• Türkçe
  • English

 Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları Evrensel Kültürü Birinci Uluslararası Sempozyumu Yeditepe Hukuk Fakültesinde gerçekleştirildi.

fikri1

Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Barosu Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları Komisyonu’nun ortak çalışmasıyla düzenlenen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları Evrensel Kültürü I. Uluslararası Sempozyumu 15-16 eylül 2005 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı kampüsü konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Gümrük Müşavirleri Derneği, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Türk Patent Enstitüsü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin de katkıda bulunduğu I. Uluslararası Sempozyumda Fikrî mülkiyet hukukunun Türkiye’de ve dünyada karşılaştığı güncel sorunlar ve bunların çözüm yolları üzerinde durulmuştur.

Sempozyuma hem akademik dünyadan hem de uygulamadan çok sayıda seçkin yerli ve yabancı katılımcı ve dinleyici iştirak etmiştir. Sempozyumun ilk açılış konuşması Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Serpil tarafından yapıldıktan sonra İstanbul Barosu Başkanı Av. Kazım Kolcuoğlu, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Yusuf Balcı, T. C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar vekili Cihat Ancın, ve İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Esen Yağcı diğer açılış konuşmalarını gerçekleştirmiştir.

Sempozyumun ilk oturumunda çoğunluğunu Avrupa Birliği Fikrî mülkiyet hukukunun önde gelen isimlerinin oluşturduğu yabancı konuklar AB’de sınaî hakların gelişimini ve bu husustaki AB mevzuatını değerlendirmişlerdir.

Yargıtay onursal birinci başkan vekili ve Hukuk Genel Kurulu başkanı ve de aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan İhsan Demirkıran’ın başkanlığında gerçekleşen sempozyumun ikinci oturumunda yerli ve yabancı katılımcılar bilhassa AB hukuku ve Türk hukukunda Fikrî hakların korunmasında yaşanan güçlükler ve bu konudaki çözüm önerileri konusu üzerinde durmuşlardır.

İkinci günün ilk oturumunda ise katılımcılar markalar hukuku, bilgisayar destekli buluşların patentle korunması, endüstriyel tasarımlar açısından yabancı tescil sistemleri ve Fikrî mülkiyetin güvenlik boyutu konularında tebliğler sunmuşlardır.

T. C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve dış ilişkiler genel müdürü Rıza Mehmet Korkmaz’ın “Fikrî sınai mülkiyetin gümrük boyutu ve uluslararası uyumlaşma
süreci” konulu tebliği ile başlayan sempozyumun dördüncü ve son oturumunun ana konusunu özellikle tekstil sanayisi açısından Fikrî ve sınai hakların gümrük mevzuatı ve uygulaması ile yakın ilişkisi teşkil etmiştir.

I. Uluslararası Sempozyum, İstanbul Barosu Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Aydın’ın genel değerlendirmesini ve Fikrî mülkiyet hukukunda izlenecek yeni hedefleri içeren kapanış konuşmasıyla tamamlanmıştır.

fikri4

fikri3fikri2


 

Yeditepe’de hukuk konferansı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen toplantılara ilişkin Radikal gazetesinde çıkan haber:

yeditepede_hukuk


Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu Yeditepe’ Hukuk Fakültesi’nde Gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin İstanbul Barosu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile müştereken düzenlediği TTK Tasarısı Sempozyumu 27 – 28 Mayıs tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

ttk1ttk2

Sempozyumdan önce Türkiye’de ticaret alemini doğrudan ilgilendirecek son derece kapsamlı düzenlemeler getiren söz konusu tasarının tanıtımı için tasarıyı hazırlayan komisyon başkanı Sayın Prof. Dr. Ünal Tekinalp -17 Mayıs 2005 tarihinde- Yeditepe Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen ve dört saate yakın süren toplantıda ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştu.

Sayın Tekinalp daha tasarı açıklanmadan önce de Şubat 2005 de Yeditepe Hukuk Fakültesi’nde yapılan bir seminerde o tarihte henüz sonuçlandırılmayan tasarı çalışmalarının gidişatına ilişkin olarak öğretim üyeleri ve öğrencilere ayrıntılı bilgi vermişlerdi. Bu kez 27 ve 28 Mayıs 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumda son şekli verilerek açıklanan Kanun Tasarısı’nın belli başlı yönleri ayrıntıları ile ele alındı.

Toplantıya katılan konuşmacılar yeni bir ticaret yasasına gerek olduğunu, ancak bu amaçla hazırlanan tasarının; örneğin limited şirketlerde asgari sermaye tutarına ilişkin yeni düzenlemede olduğu gibi, bazı hükümlerinin kabul edilemez olduğunu belirttiler. Konuşmacılar tasarının iyice tartışılması ve aceleye getirilmemesi gerektiğini belirtirken ticaret kanunu tasarısının dilinin ve sistematiğinin de düzgün olmadığını belirttiler. Bunun yanı sıra tasarının olumlu bulunan yönleri de dinleyicilere aktarıldı. Çok sayıda katılımcının bulunduğu toplantıda Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’nun Türk Ticaret Kanunu Tasarısı konusunda görüş ve değerlendirmelerini derlediği kitabı da izleyicilere dağıtıldı.

İlk gün İstanbul Barosu Başkanı Sayın Av. Kazım Kolcuoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Halim Mete tarafından yapılan açılış konuşmalarından sonra Adalet Eski Bakanı Sayın Prof.Dr. Hikmet Sami Türk ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Yeditepe Hukuk Yüksek Lisans programında da dersler veren Sayın Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu tasarıyı ayrıntılarıyla irdelediler.

TTK’nın birinci kitabını oluşturan konular arasında yer alan “Cari Hesap, Ticari Defterler, Ticaret Sicili, Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Haksız Rekabet” konularını Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dekan Doç. Dr. İsmail Kayar ve Doç.Dr. Ayşe Boztosun anlattıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Abdülkadir Arpacı başkanlığında “Anonim ve Limited Şirketler”e ilişkin tasarıdaki yeni hükümler Prof.Dr. Hasan Pulaşı ve Doç.Dr. Şükrü Yıldız tarafından ele alındı.

İstanbul Barosu üyelerinden ve Çağa Hukuk Vakfı Başkanı Av. Barbaros Çağa ve Av.Dr. İsmail Esin ise “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu” ve “Hissedarlar Sözleşmeleri” konularını dinleyicilere aktardı.

Sempozyumun ikinci günü olan 28 Mayıs 2005 de ilk oturum Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı Sayın İhsan Demirkıran’ın başkanlığında Yeditepe Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Doç.Dr. Necla Güney ve Doç.Dr. Ali Cem Budak, “Şirketlerde Birleşme-Bölünme-Nev’i Değiştirme” ve “Ticari Davalar” konularını gündeme getirdiler.

Sermaye Piyasası Kurulu Baş Hukuk Müşaviri (Hukuk İşleri Dairesi Başkanı) Av.Dr. Çağlar Manavgat, yeni TTK tasarısının Sermaye Piyasasını ilgilendiren yönlerini anlatırken, 11 HD Onursal Başkanı Sayın Gönen Eriş ve İzmir Ekonomi Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr. Hasan Nerad, LL.M.(Columbia) Manavgat’ın tebliğini yorumladılar. “Kıymetli Evrak Hukuku” konusunu ise Erzincan Hukuk Fakültesi’nden Sayın Yrd. Doç.Dr. Şafak Narbay irdeledi.

Deniz Ticaret Hukuku’na ilişkin düzenlemelerde ise Yeditepe Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Hukuku ve Türk Sigorta Hukuku Dernekleri Başkanı Sayın Rayegan Kender ile GS Üniversitesinden Sayın Prof.Dr. Samim Ünan tarafından hazırlanan tebliğ sunuldu.


Southampton Üniversitesi Institute of Maritime Law öğretim üyesi tanınmış Hukukçu Prof.Dr. Rob Merkin’in Konferansı

merkinDeniz_Ticaret_Semineri_Fotograf

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Southampton Üniversitesi Deniz Hukuku Enstitüsü ve Türk Deniz Hukuku Derneği tarafından 22-23 Şubat tarihleri arasında Yeditepe Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen “Deniz Reasürans Sözleşmeleri” ve “P & I Kulüpleri” ne ilişkin konuları kapsayan iki günlük konferans büyük ilgi topladı.

Toplantıya Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku konularında uzmanlaşmış çok sayıda öğretim üyesi, avukat ve yargıç katıldı. İkinci gün toplantıya katılanlar arasında Tuzla Denizcilik Fakültesinden çok sayıda öğrenci vardı.

Toplantı Yeditepe Üniversitesi Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku anabilim dalı başkanı ve Türk Sigorta Hukuku Başkanı ve Türk Deniz Hukuku Derneği önceki başkanı sayın Prof.Dr. Rayegan kender başkanlığında gerçekleşti. Sayın Öğr. Gör. Dr. Bülent Sözer ise konuşmayı Türkçeye çevirdi.

Tatbikatçılar, Yeditepe öğretim üyeleri ve öğrencileri yanında Tuzla Denizcilik Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri konuk profesöre çok sayıda soru yönelttiler.


Federal Alman Hükümet Yabancılar Danışmanı Prof. Dr. Kay Hailbronner Yeditepe Hukuk Fakültesi’nde konferans verdi.

hailbronner

Federal Almanya’da yoğun tartışmalara yol açan Yabancılar Yasasının hazırlanmasında önemli rol oynayan ve Yabancıların Hukuki Durumuna ilişkin raporu kaleme alan Prof.Dr. Kay Hailbronner, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde özellikle Türk vatandaşlarının hukuki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hailbronner’in bazı yabancıların topluma uyum sağlamakta güçlüklerle karşılaştığını belirttikten sonra çifte vatandaşlık konusunda karşılaşılan sorunları irdeledi. Hailbronner, Türk vatandaşlığından ayrılıp Alman vatandaşlığını kazanan Türklerin hemen sonra yeniden TC vatandaşlığını kazanarak çifte vatandaşlık durumunu yarattıklarını halbuki bunun yasalara aykırı olduğunu belirtti. Rusya’dan gelerek Alman vatandaşlığını kazanan kişilerin Rus vatandaşlıklarını koruyabildiğinin hatırlatılması üzerine bu durumun savaş sırasında Sibirya’ ya ve Rusya nın diğer bölgelerine sürülen Alman kökenlilerin rehabilitasyonu olarak görülmesi gerektiğini öne sürdü. Almanların başına gelenin musevilere yapılanlara benzetilebileceğini belirten konuk profesör İsrail vatandaşlarına da çifte vatandaşlık hakkı tanınırken vatandaşlık bağına büyük önem veren Türk vatandaşlarına bu olanağın tanınmamasının haksızlık ve çifte standart olarak görüldüğünü belirten yorumlara yanıt vermedi.

Konferanstan sonra bir Yeditepe Hukuk Fakültesi öğrencisi Prof. Hailbronner’e sürekli entegrasyondan söz edildiğini hâlbuki tüm uygulamaların bir asimiliasyon politikasına dönüştüğünü söylemesi karşısında konuk profesör ülke koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Yeditepe Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Necla Güney ise Almanya’da öğrenim gördüğü sırada, doktora yapmak amaçıyla gelen yabancıların eş ve çocuklarını getirmelerine karşı Prof. Hailbronner’in yaptığı açıklamaları hatırlatarak bu tür bir uygulamanın önerilmesinin dahi yadırgandığını ve kendisini fevkalade olumsuz etkilediğini belirtti. Konuk profesör şimdi aynı kanaatte olmadığını belirtti.


ULUSLARARASI DENİZ SİGORTA HUKUKU SEMİNERİ

Yeditepe Üniversitesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI KONFERANS VE SEMİNERLER DİZİSİ

ULUSLARARASI DENİZ SİGORTA HUKUKU SEMİNERİ
 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

THE UNIVERSITY of SOUTHAMPTON

THE INSTITUTE of MARITIME LAW

TÜRK DENİZ HUKUKU DERNEĞİ

22-23 ŞUBAT 2005

ULUSLARARASI DENİZ TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE UYGULANAN

REINSURANCE SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ ANALİZİ VE

P&I KULÜPLERİN AKDİ SORUMLULUK HALLERİ

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Deniz Hukuku Derneği (Maritime Law Association of Turkey) vedeniz hukuku alanında önde gelen kurumlardan olan Southampton Üniversitesi’ nin Deniz Hukuku Ensitüsü (TheUniversity of Southampton, The Institute of Maritime Law ) işbirliği ile düzenlenen seminer 22 - 23 Şubat 2005 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu seminer Lloyd’s Hukuk Raporlarının editörü olan deniz sigorta hukuku uzmanı Professor Rob Merkin (Professor of Commercial Law, Lloyd’s Law Reports Professor of Law) tarafından verilecek olup, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi, Türk Deniz Hukuku Derneği başkanı Prof.Dr. Rayegan Kender’in başkanlığında yürütülecektir.

Profesör Merkin’in ingilizce yapacağı açıklamaları değerli hocamız sayın Öğr. Gör. Dr. Bülent Sözer özetleyerek Türkçeye aktaracaklardır.

Prof. Dr. Rob Merkin, toplantıdan sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve Türk Deniz Ticaret Hukuku tatbikatçılarıyla değişik konularda fikir teatisinde bulunmayı arzulamaktadır.

Bu seminerin düzenlenmesinde “Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Burs Programı” çerçevesinde Southampton Üniversitesinde bilimsel çalışmalarını sürdürmekte olan sayın Zuhal Arıç, LL.M (Southampton) ın değerli katkıları olmuştur.

Date

Hours

Subject

22 February 2005 (Tuesday)

14.00- 17.00

 The   analysis of marine reinsurance contracts”

23 February 2005 (Wednesday)

14.00- 17.00

“The general information regarding   P&I clubs in England and the liability position of the P&I clubs   under the membership agreements “

This seminar will familiarise participants not only with marine reinsurance contracts, the legal questions arising from them and the related dispute resolutions, but also the P&I clubs and their liabilities caused by the membership agreements. In the light of the latest marine insurance/reinsurance cases, the seminar demonstrates an overview of case law in England and both the legal practice at international level and domestic level. The program will give participants sufficient insight to discuss questions with the professor.

*Prof. Merkin’ s background :

LLB (Wales) 1974; LLM (Lond) 1975. Various academic posts held since 1975, most recently Bracton Professor of Law, University of Exeter, 1991-95 and Professor of Commercial Law, Cardiff Law School, 1995-2000. Lloyd’s Law Reports Professor of Law, Southampton University, July 2000

Prof. Merkin’ s interests :

His research interests are primarily in the fields of insurance/ reinsurance and arbitration. He is the author of a number of works on these subjects, including the looseleaf works Insurance Contract Law, Reinsurance Law and Arbitration Law. He is editor of several books, journals and law reports, including Colinvaux’s Law of Insurance, Journal of Business Law, Lloyd’s Law Reports IR, Insurance Law Monthly, Arbitration Law Monthly and Commercial Liability Law Review.
Prof. Merkin’ s recent publications :

He is author of a number of texts in these and related areas, including Arbitration Law, Colinvaux and Merkin’s Insurance Contract Law, Reinsurance Law, Encyclopedia of Competition Law and Copyright and Designs Law, Incorporation of Terms into Reinsurance Agreements’ in Thomas D. R. (Ed.), The Modern Law of Marine Insurance Volume 2 (LLP 2002), Privity of Contract: The Impact of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, (LLP 2000),’The Duties of Marine Insurance Brokers’ in Thomas D. R. (Ed.), The Modern Law of Marine Insurance (LLP 1996).

He is the general editor of Journal of Business Law, Arbitration Law Monthly, Insurance Law Monthly, Commercial Conflict of Laws and Competition Law Monitor. Consultant to solicitors Barlow Lyde & Gilbert; member of the Presidential Council of AIDA (International Association of Insurance Law); secretary, Reinsurance Working Party, AIDA


CURRENT ISSUES IN MARINE INSURANCE AND REINSURANCE LAW YEDITEPE UNIVERSITY 22-23 February 2005

Prof. Merkin’in metnine ulaşmak için tıklayınız: MERKIN_PAPER_ISTseminer


Michael Rubin‘in “ABD Dış Politikası” konulu konferansı

rubin

Yale Üniversitesi, American Enterprise Institute ve Middle East Intelligence Bulletingibi kuruluşlarda görev yapan ünlü yorumcu Michael Rubin “Amerika Birleşik Devletleri Dış Politikası” konusunda, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İİBF “Konuk Konuşmacılar” programı çerçevesinde 10 Şubat 2005 Cuma günü saat 11.30′da Hukuk Fakültesi Binası Z-3 salonunda bir konferans verdi.


Yeditepe Üniversitesi Rektörü ve Hukuk Fakültesi Dekanı ENSO “Career Solutions” toplantılarında

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulubü ENSO tarafından düzenlenen “Career Solutions” günlerine Yeditepe yönetici ve öğretim üyeleri de katıldı. 10 Aralık 2004 günü “Akademik Kariyer” konulu toplantıya Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Serpil katılarak bir konuşma yaptı ve daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Aynı oturumda Prof.Dr. Yaşar Akbıyık, Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu, ve Prof. Dr. Süheyl Batum da konuşmacılar arasında yer alıyordu.

14 Aralık 2004 Salı günü “AB ile Entegrasyon’da Kariyer” konulu oturuma Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Turkish Universities Association in EC Studies Başkanı olan Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldı. Türkiye’de AB konusunda yüksek lisans ve doktora programı yapmakla yetkili tek ihtisas enstitüsü niteliğindeki Marmara Üniversitesi AT Enstitüsünün kurucusu ve 1987-1995 tarihleri arasında müdürlüğünü yapan Kabaalioğlu, AB konusunda yurt içinde ve yurt dışında yapılabilecek yüksek lisans çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde de AB konusunda çalışılabilecek alanlar hakkında açıklamalar yapan Kabaalioğlu, aslında salt AB uzmanı olmak üzere lisans düzeyinde AB konulu programlar yerine, iyi bir hukukçu, iyi bir iktisatçı, iyi bir siyasal bilimci olunmasını ve bundan sonra AB konusunda ihtisaslaşmaya gidilmesini önerdi.


Brüksel Zirvesi sırasında Yeditepe Üniversitesi Öğretim üyeleri BBC World ServiceRadio 4Voice of America ve diğer yayın organlarında

Brüksel Zirvesi nedeniyle Türkiye’ye gelerek Swiss Otelde stüdyo kuran BBC Radio 4 ekipleri 45 dakika sürecek canlı yayınlarına katılmak üzere Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Kabaalioğlu’nu davet etti. BBC World Service ise Esentepe stüdyo/bürolarından yayın yapacaklarını belirterek çağrıda bulununca iki saat arayla yapılacak yayınlar nedeniyle World Service ekibi de Swissotel’e gelerek 17 Aralık akşamı iki ayrı programda canlı yayında Kabaalioğlu’na sorular yöneltti.

18 Aralık sabahı Zirvede Rum yönetiminin tanınması taleplerinin gündemde olduğu aşamada sabahın erken saatlerinde kendisini arayan BBC ekiplerinin sorularını canlı yayında yanıtlayan Kabaalioğlu, Türkiye’nin bu isteği kabul edemeyeceğini ve Ankara’da ciddi krize yol açacağını belirterek Türkiye’nin çözüm için en çok çaba harcayan taraf olduğunu, KKTC nin pek lehine de olmayan ve Türkiye’nin ada üzerindeki çıkarlarını tehlikeye atan Annan Planını dahi Kıbrıs Türklerinin referandumda kabul ettiğini, T.C. Hükümetinin de henüz Türkçeye çevrilmeyen dokuz bin sahifelik planı TBMM ne sunmayı dahi üstlendiğini, bütün bunlardan sonra Rumların baskılarının kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.

Aynı gün saat 21.00 de yayınlanan Voice of America programında VOA muhabirin sorularını yanıtlayan Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu 17 Aralık sonuçlarını yorumladı.


TRT, CNBC-e, TV 8, Haber Türk ve diğer yayın organlarında

Haluk Kabaalioğlu AB ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi dolayısıyla CNBC TV, TRT 2, TRT Radyo, Haber Türk, TV 8, TRT Trabzon Radyosu ve diğer kuruluşlarda canlı yayınlara katıldı.


İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Yeni Ceza Kanunu’na ilişkin iki gün süren Seminer Yeditepe’de yapıldı.

ytck4

İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yeni Türk Ceza Kanunu’nu kaleme alan bilim heyetinde yer alan öğretim üyelerinin açıklamalarda bulunduğu iki günlük seminer 18 ve 19 Aralık 2004 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonunda gerçekleştirildi.

İstanbul Barosu Başkan yardımcısı Av. Filiz Saraç bu toplantıları gerçekleştirebilmek için değişik seçenekler üzerinde durduklarını ancak büyük katılım beklenmesi nedeniyle Yeditepe Üniversitesinin 1200 kişilik salonunu tercih ettiklerini belirtti. Av. Filiz Saraç aynı tarihte İnan Kıraç Salonunda gerçekleştirilecek toplantıyı bir başka salona alan Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etti. “Hoş geldiniz” konuşması yapan Hukuk Fakültesi Dekanı da İstanbul Barosu ile sürdürülen işbirliğinin bundan sonra da devam edeceğini ve Yeditepe’nin tüm olanaklarıyla İstanbul Barosu çalışmalarına destek olacaklarını belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi yetkilileri, “İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikler”, “AB Hukuku”, “Deniz Ticaret Hukuku”, “Annan Planı ve Kıbrıs” gibi değişik konularda İstanbul Barosu işbirliği ile gerçekleştirdikleri bilimsel toplantılar dizisinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.


Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü “AB Zirvesi ve Türkiye-AB İlişkileri” konulu toplantı düzenledi.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Klubü 17 Aralık 2004 AB Zirvesinde Türkiye ve Kıbrıs konusunda alınan kararları tartışmak üzere Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nu davet etti. 21 Aralık 2004 Salı günü Hukuk Fakültesi Binası Z02 Anfisinde gerçekleştirilen toplantıya katılan öğretim üyeleri ve öğrenciler çok sayıda soru yönelttiler.


Kabaalioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesinde “17 Aralık Sonrası K.K.T.C. Türkiye ve AB” Panelinde

22 Aralık 2004 Çarşamba günü Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzelenen ve Rektör Durul Ören’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş Kıbrıs konusunda son gelişmeleri irdeleyen uzun bir konuşma yaptı.

Daha sonra “KKTC, Türkiye ve AB İlişkileri Nereye?” konulu panele, KKTC Basın Konseyi Başkanı ve eski bakanlardan İsmet Kotak, Ankara Üniversitesi SBF öğretim üyesi ve Dışişleri eski Bakanlarından Prof.Dr. Mümtaz Soysal, E. Org. Necati Özgen, E. Büyükelçi Onur Öymen ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldı.

Öğleden sonraki oturumda ise siyasi parti temsilcileri görüşlerini belirttiler. CHPyi temsilen toplantılara katılan Onur Öymen erken ayrılmak zorunda olduğundan sabahki oturumda konuşma yaparken, DYP den Büyükelçi emekli Büyükelçi Nüzhet Kandemir, SP den Doç.Dr. Oya Akgönenç, YP den İçişleri eski Bakanı Saadettin Tantan, SP den Doğu Perinçek öğleden sonra konuşma yaptılar.


Yeni Türk Ceza Kanunu 18 ve 19 Aralık tarihlerinde Yeditepe Üniversitesinde Ele Alınıyor.

İstanbul Barosu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda Türk Ceza Hukukunda büyük yenilikler getiren yeni Türk Ceza Kanunu’nun enine boyuna irdeleneceği iki gün sürecek bir eğitim programı hazırladı.

Program Cumartesi ve Pazar tam gün olmak üzere (18-19 Aralık 2004 tarihlerinde) Yeditepe Üniversitesi (26 Ağustos Yerleşimi Rektörlük Binası 5. katta) Büyük Konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Avukat, hakim ve savcılar tarafından izlenmesi beklenen bu toplantılara tüm öğrencilerimiz de davetlidir.


Şubat 2005 de Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilecek EUROPEAN LAW MOOT COURT REGIONAL FINALS da görev yapacak üst düzey yargıçlar belli oldu.

Başta AB ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeden 92 Hukuk Fakültesinden takımların başvurduğu “Avrupa Hukuku Sanal Mahkeme Yarışması” Bölgesel Finalleri Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılıyor.

Rektörlük binası 5 inci katında yer alan üç salon Avrupa Adalet DivanıEuropean Court of Justice ‘ın farklı chamber ları olarak düzenlenecek ve yargıçlar davaya ilişkin kendi aralarındaki görüşmeleri Üniversitemiz Senato Salonunda sürdürecekler.

Toplantıda görev yapacak yargıçlardan bazıları şöyle :

Prof.Dr. Sven Norberg, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA Mahkemesi eski Başkanı, Avrupa Komisyonu Rekabet Dairesi üst düzey yöneticisi

Dr. Michael Honoré (LL.M.) Avrupa Toplulukları İlk Derece MahkemesiCourt of First Instance of the European Communities

Dr. Martin Johanssson, Court of Justice of the European Communities

Dr. Hubert Monet (LL.M.) Court of Justice of the European Communities, Advocate General’s Chambers

Prof.Dr. Peter Gjortler, Latvia, Riga European Institute

Dr. James Flynn, Partner,Brick Court Chambers, London

Dr. Erik Pijnacker Hordjik (LL.M.) Partner, De Braw Backston Westbroek, The Hague

Dr. John Cooke(LL.M.) Partner, Norton Rose


Hukuk Fakültesi Dekanı ve Türkiye ECSA Başkanı Brüksel’de ECSA-WORLD PRESIDENTS toplantısına katıldı.

29 Kasım 2004 günü Brüksel’de Charlemagne Binasında Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü Nikolaus G. Van der Pas’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda ECSA Başkanı Prof.Dr. Antonio Papisca’nın göreve devam etmek istememesi nedeniyle yeni başkan seçildi.

Hellenic University Association for European Studies (EPEES) BaşkanıProf.Dr. Constantin Stephanou, Associaçao interuniversitaria portuguesa de estudos europeus AREP Başkanı ve Avrupa Parlamentosu eski üyesi Prof.Dr. Manuel Carlos Lopes Porto ve Macaristan’ın Mayıs-Aralık 2004 tarihleri arasında Komiserliğini yapan Prof.Dr. Peter Balasz’ın aday olduğu seçimlerde yoğun tartışmalar yaşandı.

Macaristan’ın eski Bonn ve Kopenhag Büyükelçisi ve AB nezdinde eski Daimi Temsilicisi olarak görev yaptıktan sonra Mayıs-Aralık 2004 arasında Avrupa Komisyonu üyeliği yapan Prof. Balasz’ı aday gösteren ECSA Macaristan Başkanı Prof. Tibor Palankai, Balasz’ın AB konusunu çok iyi bilen bir bilim adamı ve diplomat olduğunu ifade ederken, Prof. Porto’yu aday gösterenInstituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa Başkanı Prof.Dr. Paulo de Pitta e Cunha, adayının Avrupa Parlamentosu üyeliği yaptığını ve uzun süre Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulunduğu için mali konuları çok iyi bildiğini ve bu nedenle de ECSA örgütüne mali kaynak bulmak açısından çok tecrübesi olduğunu belirtti. Cunha, adayının “Avrupa Komisyonu Başkanlığını üstlenen Portekiz eski Başbakanı José Manuel Durao Barroso’ nun partisine mensup olduğu gibi Barroso’nun da yakın arkadaşı olduğunu ve bu nedenle Porto’nun seçilmesi halinde mali açıdan hiçbir sorun yaşanmayacağını ve Komisyon’un tam desteğinin sağlanacağını” belirtti.

Adayların salonda bulunmaması gerektiği belirtilmekle beraber adaylığını açıklayan Atina Üniversitesinden Prof. Stephanou, (salonda bulunmayan iki aday için ciddi kulis faaliyetlerine girişilmesi ve Balasz’ın yeni üye olan 10 ülkenin temsilcisi olarak takdim edilirken; Porto’nun, AB İcra Organı Komisyon’un Başkanı olan Barroso’nun “arkadaşı” olarak sunulması üzerine olsa gerek) toplantı salonunda kalarak tartışmalara katıldı. Kore ECSA Başkanı ülkelerinde böyle durumlarda bir Başkan ve iki başkan yardımcısı seçilerek sonraki dönemlerde yardımcıların başkan yapıldığını anlattı. Yoğun tartışmaların yer aldığı toplantıda Prof. Papisca bir önceki başkan Ghent Üniversitesi Avrupa Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Marc Marescau’yu seçimleri yapmak üzere Başkanlık Divanına çağırdı. Uzun süren tartışmalardan sonra karmaşık bir oylama usulü uygulanan seçimlerde Prof. Porto az farkla başkan seçildi. Balasz ve Stefanou ise yardımcılık görevlerini üstlendiler. Bilim adamlarının katıldığı bir toplantıda adaylardan birinin “Komisyon Başkanı’nın yakın arkadaşı” olarak takdim edilmesinde yarar görülmesi dikkatleri çekerken yeni üye olan on ülkenin de oylarını almak isteyen diğer adayın önceden yoğun kulis yapması TUNAECS World üyelerince ilgiyle izlendi. Bundan önceki toplantılarda genellikle karşılıklı mutabakatla bir aday ortaya çıktığından seçimin tamamen bir formalite olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Örgütün adı ECSA World olmakla beraber oylamaya sadece AB üyesi ülkeler temsilcilerinin katılması da eleştirilen noktalar arasındaydı.

AB çalışmaları konusunda yapılan genel görüşmede ECSA-Türkiye (TUNAECS) Başkanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, ECSA-Canada ile İstanbul’da Mayıs 2005 de yapılacak toplantıya diğer ülkelerden de katılım olmasının memnuniyetle karşılanacağı belirterek iki yılda bir Brüksel’de yapılan toplantıların karşılıklı işbirliği olanaklarını geliştirmek açısından yararlı olmakla beraber bölgesel toplantı ve girişimlerin de yararlı olacağını belirtti. TUNAECS çerçevesinde ülkemizin değişik yörelerinden genç bilim adamlarının katıldığı Yeditepe toplantıları hakkında bilgi veren TUNAECS Başkanı Türkiye’de üniversitelerin her konuda işbirliğine açık olduğunu sözlerine ekledi.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri The 7 th ECSA World Conference –The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies e katıldı.

Program için lütfen bakınız:

programme_en

30 Kasım-1 Aralık 2004 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen “Avrupa Birliği ve Oluşmakta olan Dünya Düzeni: Algılamalar ve Stratejiler” konulu Yedinci ECSA-Dünya Konferansı, eğitim konularından sorumlu yeni Komisyon üyesiJan Figel ve Komisyon Başkanı José Manuel Durao Barroso’ nun konuşmalarıyla başladı. Barroso uzun konuşmasında AB nin genel olarak dünya düzeni konusunda açıklamalar yaparken bir gün önce ECSA World Başkanlığına seçilen Profesör Porto’yu kutlamayı ihmal etmedi.

Konferansın ilk oturumunda konuşan BM eski genel sekreteri Boutros Boutros Ghali “Çok Taraflı Dünya Düzenine Doğru B.M. nin Rolü” konulu konuşma yaparken UNESCO eski başkanı Federico Mayor “Barışçı bir dünya için bakış açıları” üzerinde durdu.

Toplantıda, Prof. Antonio Papisca’nın “Akademik Toplumun Dünya Kültür Gelişmelerinde oynayabileceği rolü” irdeleyen konuşmasını Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü üyesi ve Rusya’nın eski Brüksel BüyükelçisiVladimir Shemiantenkov ve Budapeşte Üniversitesinden eski Komisyon üyesi Prof. Peter Balasz yorumladı

AP eski Başkanı Jose Maria Gil-Robles’in değerlendirmelerinden sonra İspanya’nın ünlü savcılarından ve Şili eski Diktatörü Pinochet’ nin yargılanması için ilginç davalar açan ve halen de terrörizm olaylarını soruşturması nedeniyle çok sayıda korumasıyla salona giren Prof. Baltasar Garzon Real, “dünya düzenini tehdit eden hiper terrörizm” konusunda konuşurken, Polonya eski Dışişleri Bakanı ve AP Başkan yardımcısıBronislaw Gemerek, Avrupa bütünleşmesinde kültür ve eğitimin rolü konulu tebliğ sundu.

Cenevra Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden Prof. Dr. Vera Gowland, İsrail tarafından inşa edilen duvar konusunda Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen kararı yorumlarken kendisinin de Arap Ligi’nin hukuk müşaviri olduğunu belirtti. İsrailli hukukçular Bayan Gowland’ın tarafsız olmadığını belirterek konuşmayı eleştirdiler. Prof. Dr. Wilem Molle ve Prof.Dr. Andre Sapir’in ekonomik bütünleşmeler konusunda açıklamalarını, Çin’den Prof. Xinning Song, Paris’den Allain Pellet, Louvain’den Prof. Ricardo Petrella’nın konuşmaları izledi.

Toplantılara Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi AB Hukuku öğretim üyesi ve ECSA Kanada Başkanı Montreal Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof.Dr. Nanette Neuwahl, LL.B.; LL.M.(Leiden) ; Dr. Jur (European University Institute, Firenze) ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldı.


American University Washington College of Law ‘dan üç öğretim üyesi Yeditepe Hukuk Fakültesini Ziyaret etti.

farleylubbersrodriguez

Haziran 2005 tarihinde Yeditepe Üniversitede gerçekleştirilecek “Summer School” programı konusunda ön çalışmaları yapmak üzere Istanbul’a gelen Profesörler Jeffrey S. Lubbers, Diego A. Rodriguez-Pınzon ve Christinbe Haight Farley den oluşan bir heyet Dekan yardımcısı Prof.Dr. Erhan Adal, Yard. Doç.Dr. Gül Doğan ve diğer öğretim üyeleri tarafından kabul edildi.

Prof. Dr. Erhan Adal’ın sekizinci baskısı yapılan FUNDAMENTALS OF TURKISH PRIVATE LAW kitabının Yaz Okulunda temel kaynak olacağını belirten konuk profesörler Amerikalı hukuk öğrencilerinin Türk hukukuna ilgi gösterdiklerini belirttiler.


Ghent Üniversitesinde Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun “Türkiye-AB İlişkileri” konusunda verdiği konferans Belçika’nın haftalık haber dergisi Knack’ta yeraldı.

knack

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarından oluşan Avrupa Zirve Konseyi’nin 17 Aralık 2004 tarihinde gerçekleştireceği ve Türkiye ile müzakerelerin açılması konusununun gündemin önlerinde bulunduğu toplantıdan önce (Aralık ayının ilk haftasında) Belçika’da Gent (Ghent) Üniversitesine davet edilen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu “Türkiye-AB İlişkileri” konusunda bir konferans verdi.

Üniversitede Academisaal da gerçekleştirilen toplantıya Avrupa Komisyonu Genişleme Masasından Leopold Maurer, Ghent Üniversitesi Avrupa Hukuku Enstitüsü müdürü Prof.Dr. Marc Marescau, eski Komisyon üyelerinden ve AP üyesi Willy de Clerque, Komisyon eski fonksiyonerlerinden Livio Mıssr Lusignan, üniversite öğretim üyeleri, gazeteciler ve üçyüz kadar öğrenci katıldı.

Toplantıyı izleyen ve daha sonra Prof. Kabaalioğlu ile mülakat yapan Belçika’nın önde gelen haftalık dergilerinden Knack muhabiri, izleyen hafta söz konusu konferansa ilişkin olarak Knack’ da toplam beş sahifelik uzun bir haber yayınladı.


Ghent ve Brüksel Üniversiteleri Hukuk Öğrencilerinin Yeditepe’yi Ziyaretleri

Belçika’da yapılan toplantıda Ghent Üniversitesi Avrupa Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Marc Maresceau’nun yaklaşık iki ay önce telefonla kendisini bu toplantıya davet ederek çok sayıda Hukuk Fakültesi öğrencisinin Türkiye’ye ilgi duyduğunu anlattığını belirten Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, “Türkiye konusuna bu kadar ilgi duyan öğrenciler olduğuna göre İstanbul’da Yeditepe Üniversitesinde uzun bir hafta sonu programı yapılabileceğini, Belçikalı öğrencilerin Yeditepe Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından misafir edilebileceğini söylediğini, ancak Maresceau’nun Aralık ayında bu toplantının gerçekleşmesinde ısrar ettiğini” anlattı.

Toplantıdan sonra verilen resepsiyonda Ghent Üniversitesinden çok sayıda Hukuk Fakültesi ve Avrupa Enstitüsü öğrencisi Türkiye’ye gelerek ülkeyi yakından tanımak istediklerini belirttiler. Alınan bilgilere göre öğrencilerin bir bölümü Belçika vatandaşı olmakla beraber Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya gibi yeni üye olmuş bazı AB ülkelerinden de çok sayıda yabancı öğrenci Yeditepe Üniversitesini ziyaret etmek istiyor.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Klübünün yapacağı hazırlıklar sonunda yabancı öğrencilerin Yeditepe ziyaret tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Öğrenci Klübü yetkilileri Şubat ayı içinde European Law Moot Court Regional Finals gibi büyük bir uluslararası organizasyonu gerçekleştirdikten sonra Ghent Üniversitesi öğrencilerinin ziyaretinin planlanacağını belirttiler.

Haziran ayı içinde ise American University Washington College of Lawtarafından düzenlenen “Yaz Okulu” çerçevesinde de çok sayıda yabancı hukuk öğrencisinin Yeditepe kampüsüne gelmesi bekleniyor.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004-2005 dönemi konuk Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nanette Neuwahl, Ghent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Prof. Dr. Inge Govare’nin AB Hukuku dersinde

neuwahl

2 Aralık 2004 günü sabah 9.30 da Ghent Üniversitesinde Prof.Dr. Inge Govare’nin AB Hukuku dersine giren Prof.Dr. Nanette Neuwahl, AB Hukukunun değişik özellikleri ve Türkiye-AB İlişkileri konusunda bilgi verdi.

Prof. Dr. Neuwahl daha sonra Ankara’da ODTÜ de gerçekleştirilecek bir toplantıda tebliğ sunmak üzere Belçika’dan ayrıldı.


Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesine beş bin yeni kitap

Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Erol, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Kütüphane müdiresi Filiz Cermen’den oluşan bir heyet Londra’da gerçekleştirilen elektronik bilgi kaynakları – data bank lar konulu uluslararası toplantı ve fuarlara katıldılar.

Heyet üyeleri elektronik bilgi kaynaklarına abonelik dışında çok sayıda yayınevi ve şirketi ziyaret ederek beş gün süren yoğun çalışmalar sonucunda üniversite kütüphanesine beşbinden fazla yeni eser kazandırdılar.


London School of Economics Avrupa Enstitüsü Direktörü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü eski Başkanı Prof. Dr. Paul Taylor Özel Kütüphanesini Yeditepe Üniversitesine naklediyor.

Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan, Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Prof. Dr. Dilek Erol ve Filiz Cermen’den oluşan Yeditepe heyetine bir yemek verenProf.Dr. Paul Taylor, kendi özel kütüphanesini Yeditepe Üniversitesine gönderilmek üzere Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan’a teslim etti.

Çok sayıda kitabı ve bilimsel makalesi yayınlanan ve önemli dergilerin editörlüğünü yapan Prof. Dr. Paul Taylor ve eşi Nisan 2005 de Yeditepe Üniversitesinde göreve başlayacak.

Bilindiği gibi University of Massachussetts, Harvard, Tufts gibi Üniversitelerde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan ünlü tarihçi Prof. Dr. Feroz Ahmad da Eylül 2005 den itibaren Yeditepe Üniversitesinde ders vermeye başlıyor. Prof. Dr. Ahmad’ın tarihi kolleksiyonları da kapsayan özel kitaplığı Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesine nakledilecek.


Hukuk Fakültesi’nden Kütüphane Yönetimine Katkı

Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Yard. Doç.Dr. Gül Doğan ve öğretim üye yardımcıları son aylarda yayınlanan çok sayıda hukuk kitabı, içtihat, şerh ve yayını belirleyerek kütüphaneye alımını sağladılar.

Yurt dışından sipariş edilen çok sayıda hukuk kitabının da kataloglanarak raflanması çalışmaları halen devam ediyor. Bu konuda Kütüphane idaresine katkıda bulunmak isteyen gönüllü hukuk öğrencilerinin Kütüphane müdürü Sayın Filiz Cermen’e başvurmaları gerekiyor.

Piyasada mevcut yayınların tümü alınmakla beraber, öğrencilerin gereksinim duyduğu ve gözden kaçmış olduğu için kütüphanede bulunmayan eserlerin gerekirse özel kolleksiyonlardan hızla temin edilmesi için öğrencilerimizin Yard Doç. Dr. Gül Doğan’ a yazılı olarak isteklerini bildirmeleri gerekmektedir.


Yeditepe Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nanette Neuwahl Yeni Sofya Üniversitesinde Konferans verdi.

Üniversitemiz konuk öğretim üyesi Prof.Dr.Nanette Neuwahl 11-13 Aralık tarihlerinde Bulgaristan’da seminer ve konferanslar verdi. Bulgarian European Community Studies Association (B-ECSA) Genel Sekreteri Dr. Krassimir Nikolov, dünyaca tanınmış bir AB hukukçusunun, İstanbul’da Yeditepe’de görev yapmasından yararlanarak ülkesine davet etmek istedklerini belirterek Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanlığına başvurdu. 2004 Temmuzunda Yeditepe Üniversitesinde konuk edilen ve Kasım 2004 de TUNAECS toplantılarına katılan Dr. Krassimir Nikolov’un isteği olumlu karşılandı.


Hollanda T.C.M. Asser Enstitüsü Başkan ve Genel Sekreteri Hukuk Fakültesini Ziyaret etti.

asser

1911 yılında Nobel Barış Ödülünü alan Hollandalı bilim adamı T.C.M. Asser’in adını yaşatmak üzere kurulan ve Devletler Umumi ve Devletler Hususi Hukuku, AB Hukuku ve yabancı hukuk sistemleri hakkında Hollanda Hükümetine ve yargı organlarına danışmanlık yapmak üzere kurulan ve önemli dört uluslararası bilimsel derginin editörlüğünü üstlenen Asser Enstitüsü’nün Başkan ve Genel Sekreteri Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini ziyaret etti.

Lahey’de Barış Sarayı’nda “doctoral scholar” olarak araştırmalar yaparken zaman zaman Asser Enstitüsüne de gittiğini belirten Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı, Alexanderstraat dan yeni ve modern binasına taşınan Enstitü ile yakın işbirliği içinde olduğunu, 2000 yılında başlatılan Enlargement Handbook çalışmalarına da fiilen katıldığını belirterek Enstitünün Genel Direktörü ve Groningen Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Frans.A. Nelissen ve Genel sekreter Prof.Dr. Alfred Kellerman’ı Yeditepe’de selamlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı-provost Prof.Dr. Atilla Dicle ile de tanışan konuklar daha sonra Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan’ın verdiği öğle yemeğine katıldılar. Hollandalı konuklar daha sonra TBMM de düzenlenen bir seminere katılmak üzere Ankara’ya hareket ettiler.

Profesör Nelissen.’in Uluslararası Çevre Hukuku sorunları konusunda Yeditepe’de 2005 Yaz Konferansları programı çerçevesinde bir dizi seminer ve work-shop gerçekleştirmesi bekleniyor. Profesör Kellerman, AB Hukuku konuları ve genişleme başta olmak üzere önemli kollokyumların düzenleyicisi olarak geçtiğimiz yıl önemli eserlere imzasını attı. Halen Rusya’da kamu yönetimi reformu konusunda resmi makamlara danışmanlık da yapan profesör Kellerman için geçen ay yayınlanan ARMAĞAN festschrift Avrupa bilim çevrelerinde kendisine verilen önemi göstermesi açısından önemli bir kaynak niteliğinde görülüyor.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri 13. Ulusal Kalite Kongresi’nde

kalite

“Geleceği Şekillendirmek” (Shaping the Future) konusunu değişik yönlerden irdelemek üzere toplanan 13. Ulusal Kalite Kongresi’nde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tebliğ sundular. 24-25 Kasım 2004 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen Kongrede beş binden fazla katılımcı olduğu ifade edildi. Çok sayıda kurum ve kuruluşun kongreye sponsorluk yaptığı ve bir çok firmanın tanıtım masalarıyla temsil edildiği kongrenin ülkemizde gerçekleştirilen en büyük toplantılardan biri olduğu belirtildi.

Japonya’da ünlü Heisi Reform Hareketi’nin kurucusu olan Dr. Kenichi Ohmae ve KALDER Başkanı Hasan Subaşı’nın konuşmaları ile başlayan Kongre’nin birinci günü öğleden sonra “Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye Ekonomisi” konulu oturumda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Doç.Dr. Adem Şahin ve TBMM Milletvekili Danışmanı Yusuf Işık tebliğ sundular. Kalder başkan yardmcısı Mehmet Ali Berkman’ın başkanlığında yapılan oturum dinleyicilerden gelen sorularla son buldu.

Emekli Büyükelçi ve UNESCO Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Pulat Tacer’in başkanlığında “Birlikte yaşayabilme, Kimlikler ve İnsan Hakları” konulu oturumda ise Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ve CIRP Başkanı Prof.Dr. Nedret Kuran Burçoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçı Rıza Türmen ve Wall Street Journal İstanbul muhabiri Hugh Pope, görüşlerini açıkladılar.


Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü Müdürü Dr. Edip Başer ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, “Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey” konulu Yuvarlak Masa Toplantısında

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM, IPC ve Hollanda’da The Centre for European Security Studies işbirliği ile düzenlenen ve 17-18 Kasım 2004 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Governance and the Military Perspectives for Change in Turkey” konulu toplantılara katılan Üniversitemiz Atatürk İlkeleri Enstitüsü müdürü Dr.( E.Orgeneral) Edip Başer, yabancı uzmanların Türkiye konusunda bilgi eksikliği ve zaman zaman da önyargılardan kaynaklanan yanlış değerlendirmelerine yanıtlar verdi.

Hollanda eski Savunma Bakanı ve Batı Avrupa Birliği BAB eski Genel SekreteriWim van Eekelen’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Avrupa Komisyonu Türkiye masasından Alessandro Missir di Lusignano, Birmingham Üniversitesi Güvenlik ve Diplomasi Çalışmaları Merkezi müdürü ve İngiltere’nin eski Ankara büyükelçisi David Logan, Groningen Üniversitesinden Prof.Dr. Peter Volten, Hollandalı eski parlamenter ve BAB Parlamenter Meclisi eski başkanı Jan Dirk Blaauw, Avrupa Komisyonu eski Ankara temsilcisi Büyükelçi Michael Lake çalışmaların raportörü David Greenwood, Hollanda Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Ritske BloomendaalTürk tarafından ise TBMM üyesi İzmir milletvekili Zekeriya Akçam, IPC müdürü Prof.Dr. Üstün Ergüder, ASAM Başkan yardımcısı Emekli GeneralArmağan Kuloğlu, ASAM Avrupa Bölümü Başkanı Mustafa Şahin, Prof.Dr. Ahmet Evin, Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri Enstitüsü Müdürü ve Genelkurmay eski İkinci Başkanı emekli Orgeneral Dr. Edip Başer ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldılar. Prof.Dr. Kabaalioğlu yabancı katılımcılardan bazılarının Türkiye gerçeklerini bilmeden sağlıklı sonuçlara varamayacaklarını belirterek, Türkiye’nin AB ye katılımıyla şimdi ortaya konulan sorunların çözülmüş olacağını, çok uzun süreceği belirtilen ve sık sık “uçu açık” olacağı ve “özel ilişkiye dönme istidadı” bulunduğu vurgulanan müzakereler döneminde herşeyin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Toplantı raporlarından olan Greenwood Paper Special Issue için lütfen bakınız.


Groningen Üniversitesi Centre for European Security Studies müdürü Prof. Dr. Peter M.E. Volten Yeditepe Hukuk Fakültesinde

volten

Hollanda’ nın en eski üniversitelerinden Groningen Üniversitesi (RuG) Centre for European Studies Avrupa Güvenlik Çalışmaları Merkezi müdürü ve Uluslararası İlişkiler profesörü Dr. Peter M.E. Volten, aynı üniversitenin Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Avrupa Güvenlik Merkezi programlar direktörü J.U. Boonstra 19 Kasım 2004 günü Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını ziyaret etti.

Groningen’deki çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Volten kendi üniversitelerinin kentin değişik yerlerine dağılmış binalardan oluştuğunu ve toplu bir yerleşimin yararlarının Yeditepe Üniversitesinde çok net görüldüğünü belirtti. Groningen Üniversitesinin Yeditepe ile işbirliği yapmak istediğini belirten heyet üyelerine daha sonra Yeditepe Sofrası “Ambiance” lokantasında bir yemek verildi. Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer Gökay da toplantılara katılarak Hollanda’daProfesör Jan Tinbergen ile yaptığı çalışmalar yanında Türkiye’de savunma sanayi müsteşarlığı bünyesinde önceki yıllarda katıldığı projelere ilişkin bilgi verdi.


Mütevelli Heyet üyemiz Yavuz Canevi ve Hukuk Fakültesi Dekanı İrlanda Parlamento Heyeti ile Görüştü.

yavuzcanevi

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi, TC Merkez Bankası eski Başkanı ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Yavuz Canevi ve Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, ülkemizi ziyaret eden İrlanda Parlamentosu üyeleriyle gerçekleştirilen bir toplantıya katıldılar.

Ortaköy Feriye Köşünde gerçekleştirilen toplantıda İrlandalı parlamenterler Mütevelli Heyet üyemiz Yavuz Canevi’nden Türk ekonomisindeki son gelişmeler hakkında bilgi aldılar. Bankacılık sektörü, Türk sanayiinin rekabet gücü gibi konuların ele alındığı toplantıda daha sonra Türkiye’nin Topluluk müktesebatı acquis communautaire’e uyumu üzerinde duruldu. Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, 1994 yılından bu yana gümrük birliği programı çerçevesinde ortak ticaret politikası, ortak rekabet politikası, ortak fikri ve sınai mülkiyet politikası, standartlar ve normlar açısından Türkiye’nin şimdiden Topluk mevzuatına büyük ölçüde uyum sağladığını anlattı.


YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ROTTERDAM ERASMUS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİYLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI.

rotterdamRotterdam-small

ROTTERDAM ERASMUS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRÜNÜN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ÇALIŞMA ZİYARETİNDEN SONRA HER İKİ ÜNİVERSİTE ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ KONUSUNU KAPSAYAN ANLAŞMA İMZALANDI.

ANLAŞMAYA GÖRE HER YIL İKİ YEDİTEPE HUKUK ÖĞRENCİSİ, 10 AY SÜREYLE ROTTERDAM’DA ERASMUS ÜNİVERSİTESİNDE, ROTTERDAM ERASMUS ÖĞRENCİSİ İKİ HOLLANDALI ÖĞRENCİ DE AYNI SÜREYLE YEDİTEPE HUKUK FAKÜLTESİNDE EĞİTİM GÖRECEK..

İLK AŞAMADA, ÖĞRETİM ÜYESİ MÜBADELE PROGRAMINA GÖRE, ROTTERDAM HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF DR MATH NOORTMANN 4 HAFTA YEDİTEPE’DE “INTERNATIONAL LAW” DERSİ VERİRKEN YEDİTEPE HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR ERHAN ADAL DA ROTTERDAM’DA “INTRODUCTION TO TURKISH LAW” DERSİ VERECEK..

HUKUK FAKÜLTESİ YETKİLİLERİ BU İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ HEMEN UYGULAMAYA SOKULACAĞINI BELİRTİRKEN KAPSAMIN DA GENİŞLETİLECEĞİNİ AÇIKLADILAR.


AB ÇALIŞMALARI KONUSUNDA ULUSLARARASI TOPLANTI

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Kanada ve İngiltere Avrupa Çalışmaları Birliklerinden öğretim üyelerinin katılacağı “Balkanların Avrupalılaştırılması” konulu bilimsel toplantı Yeditepe Üniversitesi’nde 5 ve 6 Kasım 2004 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

TUNAECS Başkanı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Bulgaristan ECSA(European Community Studies Association) Başkanı Dr. Krassinir Nikolov, AT Enstitüsü müdürü Prof.Dr. Muzaffer Dartan ve Kanada ECSA Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Nanette Neuwahl’ın açış konuşmalarıyla başlayacak toplantının ilk oturumu Yeditepe İİBF Dekanı Prof.Dr. Haluk Ülman’ın başkanlığında devam edecek. “Aday ülkelerin AB ye uyum sağlamasının siyasi yönleri” nin inceleneceği bu oturumda Sussex Üniversitesi Avrupa Enstitüsü müdürü ve Lordlar Kamarası Adalet ve İçişleri konularında danışmanı Prof.Dr. Jörg Monar, Bulgaristan’dan Prof.Dr. Dobrin Kanev, Romanya’dan Prof.Dr. Nicolae Paun, Işık Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu tebliğ sunacaklar. Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hasan Köni’nin yorumcu olarak görev aldığı bu oturumdan sonra 6 Kasım Cumartesi günü AB üyeliğine hazırlığın sosyal ve ekonomik yönleri irdelenecek. Sabancı Üniversitesinden Prof.Dr. Bahri Yılmaz’ın başkanlığındaki bu toıplantıda Atina’dan Prof.Dr. Georges Pagualatos, Üsküp’den Prof.Dr. Ljublica Kostovska, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof.Dr. Taner Berksoy ve Yeditepe Üniversitesinden Prof.Dr. Nedret Kuran Burçoğlu tebliğ sunacak, Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Yeditepe Üniversitesi iktisat Profesörü Dr. Vural F. Savaş yorumlayacak.

Ankara Üniversitesinden Prof.Dr. Tuğrul Arat’ın başkanlığında yapılacak hukuk oturumunda ise Bulgaristan’dan Prof.Dr. Georgi Peev, Atina’dan Prof.Dr. Susannah Verney, Romanya’dan Prof.Dr. Ovidio Tinca ve İzmir Ekonomi Üniversitesinden Prof.Dr. Haluk Günuğur tebliğ sunacak, Yeditepe Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku profesörü Dr. Yaşar Gürbüz yorumlayacak.

Prof.Dr. Ahmet Yücekök’ün başkanlığını yapacağı son oturumda ise doktora öğrencilerinin tez konularını kapsayan açıklamaları tartışılacak.

Toplantının kapanış konuşmalarını ise Prof.Dr. Nanette Neuwahl ve Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan yapacaklar.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyet Washington’da Hukuk Eğitimi Uluslararası Konsorsiyumu toplantılarına katıldı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku anabilim dalı üyesi Doç. Dr. Ali Cem Budak ve Medeni Hukuk anabilim dalı üyesi Yard. Doç.Dr. Gül Doğan, 13-14 Ekim 2004 tarihlerinde American University Washington College of Law’ da düzenlenen INTERNATIONAL CONSORTIUM ON LEGAL EDUCATION toplantılarına katıldılar.

AU Washington College of Law Dekanı Prof.Dr. Claudio Grossman’ın açış konuşması ile başlayan toplantılarda hukuk eğitiminde son gelişmeler, ABD de uygulanan Hukuk Kliniği derslerinin özellikleri, insan hakları eğitiminde uygulanan yöntemler, uluslararası hukuk konusundaki son gelişmeler yanında yaz okulları, müşterek diploma programları, dual degree, common degree gibi konular irdelendi. Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu hukuk eğitimine ilişkin olarak Yeditepe Üniversitesi’nde uygulanan lisans ve yüksek lisans programları hakkında bilgi verdi, öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesinde yeni programlar geliştirildiğini, American University Washington College of Law’un Yaz Okulu’nun bundan böyle Yeditepe’de sürdürüleceğini ve ilk uygulamanın Mayıs / Haziran 2005 de başlayacağını anlattı.

Doç.Dr. Ali Cem Budak ise bir Alman Vakfı olan Volkwagen Stiftung’un desteklediği bir araştırma projesini yönetirken AB üye Devletleri içinde kapsamlı araştırmalar, anketler yaptığını ve bu çalışmalar sırasında aldığı sonuçları anlattı. Bilindiği gibi Doç.Dr. Budak’ın How to Make Others Pay isimli kitabı İngiltere’de yayınlanmıştı. Prof.Dr. Volkmar Gessner ile yaptığı çalışmalar da yine İngiltere’de yayınlandı.

Yard. Doç.Dr. Gül Doğan ise Hukuk Kliniği konusunda Yeditepe Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen çalışmaları anlattı ancak Baro kuralları nedeniyle ABD olduğu üzere gerçek hukuki ihtilafların alınamadığını bu durumda moot court sanal mahkeme uygulamalarının daha geniş kapsamlı yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Yard. Doç. Dr. Gül Doğan ABD de klinik sınıflarının sekiz kişiyi aşmamasının da son derece önemli olduğunu belirtti.


Dekan ve Doç. Dr. Budak ABD Hukuk Öğrencilerine Türk Hukuku ve Yaz Okulu konusunda bilgi verdi.

budak

Washington College of Law tarafından Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan Yaz Okulu konusunda Prof.Dr. David Jaffe’nin düzenlediği toplantıya katılan öğrencilere Yeditepe Üniversitesi konusunda bilgi verildi ve özel olarak hazırlanan bir belgesel film gösterildi. Toplantıya katılan Prof .Dr. Kabaalioğlu ve Doç. Dr. Budak da öğrencilerin sorularını yanıtladılar.


Rotterdam Erasmus Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan yardımcısı ve Devletler Hukuku Profesörü Dr. Marc Noortman ve Erasmus Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Dairesi Başkanı Hukuk Fakültemizi Ziyaret etti.

Rotterdam Hukuk Fakültesi hakkında bilgi veren Prof.Dr. Noortman, Washington’da gerçekleştirilen ve Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı’nın da katıldığı toplantıda varılan mutabakat gereğince Üniversitemizi ziyaret ettiğini hatırlatarak öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konusunda derhal harekete geçilebileeğini belirtti.

Üniversitemiz yerleşim birimlerinden fevkalade etkilendiklerini beliten Hollandalı Heyet üyeleri üniversitelerinden birçok öğrencinin Yeditepe’de okumak isteyeceklerine emin olduklarını belirttiler.

Üniversitemiz akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı –Provost- Prof.Dr. Atilla Dicle’nin de katıldığı toplantıda her iki üniversitede ingilizce verilen dersler konusunda bilgi verildi. Prof. Dr. Dicle, sadece Hukuk değil diğer fakültelerimizin de Rotterdam ile işbirliği yapmaları konusunda Prof. Noortman tarafından getirilen öneriyi olumlu karşıladıklarını belirtti.


Yargıtay Başkanı sayın Eraslan Özkaya’nın Ziyaretleri

ozkaya

Yargıtayımız sayın Başkanı Eraslan Özkaya yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmadan önce Hukuk Fakültesi Dekanlığını ziyaret etti. 28 Ekim 2004 günü Hukuk Fakültesi dekanı ve öğretim üyelerimizden oluşan bir heyet tarafından karşılanan sayın Eraslan Özkaya ile yargı bağımsızlığı ve yargının karşılaştığı sorunlar konusunda görüşmeler yapıldı.


Kore Dışişleri Bakanlığı ve Birleşme Bakanlığı’ndan bir Heyet Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını Ziyaret etti.

Kuzey-Güney Kore arasındaki diyalogdan sorumlu Daire Başkanı sayın Miryang Youn başkanlığında sayın Hyun Jun Lim, sayın Sang Heon Park ve zabıt tutan bir memurdan oluşan Kore Cumhuriyeti Heyeti 28 Ekim 2004 günü Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nu ziyaret etti.

Kıbrıs konusunda Lefkoşa, Atina ve Ankara’da temaslarda bulunan Heyet Başkanı Yunanistan’da kendilerine Türk Ceza Kanununa ilişkin ilginç değerlendirmeler yapıldığını bildirdi. Yunan makamlarının kendilerine “TCK da yer alan bir hükümde Kıbrıs konusunda ulusal çizgi dışında konuşmanın onbeş yıl ağır hapisle cezalandırıldığını” ifade ettiklerini anlatan Kore Heyeti Başkanı’na belirtilen 305. maddenin yeni ve eski Ceza Kanununda yer alan metinleri okundu ve söz konusu iddiaların ortaya atılmasının bile üzücü olduğu belirtildi.

Üç saat süren görüşmede bu yıl Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev alan Montreal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Jean Monnet AB Hukuku profesörü Dr. Nanette Neuwahl ve Hukuk Fakültesi Ceza Kürsüsü asistanı Selahattin Şeşen de bulundu. Prof.Dr. Nanette Neuwahl, Harvard Law School Jean Monnet Series’de yayınlanan ve Kıbrıs’da en iyi çözümün konfederasyon olduğunu vurgulayan makalesinin Harvard Üniversitesi Jean Monnet web sahifesinden temin edilebileceğini de sözlerine ekledi.


NTV de “Arka Plan” programında Avrupa Birliği Anayasası tartışıldı.

Roma’da Avrupa Anayasasının imzalandığı 29 Ekim 2004 günü NTV de yayınlanan “Arka Plan” programına katılan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu anayasada yer alan konulara ilişkin bilgi verdi.


Bruges Avrupa Koleji Genel Sekreteri Hukuk Fakültesinde

1947 yılında Avrupa kurumlarına uzman ve bürokrat yetiştirmek üzere Belçika’nın Wallonia bölgesinde Bruges’de kurulan Avrupa Koleji’nin Genel Sekreteri Dr. Marc Vjulstrekke Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini ziyaret etti.

AB Komisyonu ve Üye Devletler tarafından finanse edilen College of Europe’a her yıl T.C: Dışişleri Bakanlığı iki genç diplomatı eğitim görmeleri için gönderiyor. Polonya’nın tam üyelik başvurusundan sonra Varşova yakınlarında bir şatoda açılan Avrupa Koleji Natolin Şubesi ise 1994 den itibaren Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen öğrencileri AB konularında eğitiyor.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Serpil’i de ziyaret eden Genel Sekreter, Yeditepe Üniversitesinden fevkalade etkilendiğini belirtti. Avrupa ülkelerinde böyle bir kampüs görmediğini ifade eden Dr. Vjulstrekke’e Tıp, Dişçilik, Eczacılık, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Fransızca Siyasal Bilimler, Almanca İktisat ve İşletme, Felsefe, Tarih, Antropoloji, Mühendislik, Eğitim Fakülteleri ve 50 den fazla bölümü olan Yeditepe Üniversitesinin Avrupanın en güçlü yükseköğretim kurumlarından biri olduğu belirtildi.


Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun Başkanı olduğu TUNAECS-Turkish Universities Association in EC Studies tarafından düzenlenen Uluslararası Konferans

TUNAECS (Türk Üniversiteleri AT Etüdleri Birliği), Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü ve TOBB tarafından müştereken düzenlenen “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci: Entegrasyonun Hukuki, Siyasal ve Kültürel Yönleri” konulu uluslararası konferans 20 Eylül 2004 tarihinde Istanbul’da TOBB Plaza’da yapıldı.

TUNAECS Başkanı ve Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü Kurucu Müdürü olan Yeditepe Hukuk Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Marmara Rektör vekili Prof.Dr. Merih Kemal Omağ ve TOBB Başkan Vekili Halim Mete’nin açış konuşmaları ile başlayan konferansta Belfast, İrlanda’da Queen’s University öğretim üyesi Prof.Dr. Antje Wiener, Edinburg Üniversitesinden Dr. Lynn Dobson, Bremen Üniversitesinden Dr. Shawn Donnelly, Maine Üniversitesinden Francesca Vassalo, İsrail Uluslararası İlişkiler Global Araştırma Merkezi’nden Prof.Dr. Barry Rubin, Heidelberg Üniversitesinden Prof.Dr. Frank Pfetsch, Princeton Üniversitesinden Prof.Dr. Mario Zucconi, Münih Teknik Üniversitesinden Dr. Rainer Hülsse, Cambridge Üniversitesinden Dr. Sara Silvestri, Varşova Üniversitesinden Adam Szymanski değişik konularda tebliğ sundular.

Emekli Büyükelçi ve ASAM Başkanı Gündüz Aktan’ın Alman Hülsse’nin konuşması üzerine “the other” veya “öteki” kavramına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmeler uzun uzun alkışlandı. Büyükelçi Aktan, bazı Avrupalıların kendi hata ve zayıf noktalarını “öteki”ne yükleyip kendilerini temize çıkarmaya çabaladıklarını belirten konuşmasını yaparken salonda çıt çıkmıyordu. Daha sonra bazı Alman konuşmacılar da Avrupa’da ırkçı yaklaşımların hala silinemediğini ve Türkiye’ye karşı çıkan bir grubun tamamen ırkçı yaklaşımlar sergilediklerini belirttiler.

Büyükelçi Dr. Nihat Akyol kapanış oturumunda Türkiye-AB ilişkilerinin geldiği noktayı irdeledi.

Konferansa katılan tüm konuklar, Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Provost) Prof.Dr. Atilla Dicle tarafından Yeditepe Üniversitesi Sosyal Tesisleri Yeditepe Sofrasında verilen akşam yemeğine katıldılar.

Yemekte bir konuşma yapan Bedrettin Dalan, Türkiye’nin Avrupa hukuk sisteminin tamamını 1920 ve 30 lu yıllarda Atatürk döneminde kabul ettiğini anlattı ve esasen Avrupa Hukuk sistemlerinin temelinde Roma Hukukunun bulunduğunu belirterek, esasen Roma Hukukunun temelinde yer alan corpus juris civilis’in Istanbul’da kaleme alındığını söyledi.


Flash TV de Açık Oturum

19 Eylül 2004 Pazar akşamı Flash TV de iki saat süren canlı yayında Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Heidelberg Üniversitesinden Prof.Dr. Frank Pfetsch, Bremen’den Shawn Donnely, Marmara AT Enstitüsü müdürü Prof.Dr. Muzaffer Dartan ve TOBB AB müdürü Mustafa Bayburtlu, Türkiye-AB ilişkilerini, Kıbrıs, Patrikhane konularıyla Alman CDU/CSU partilerinin Türkiye’ye karşı tutumu irdelediler.


Prof. Dr. Thomas Giegerich’in Dersleri

gigerich

Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku kürsüsü Başkanı Prof.Dr. Thomas Giegerich Yeditepe Hukuk Fakültesi’nde “AB’de Tek Pazar ve Temel Özgürlükler” konusunda 15 saatlik bir “modül ders” programı gerçekleştirdi.


Bedrettin Dalan, Prof.Dr. Neuwahl ve Prof.Dr. Thomas Giegerich Hukuk Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerine hitap etti.

24 Eylül 2004 günü Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan, Prof.Dr. Nanette Neuwahl ve Prof.Dr. Thomas Giegerich Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine hitap etti. Bedrettin Dalan, “Hukukun üstünlüğü ve Hukuk Devleti” konularına değinirken, Prof. Giegerich Uluslararası Hukuk ve Prof. Neuwahl da karşılaştırmalı hukuk ve Avrupa Hukuku konularını irdelediler.


Hukuk Fakültesi Dekanı NTV ye Sorunda

22 Eylül 2004 günü canlı olarak yayınlanan NTV ye sorun programına Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Üniversitemiz eski genel sekreteri Rıza Küçükoğlu katıldı.


Yabancı Ziyaretçiler

Almanya’da Kapital Dergisine Türkiye ilavesi hazırlayan Globus Vision müdürü James Bennett, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini ziyaret ederek Türkiye-AB ilişkileri konusunda görüşlerini aldı.

Ayrıca Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. Yöneticisi Liew Tzu Mi, Deutscher Investment Trust PIMCO yöneticisi Michael Discher-Remmlinger ve Merrill Lynch Global Markets yöneticisi Michael Cooper, Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu ile yaptıkları toplantıda değişik konularda görüşlerini aldılar.


LSE’den Prof. Taylor

CNBC-e TV ekipleri, Yeditepe Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Programına katılan London School of Economics Avrupa Enstitüsü müdürü Prof.Dr. Paul Taylor ile mülakat yapmak üzere Yeditepe Üniversitesi’nde çekim yaptı. Daha önce LSE Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olan Taylor uluslararası sorunlara ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.


“Türkiye’nin Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Uyumu” Kolokyumu

Avrupa Birliği Komisyonu, Poitiers Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 9-10 Eylül 2004 tarihleri arasında düzenlenen “L’ADAPTATION DE LA TURQUIE A L’ACQUIS COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DES AIDES D’ETAT” konulu kolokyumun ikinci ve üçüncü oturumlarının başkanlığını yapan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Fransa’da Poitiers Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. François Hervouet’in, teknik hukuki konuların tartışıldığı bir kolokyumda “AB de Devlet Yardımları Tanımı” konusunda açıklamalar yapması gerekirken bu konulara değinmeden Türkiye’nin bir müslüman Asya ülkesi olduğu, Avrupa kültürüne uymadığı, nüfusunun çok fazla olduğu, askerin anayasalara müdahale ettiği gibi iddiaları gündeme getirmesini yadırgadığını belirterek, Profesör Hervouet’nin hukukçu olduğunu unutarak bir siyaset bilimci olarak konuştuğunu, 1993 de Samuel Huntington’un ortaya attığı “Uygarlıklar Çatışması” tartışmasını aradan geçen onbir yıldan sonra yeniden seslendirmek yoluna başvurmasının anlaşılmadığını, Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri eleştirirken kendi ülkesinde Beşinci Cumhuriyet Anayasasını bizzat General De Gaulle’ün kaleme aldığını unuttuğunu, özellikle bir Hukuk Fakültesi Dekanının 1963 Ortaklık Anlaşmasının bir katılma öncesi “pre-accession” anlaşma olduğunu unutmaması gerektiğini, esasen anlaşmanın 28. maddesinin Türkiye’nin tam üyelikten kaynaklanan yükümlülükleri üstlenebileceğinin anlaşılması halinde katılma müzakerelerinin başlayacağını öngördüğünü, bu anlaşma imzalanırken de Türkiye’nin nüfusunun önemli bir bölümünün müslüman olduğunu, o tarihten bu yana çoğrafi konumunda da bir değişiklik olmadığını anlattı. Kabaalioğlu, Türkiye Avrupa’da değil derken Suriye’ye 40 mil mesafede ve Avrupa kıt’asına 900 km uzakta bölünmüş bir adanın üye yapıldığının unutulduğunu, antlaşmaların ihlal edildiğini Baltık ülkelerindeki Rus kökenlilere vatandaşlık haklarının bile verilmediğini Poitiers Hukuk Fakültesi dekanının gözardı ettiğini belirtti. Kabaalioğlu, 1996 dan bu yana Gümrük Birliği uygulamasının sürdüğünü, Roma Antlaşmasına göre “Avrupa Topluluğunun bir gümrük birliği temeline dayandığını” belirttiğini, Türkiye GB ile tüm yükümlülükleri üstlendiğini ancak AB nin mali işbirliği konusunda verdiği sözleri tutmadığını, tam üye olmadığı için Topluluk fonlarından yararlanamadığını, karar mekanizmalarında yer almadığını, GB nin tam üyelik yolunda sadece bir aşama olarak kabul edildiğini anlattı. Her şeye rağmen Profesör Hervouet’nin konuşmasının Avrupa’da ve özellikle Fransa’da sürmekte olan tartışmaları yansıtmakta olması nedeniyle yararlı olduğunu, AB ülkelerinde önyargıların, şartlanmış kişilerin siyasi istismar konusu olarak neleri ortaya attığını göstermesi bakımından yararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda DPT Müsteşarı Dr. Ahmet Tıktık, Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Parlak, KOSGEB Başkanı Erkan Gürkan, AB Genel Sekreterliğinden Ali Urkan, Rekabet Kurulu üyesi İsmail hakkı Karakelle, AB Komisyonundan Dr.Koen van de Casteele ve çok sayıda Fransız ve Türk bilim adamı katıldı.


NTV, CNBC-E ve TRT de

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, 7 Eylül 2004 tarihinde CNBC-e de, 8 Eylül 2004 de de NTV de Türkiye-AB İlişkileri, Komisyonu’nun Türkiye konusunda hazırlamakta olduğu görüş ve diğer gelişmeler konusunda canlı yayına konuk olarak katıldı. Ayrıca 8 Eylül 2004 de TRT radyosunda Hakan Şahin’in programına katılarak “Yargı Bağımsızlığı” ve “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Oluşumu” konularında konuşmalar yaptı.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi” Çıktı.

Yeditepe Üniversitesi ve yabancı üniversitelerden öğretim üyelerinin bilimsel araştırma, makale, karar ve eser incelemelerinin yer aldığı Yeditepe Hukuk Fakültesi Dergisi hukuk camiasında büyük ilgi uyandırdı.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde Prof. Dr. Clement Dodd ve Prof. Dr. Peter Pernthaler tarafından kaleme alınan makaleler Brüksel Anadolu Association Sans But Lucratıf tarafından yayınlanan Anadolu dergisinde aynen iktibas edildi.

“Anadolu”nun İngilizce ve Fransızca olarak çıkan Kıbrıs özel sayısında yayınlanan bu makaleler, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, konsey başta olmak üzere Brüksel’de tüm AB kurumlarına diplomatik temsilciliklere gönderildi.

Kıbrıs konusunu uluslararası hukuk açısından irdeleyen bu bilimsel makaleler nedeniyle AP üyesi parlamenterlerin söz konusu dergiden çok sayıda talep ettikleri bildirildi.

Ayrıca Profesör Clement Dodd’un makalesi ve Prof. Dr. Aslan Gündüz’ün anısına hazırlanan başyazı da kısaltılarak “Güncel Hukuk Dergisi”nde de aynen yayınlandı.

Toplam 518 sahifeden oluşan dergide toplam 23 makale yer alıyor.


Prof. Dr. Tom Farer Yeditepe’de

tom-farer

University of Denver Graduate School of International Studies Dekanı Prof. Dr. Tom Farer Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Amerikan Dış Politikası ve Başkanlık Seçimleri” konusunda bir konferans verdi. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta konuşmacıya çok sayıda soru yöneltildi.

Geçtiğimiz yıl Washington’da gerçekleştirilen bir toplantıda Hukuk Fakültemiz Dekanına tanıştırılmak istenen Prof. Farer’in 1974 yılında The Hague Academy of International Law’da verdiği dersleri izlediğini ve bu nedenle de eski bir öğrencisi olduğunu söyleyen Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu Denver Üniversitesi Dekanını Istanbul’a davet etti.

Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan, Rektör Prof.Dr. Ahmet Serpil, Provost Atilla Dicle ve tüm Dekan ve Bölüm Başkanları ile toplantılar yapan Profesör Farer, iki üniversite arasında gerçekleştirilmesi planlanan işbirliği projeleri üzerinde görüşmeler yaptı.

Princeton ve Harvard Üniversitelerinden mezun olan Profesör Farer, başta Columbia, New Jersey Üniversiteleri olmak üzere bir çok üniversitede öğretim üyeliği, American Society of International Law yöneticiliği yaptı.


Almanya’nın Değişik Üniversitelerinden 16 araştırmacı ve doktora öğrencisi Yeditepe’de

Hür Berlin Üniversitesi öğretim üyelerinden Türkoloji Profesörü (FB Geschichts- und Kulturwissenschaften Institut für Turkologie Başkanı) Dr. Barbara Kellner-Heinkele‘in başkanlığında 16 araştırmacı ve doktora öğrencisi Türkiye’ye gerçekleştirdikleri üç haftalık ziyarette değişik kurumları ziyaret ederek verilen konferans ve seminerleri izliyorlar.

28 Eylül 2004 tarihinde Yeditepe Üniversitesini ziyaret eden Alman araştırmacılar Türkiye-AB İlişkileri konusunda Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun verdiği “Türkiye-AB İlişkileri” konulu seminere katılarak çok sayıda soru yönelttiler.

Yeditepe Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü Başkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı eski Müsteşarı Prof.Dr. Cemil Kıvanç da Alman konuklara Türk-Alman ilişkileri konusunda kısa bir sunuş yaptı.

Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan, yabancı konuklara hitap etti ve Yeditepe Üniversitesi hakkında bilgi verdi. Yeditepe’nin bin yıl önceki bir Türk üniversitesinin çağdaş modeli olduğunu belirten Mütevelli Heyet Başkanı, Türkiye-AB ilişkilerine de değindi. Üniversitenin değişik bölümlerini gezen yabancı konuklar son derece etkilendiklerini belirterek kendi ülkelerinde böyle bir kampüs olmadığını belirttiler.

Heyet Başkanı Prof. Dr. Kellner-Heinkele, İstanbul’un çehresini değiştiren ve 1984-1989 yılları arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan’ın kendilerine hitap etmesinin büyük bir onur olduğunu belirterek gösterilen konukseverliğe teşekkür etti.


TÇMB – Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Etkinlikleri ve NTV ye Sorun Programı

cimento

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, 1 Ekim 2004 Cuma günü TÇMB nin Kemer’de düzenlediği “AB ve Türkiye” konulu panele katıldı. Panele 14 Nisan 1987 de Türkiye’nin tam üyelik başvurusunu Brüksel’de dönem başkanı Belçika Dışişleri Bakanı Leo Tindemans’a veren o tarihte ülkemiz Başbakan Yardımcısı ve AB den sorumlu Devlet Bakanı olan Prof.Dr. Ali Bozer, Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarı İlhan kesici, ekonomi yazarı Zülfikar Doğan ve Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen katıldı. Söz konusu program NTV de yayınlandı.


NTV Arka Plan ve Radio Forex

Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu 4 Ekim 2004 günü NTV Arka Plan programı ile Radio Forex’de Dış Politika programına katılarak “Türkiye- AB İlişkileri ve Komisyon’un Raporu” konusunda görüşlerini açıkladı.


Avusturyalı Gazetecilerle Görüşmeler

Ülkemizi ziyaret etmekte olan 25 Avusturyalı gazeteci ve radyo TV yapımcısı için İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından 4 Ekim 2004 akşamı düzenlenen toplantıya İKV Yönetim Kurulu üyesi Hukuk Fakültesi Dekanı da katıldı.

Türkiye’nin AB üyeliğine en muhalif ülkelerden biri olan Avusturya’dan gelen basın ve medya mensuplarıyla Ritz-Carlton Otelinde gerçekleştirilen toplantıyı akşam yemeği izledi. Die Presss, Kurrier, ÖRF radyo ve TV muhabirleri Öberösterreichisher Nachrichten, Salzburger Nachrichten gibi değişik yayın organlarından gelen basın mensupları Türkiye konusunda gerçek anlamda bilgi sahibi olmadan yapılan yorumları eleştirerek ülkemizi yakından tanımak istediklerini söylediler. Heyet üyelerinden bazılarının Türkiye karşıtı önyargılı dikkat çekti.


CNBC-E TV de Türkiye-AB İlişkileri Konulu Programlar

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Temmuz ayının ilk haftasında CNBC-E de bir programa katılarak AB nin Türkiye ile müzakerelerin başlatılması yönünde vereceği kararın tek başına önemi olmayacağını, bu karara paralel olarak AB bütçesinde katılma öncesi mali işbirliği faslından ayrılacak fonların boyutlarının da “son derece önemli bir işaret” olarak yorumlanacağını, hazırlanmakta olan bütçe tasarısında ise bu konuda hiç bir çalışma olmadığını belirtti.

Ertesi gün yazılı basında da irdelenen bu açıklamadan ve Türkiye’nin girişimlerinden on gün kadar sonra AB bütçesinde Türkiye’ye katılım öncesi mali yardım faslından bir meblağ ayrıldığı haberi duyuldu.

CNBC E de yeniden canlı yayında görüşlerine başvurulan Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, basında farklı açıklamalar yer aldığını, üç yıllık 1 milyar 50 milyon euroluk son paketin iki katının tahsis edileceğine ilişkin açıklamanın tatminkar olmadığını belirterek, yılda asgari 3 milyar euronun altında bir bütçenin “AB nin Türkiye’yi içine almak konusundaki iradesini” değerlendirmekte son derece önemli bir faktör olacağını sözlerine ekledi.

Polonya’ya ve diğer aday ülkelere müzakereler devam ederken her yıl tahsis edilen fonların çok ciddi katkıları olduğunu belirten Dekan, “ülkemizde yapılacak yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin karar veren yabancı yatırımcılar için AB nin Türkiye’ye karşı sergileyeceği politikanın önemli bir etkisi olacağı kuşkusuzdur” dedi.

Öte yandan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Serpil, Hukuk Dekanı ile birlikte NTV de katıldıkları “Doğru Seçim” programında Yeditepe Üniversitesinde açılan yeni bölümler, ders programları ve kabul koşulları konusunda açıklamalarda bulundu.


Meslek Seçimi konusunda Açık Oturum

Mesleklerinin zirvesinde değişik kişilerin katıldığı Açık Oturumda Maliye eski Bakanlarından Ziya Müezzinoğlu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığını yapan yüksek yargıç İhsan Demirkıran, Hesap Uzmanı Sabit Durlanık, Istanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Filiz Saraç, Washington Institute for Middle East Policies den Soner Çağatay, Deloitte Touche Senior Manager Hülya Yılmaz, Selek & Gülerin Uluslararası Hukuk Bürosundan Av. Onur Gülergin, IKV Vakfı Başkanı ve Koç Holding eski üst düzey yöneticisi Davut Ökütçü ve diğer konuşmacılar öğrencilere mesleklerine ilişkin bilgiler verdi. Hesap Uzmanı Durlanık mesleğinin son derece önemli ve saygın bir meslek olduğunu belirtirken Yargıtay yüksek yargıçlarından İhsan Demirkıran hukuk tahsilinin yararları üzerinde durdu.


Tanınmış AB Hukuku Profesörü Yeditepe Hukuk Fakültesinde

PROF.DR. NANETTE NEUWAHL 2004-2005 DERS YILINDA YEDİTEPE’DE

Dünyaca tanınmış AB Hukuku profesörü Dr. Nanette Neuwahl, LL.M. 2004-2005 ders yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans ve Yüksek Lisans dersleri verecek.

Hollanda’nın önde gelen Hukuk Fakültelerinden birisi olan Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisans diplomasını alan Neuwahl, doktorasını 1989-1994 yılları arasında İtalya’nın Floransa kenti yakınlarındaki European University Institute’da tamamladı.

İngiltere’de Leicester Üniversity Faculty of Law’da önce lecturer daha sonra senior lecturer olarak görev alan Dr. Nanette Neuwahl daha sonraLiverpool Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesor of European Union Law olarak göreve başladı ve AB Hukuku Kürsüsü başkanlığına getirildi.

Aynı yıl Jean Monnet Professor of EU Law ünvanını da alan Prof.Dr. Nanette Neuwahl, 2001 yılında Kanada’da Montreal Üniversitesi Hukuk Fakültesi AB Hukuku profesörlüğüne atandı ve Jean Monnet Kürsüsü başkanı oldu. C-ECSA Canadian European Studies Association Başkanı da olan Prof.Dr. Nanette Neuwahl Türkiye-AB İlişkilerini konu alan bir dizi uluslararası seminer ve konferanslar da düzenledi.

Çok sayıda kitap ve makaleye imza atan Profesör Dr. Nanette Neuwahl’ın AB sürecinde önemli bir aşamadan geçmekte olan Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu belirten AB Nezdinde eski Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Dr. Nihat Akyol, katılma müzakereleri öncesinde Prof. Nanette Neuwahl’ ın ülkemizde görev almak istemesini takdirle karşıladıklarını belirtti.


İstanbul Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ın Geleceği” konulu sempozyum

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’ nun konuşmasıyla başlayan sempozyuma Dışişleri eski Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, KKTC eski Dışişleri Bakanı Taner Etkin, Harb Akademileri eski Komutanı Em. Org. Necati Özgen, Em. Tümg. Cumhur Evcil, Kıbrıs Milli Koordinasyon Komitesi Başkanı Yakan Cumalıoğlu, Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Zehra Eray ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldı.

Toplantı sonunda Türk Mukavemet Teşkilatı TMT nin bayraktarlığını yapan emekli komutanlara şükran plaketleri sunuldu.


Emekli Yüksek Yargıç İhsan Demirkıran Hukuk Fakültemizde Öğretim Görevlisi Oldu.

demirkiran

Yüksek yargıçlarımızdan ve 1990 yılından günümüze kadar Yargıtay’da Yargıtay Birinci Başkan Vekilliği, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunan İhsan Demirkıran uzun mesleki deneyimlerini Yeditepe Hukuk Fakültesi öğrencilerine aktaracak.

Demirkıran 1961 İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Demirkıran, 1969 yılında Malazgirt Hakimi olarak göreve başladı. Bursa-Keles, Muratlı-Tekirdağ, Bakırköy, Kadıköy Asliye Hukuk Hakimliği, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Kadıköy Ticaret Mahkemesi kurucu başkanlığı görevlerinden sonra 1990′da Yargıtaya geçti.

“1994-2004 On Yıllık Emsal Hukuk Genel Kurulu Kararları”, “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Onbirinci Hukuk (Ticaret) Dairesi Kararları” konulu eserleri, Ticari İşletme, Deniz Ticareti, Kara Taşıma, CMR, Sigorta ve Hava Hukuku, Banka ve Sermaye Piyasası Hukuku ve İcra İflas konularında 43 yıl uygulama tecrübesi olan Demirkıran, oniki yıldır Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinde Fikri Haklar, Patent, Marka, Endüstriyel Tasarım, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku konularında öğretim üyeliği de yaptı. Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü’nde 1990′dan günümüze yapılan sempozyumlarda, Sigorta ve Deniz Ticaret Hukuku Derneğinde seminerlerde, Bankalar Birliğinin düzenlediği toplantılarda konuşmacı olarak görev aldı.

Prof. Dr. Kabaalioğlu “Uygulamaya önem veren ülkelerde, özellikle ABD’de ve İngiltere’de yargıçların Hukuk Fakültelerinde görev yapması son derece olağandır ve Demirkıran’ın Hukuk Fakültesinde öğretim görevliliğine başlaması büyük bir kazançtır. Hukuk eğitiminde tatbikatın çok önemli olduğunu dikkate aldığımızda en üst düzeyde yüksek yargıda uzun yıllar görev yapmış değerli bir hukuk adamının Yeditepe Hukuk Fakültesinde genç hukukçulara çok değerli katkıları olacağı kuşkusuzdur.” dedi.


Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığına Prof. Dr. Erhan Adal atandı.

adal

Kurulduğu tarihten itibaren Yeditepe Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Erhan Adal, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığına atandı. Bir çok üniversitede ders kitabı olarak okutulan, Fundamentals of Turkish Private Law ve Hukukun Temel İlkeleri gibi ders kitaplarının yazarı olan Prof. Adal’ın söz konusu eserleri 6. ve 7. baskılarını yaptı. Sekiz kitabı ve çok sayıda makalesi olan Prof.Dr. Adal, New York’da Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Master of Comparative Law” ve Strasbourg Mukayeseli Hukuk Enstitüsünde Mukayeseli Hukuk Doktoru K1 derecelerini aldı.


Brüksel Temasları

Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu 8 Temmuz 2004 tarihinde Brüksel’e gerçekleştirilen bir günlük gezide, Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Oğuz Demiralp ve Brüksel BüyükelçisiOkan Gezer, AB Komisyonu yetkilileri ile temaslarda bulundu.

Brüksel’de ayrıca Yeditepe Üniversitesinde açılacak Avrupa Etüdleri Yüksek Lisans programı konusunda da görüşmeler yapıldı.


Walter Leisler Kiep ile görüşme

leisler_kiep

Ankara’da kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi olan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, TOBB’un davetlisi olarak ülkemizde bulunan Dr. Walter Leisler Kiep ile yapılan görüşmeye katıldı. Çeşitli dönemlerde Federal Alman Hükümetinin temsilcisi olarak ülkemize gelen Kiep, 1980′li yıllarda OECD’de kurulan Türkiye Konsorsiyumu Başkanlığını da yapmıştı. Walter Leisler Kiep’in “Avrupa Genç Liderler” toplantısına Türkiye’nin katılımı konusunda getirdiği öneriyi kabul eden Prof. Dr. Kabaalioğlu, bu konuda Yeditepe Üniversitesi olarak kendisiyle her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Dekanı Budapeşte’de Andrassy Üniversitesi’nde Avrupa’nın Geleceği Konusunda Konferansa katıldı.

budapest

Açış konuşmalarını Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Macaristan Cumhuriyeti Başbakanlık Temsilcisi Dr. Gergely Doczi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Peter Gottfried ve Rektör Prof. Dr. Miklos Kengyel’in yaptığı “Avrupa’nın Geleceği” konulu toplantıya Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Kabaalioğlu katıldı.

24-26 Haziran 2004 tarihlerinde Budapeşte’ de gerçekleştirilen ve Türkiye’nin AB üyeliği konusunun tartışıldığı uluslararası toplantıda Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Halil İnalcık, Leiden Üniversitesinden Prof. Dr. Erich Jean Zürcher, Boston Üniversitesinden Dr. Jenny White, Kudüs’denProf. Dr. Jakob Landau, Ankara’dan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, Budapeşte Üniversitesinden Prof. Hamza Gabor, Atina’dan Prof. Svolopoulos, Kıbrıs Rum Yönetiminden Kostas Apostolides, Paris CERI’den Prof. Dr. Semih Vaner gibi konuşmacılar katıldı. Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, 1992 yılında AB konusunun yeni yeni gündeme geldiği Macaristan’a davet edilerek Türkiye-AB ilişkileri konusunda seminerler verdiğini ve daha sonra 1994 de benzer toplantılara iştirak ettiğini belirterek o toplantıları düzenleyen Peter Balasz’ın şimdi Macaristan’ın AB Komisyonuna gönderdiği komiser -üye- olduğunu, ECSA olarak kısaltılan Avrupa Etüdleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Frenc Madl’ın ise Macaristan Cumhurbaşkanı olarak Zirve toplantılarına katıldığını belirtti. Hükümet yetkililerinin hala “tarih almak” tan söz ettiğini ve bunun son derece yanlış olduğunu belirten Kabaalioğlu, 2002 Kopenhag Zirvesinde, Komisyonun Türkiye konusundaki ilerleme raporunun olumlu çıkması halinde “Aralık 2004′de Türkiye ile katılma müzakerelerin hemen ve geciktirilmeden başlatılması” kararının alındığını vurguladı.

Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, ülkemizde de uydu vasıtasıyla izlenebilen Macaristan TV kanalı DUNA TV de toplantı hakkında açıklamalar yaptı.


Denizli Ticaret Odasında Avrupa Bilgi Merkezi Açılışı

denizli

16 Haziran 2004 tarihinde Denizli Ticaret Odası’nda Avrupa Bilgi Merkezi’nin açılışı münasebetiyle yapılan toplantıya katılan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, “Avrupa Birliğinin özellikleri, yasama işlemleri, AB Hukukunun doğrudan uygulanabilirliği ve doğrudan etkisi” konularında bir konuşma yaptı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, Denizli Valisi Gazi Şimşek ve çok sayıda iş adamı ve sanayicinin katıldığı toplantıda AB Genel Sekreterliği Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Başkanı Nurşen Numanoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar da birer konuşma yaptı.


Crash Course: Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin Ücretsiz Yoğun Almanca Dil Kursları

Bilindiği gibi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin iki yabancı dil öğrenmeleri öngörülmektedir. İngilizce Hazırlık Programından sonra birinci sınıfta “Legal Terminology”, ikinci sınıfta “International Law”, üçüncü sınıfta “Common Law Of Contracts”, “Common Law Of Torts”, “EU Law And Institutions” ile dördüncü sınıfta”International Commercial Arbitration” dersleri İngilizce verilmektedir.

İkinci sınıftan itibaren başlayan Almanca Dersleri ise mezuniyete kadar sürmektedir. Güz ve bahar dönemlerinde Almanca’dan geri kalan veya herhangi bir nedenle daha ileri düzeyde Almanca öğrenmek isteyen öğrencilere yaz aylarında yoğun bir program uygulanmaktadır.

Hukuk Fakültesi ve Almanca Hazırlık Programının birlikte düzenlediği Programda öğrenciler haftada otuz saat olmak üzere beş haftada toplam 150 saat Almanca dersi görmektedir. Tamamen ücretsiz olan bu programa katılan öğrenciler toplam 6 dönem süren Almanca derslerinde iki dönem atlama olanağı kazanır.

Geçen yıl yaz aylarında da gerçekleştirilen “Crash Course”a bu yıl seviye tespit sınavı ile farklı sınıflara yerleştirilen seksen öğrenci yoğun Almanca dersleri alıyor.


Deniz Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları Sempozyumu

Deniz Hukuku Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Deniz Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları Sempozyumu” bu kez Yeditepe Üniversitesinde yapılıyor.

Deniz Hukuku uzmanlarının, çok sayıda yargıç ve hukukçunun katılacağı Sempozyumda, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında sık sık karşılaşılan “çatma” olaylarına ilişkin Yargıtay kararları ve uluslararası antlaşmalar gündeme getirilecek.

Açış konuşmaları:

* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı İhsan Demirkıran

* Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticaret Hukuku Kürsüsü Başkanı ve Türk Deniz Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Rayegan Kender

Bildiriler:

* Doç. Dr. Nuray Ekşi “Deniz Ticareti alanında Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Sorunlar”,

* Yrd. Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu “Pişmanlık Navlunu” 

* Yrd. Doç. Dr. Kerim Atamer “Çatma”

Tarih: 12 Haziran 2004 Cumartesi

Saat: 10.00

Yer: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binası Z-12


“The Matrix Of Global Terror: Untangling The Links Between Inter Groups” Semineri

washu

Levitt1

Washington Institute for Near East Policy‘den Dr. Matthew Levitt 10 Mayıs 2004 tarihinde “The Matrix Of Global Terror: Untangling The Lınks Between Inter Groups” konulu bir seminer verdi.


Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticaretine İlişkin Hükümlerinin Reform Çalışmaları

Hukuk Fakültemiz Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku Anabilimdalı Başkanı ve Deniz Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Rayegan Kender 10 Mayıs 2004 tarihinde Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticaretine İlişkin Hükümlerinin Reform Çalışmaları konusunda seminer verdi.


Üniversitemiz Hukuk Fakültesi International Law Institute ile Anlaşma İmzaladı.

ili

Merkezi Wasinghton’da bulunan Uluslararası Hukuk Enstitüsü (International Law Institute-ILI) ile Üniversitemiz Hukuk Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü, ILI adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Don Wallace, Üniversitemiz adına Mütevelli Heyeti Başkanı Bedrettin Dalan ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil imzaladı. Basının da izlediği imza töreninde Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel Aziz ve Genel Sekreter Mine Çakaloz da hazır bulundu

“Yeditepe–ILI İşbirliği Protokol”üne göre, Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün Washington’da düzenlediği ve dünyanın çeşitli ülkelerinden kamu ve özel sektörde görevli üst düzey hukukçuların ve yöneticilerin katıldığı ihtisas seminerleri bundan böyle İstanbul’da Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilecek.

ILI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Don Wallace “Yeditepe Hukuk Fakültesiyle imzaladığımız bu kapsamlı iş birliği projesi çerçevesinde Türkiye’de gerçekleştireceğimiz seminerlere Avrupa ülkelerinden olduğu gibi Orta Doğu, Orta Asya ve Bölgenin diğer ülkelerinden katılacak hukukçulara iki ve üç hafta sürecek yoğun eğitim verilecek.” dedi

Ekim ayından itibaren Üniversitemizde “Uluslararası ihalelerin hukuki yönleri’, “Danışmanlık ve profesyonel hizmet temini sözleşmeleri”, “Uluslararası tahkim”, “Dünya ticaret örgütü ve uyuşmazlıkların çözümü’, ‘Kamu işletmelerinin yeniden yapılandırılması ve özelleştirme”, “Sermaye piyasası ve uluslararası finans”, “Teknoloji transferi sözleşmeleri”, “Şirketlerde yönetişim”, “Corporate governance”, “Uluslararası suç örgütleriyle mücadele”, “Bankaların yeniden yapılandırılması ve yönetimi” gibi konularda dünyanın en tanınmış uzmanları tarafından seminerler verilecektir.


İstanbul Barosu Başkanı Av. Kazım Kolcuoğlu, Hukuk Fakültesi Kariyer Günlerinde

kazim

“Kariyer Günleri” programı çerçevesinde Hukuk Fakültesi öğrencilerine hitap eden Istanbul Barosu Başkanı Av. Kazım Kolcuoğlu mezun olduktan sonra başlayacak olan avukatlık stajına ilişkin ayrıntılı bilgi vererek soruları yanıtladı. Türkiye’nin en büyük Barosunun başkanı olan Av. Kazım Kolcuoğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle ortaklaşa düzenledikleri eğitim seminerlerine de değinerek bu işbirliğinin devam edeceğini anlattı.


Çağa Hukuk Vakfı Başkanı Av. Dr. Barbaros Çağa Yeditepe’de

caga

Hukuk Fakültesi öğrencilerine hitap eden Av. Barbaros Çağa, başında bulunduğu hukuk bürosunun üç nesildir devam ettiğini belirterek kurdukları Hukuk Vakfı aracılığıyla düzenledikleri Ödüllü yarışma ile bilimsel çalışmaları teşvik ettiklerini anlattı.

Geçtiğimiz yıl 15.000 dolar tutarındaki Çağa Hukuk Vakfı Büyük Ödülünü Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan YardımcısıYrd. Doç.Dr. Alper Gümüş kazanmıştı.


Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in Konferansı

tekinalp

Yeni Ticaret Kanunu Tasarısını hazırlamakla görevlendirilen Komisyonun başkanlığını yapan Sayın Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Yeditepe Hukuk Fakültesi öğrencilerine yeni Ticaret Kanununa ilişkin bir konferans verdi. 1957 yılında yürürlüğe giren Ticaret Kanunu’nun 1952 yılında Prof.Dr. Ernst Hirsch tarafından hazırlandığını belirten Prof. Tekinalp, yeni tasarıda şirketler hukuku konusunda AB yönergelerindeki esasların benimsendiğini, uluslararası konvansiyonların yasaya alındığını ve muhasebe standartları konusunda da uluslararası muhasebe standartlarının benimsenmesi gerektiğini belirtti. Konferansı çok sayıda avukat, hakim ve öğrenci izledi.


Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri Yeditepe’de

leiden

Hollanda’nın en eski Üniversitelerinden Leiden’in Hukuk Fakültesinde okumakta olan 25 öğrenci 7 Mayıs günü Yeditepe Hukuk Fakültesini ziyaret etti. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu tarafından verilen Türkiye-Avrupa ilişkileri konulu konferansı izleyen öğrenciler öğleden sonra Kabaalioğlu’nun “EU Law and Instıtutıons” dersine girerek üçüncü sınıf öğrencileriyle AB Adalet Divanının Türkiye’ye ilişkin içtihatlarını tartıştılar.

Hollandalı hukuk öğrencileri Yeditepe Üniversitesi’nden çok etkilendiklerini, kendi üniversitelerinde aynı olanakların yer almadığını ve düşündüklerinden çok farklı bir Türkiye’yi gördüklerini belirttiler.


Prof. Dr. Feroz Ahmad Yeditepe’de

ahmad

Türkiye tarihi konusunda dünyaca ünlü bilim adamı Prof. Dr. Feroz Ahmad, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini ziyaret etti ve öğretim üyeleriyle yapılan bir seminere katıldı. University of Massachussets ve Fletcher School of Diplomacy, Tufts, Harvard gibi üniversitelerde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmad Yeditepe Üniversitesinde her yıl iki semestre ders verecek.

Prof. Ahmad’ın yayınladığı kitapların önemli bir bölümü dilimize de çevrilerek Türkiye’de de yayınlandı.


Prof. Dr. Matthew Levitt’in Konferansı       

Levitt1

Washington Institute for Middle East uzmanlarından ve John Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Matthew Levitt, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Uluslararası Terörizm konusunda konferans verdi. Terrör örgütlerinin finansmanı ve değişikik örgütler arasında gerçekleştirilen işbiliğini anlatan Prof. Dr. Levitt, ABD Federal Bureau of Investigations çerçevesinde sürdürülen çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.


Deniz Ticaret Hukuku Reform Çalışmaları

rayegankender

Türk Deniz Hukuku Derneği Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticaret Hukuku Anabilindalı Başkanı Prof. Dr. Rayegan Kender, Deniz Ticaret Hukuku konusunda yürüttüğü reform çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türk Deniz Hukuku Derneği yetkilileri, yargıç ve avukatların izlediği toplantıda Türk Boğazlarında yer alan deniz kazaları konusunda da projeksiyonla sunumlar yapıldı.


Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu “Voice Of America”da Canlı Yayında Soruları Yanıtladı.

voi

Washington’dan yayın yapan VOA Türkçe yayın servisinde çarşamba akşamları yayınlanan 45 dakikalık “Alo Washington” programı, Mayıs ayının ilk haftasında Hukuk Fakültesi Dekanını konuk etti. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu canlı yayına telefonla katılan çok sayıda izleyicinin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Kabaalioğlu VOA’nin aynı programına iki ay önce de katılmıştı.


Financial Times Gazetesine Demeç

fin

Türkiye-AB İlişkileri konusunda bir inceleme yazısı hazırlayan ünlü İngiliz gazetesi Türkiye muhabiri Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ile bir mülakat yaparak görüşlerine yer verdi.


Kıbrıs’da Gerçekleştirilen Referandumla İlgili Olarak Prof. Dr. Kabaalioğlu Sky Türk, NTV, Radio Forex’de Canlı Yayınlara Katıldı.


Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu Üçüncü Kolordu’da, 250 Nato Subayına Türkiye-AB İlişkileri Konusunda Konferans Verdi.


TC Dışişleri Bakanlığı’nda Toplantı

Annan Planında yer alan ve derogasyon olarak da anılan istisna ve muafiyet hükümlerinin AB birincil hukuku güvencesini kazanması hususunda Avrupa Komisyonu hukukçuları ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıya Hukuk Fakültemiz Dekanı Kabaalioğlu da iştirak etti.


Brüksel’de Türk Bürosu Açılışı

Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, TOBB, TESK, KOSGEB ve bazı yükseköğretim kurumlarının ortaklaşa olarak Brüksel’de Turkish Business Office açmaları münasebetiyle Avrupa Parlamentosunda yapılan toplantıya katıldı.


Galatasaray Üniversitesinde Düzenlenen Avrupa Günleri Eğitim Programı

Hukuk Fakültesi Dekanı Türkiye’de birçok üniversiteden çok sayıda öğrencinin katıldığı Avrupa Günleri programı çerçevesinde, AT Adalet Divanı’nın Türkiye’yi ilgilendiren içtihatları konusunda ders verdi.


Prof. Dr. Kabaalioğlu, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü Toplantısında Konuştu.

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından davet edilen Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu “Türkiye, AB ve Kıbrıs” konusunda son gelişmelere değindiği bir konferans verdi ve soruları yanıtladı.


Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü

Prof Kabaalioğlu Yeditepe Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencilerinin daveti üzerine Kıbrıs konusunda bir konferans verdi ve soruları yanıtladı.


İzmir’de Gerçekleştirilen 4. Türkiye İktisat Kongresi’nde Yeditepe Üniversitesi

İzmir İktisat Kongresinin ikinci gününde “AB Üyelik Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü” konusunda tebliğ sunan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ayrıca oturum başkanlığı yaptı. Prof. Dr. Kabaalioğlu demokratik toplumlarda STÖ’lerin son derece önemli roller oynadığını belirtmekle beraber bazı yabancı STÖ’lerinin yabancı Devletlerin, Uluslararası Örgütlerin, Siyasi Partilerin kendilerinin seslendiremeyeceği, fiilen yapamayacağı işleri sözde STÖ’ler aracılığıyla gerçekleştirdiklerini, kendi çıkarları doğrultusunda kaleme alınan “projeler” aracılığıyla sağlanan fonlarla kendi siyasi tercihlerini empoze ettiklerini belirtti. Bazı AB ülkelerinde sözde prestijli üniversitelerin dahi Türkiye’den gelen öğrencilere burs vermek için tez konusunda kendilerine göre siyasi tercihler empoze etmeye kalktıklarını, STÖ aracılığıyla bir komşu ülkede darbe organize edildiği, o ülkede üst düzey Devlet adamlarının -adı STÖ olmakla beraber dünya çapında organize olmuş ve spekülatörlükle suçlanan örgüt ve kişiler tarafından maaşa bağlandığı anlatıldı.


Prof. Dr. Haluk Kabaalıoğlu Duisburg Üniversitesinde Konferans Verdi.

Türk Dernekleri ve Duisburg Üniversitesinin davettlisi olarak Almanya’ya giden Kabaaloğlu Duisburg Üniversitesinde Türkiye AB İlişkileri konusunda konferans verdi. Daha sonra Detmold yakınlarında Exalter’de Almanya Türk Toplumu ve Türk Öğretmeler Dernekleri tarafından düzenlenen toplantıda bir seminer verdi.


Kabaalioğlu, Marmara Üniversitesi At Enstitüsü Tarafından Düzenlenen “Marmara Avrupa Günleri’nde

1987 yılında kurulan AT Enstitüsü’nün 1996 yılına kadar Kurucu Müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu 12 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleştirilen “AB ve Türkiye-Fransa İlişkileri” konulu uluslararası konferansın kapanış oturumunda Nice Uluslararası Araştırmalar Avrupa Enstitüsü Başkanı Prof. Claude Nigoul ile konferans sonuçlarını irdeledi.


Bremen Üniversitesi’nde Kıbrıs Konulu İki Gün Süren Uluslararası Konferans

Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Thomas Giegerich öncülüğünde Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, KKTC, Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve değişik ülkelerden konuşmacıların katıldığı ve 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Kıbrıs Konferansında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu tebliğ sundu.


Kıbrıs konusunda Uluslararası Hukuk Profesörleri Yeditepe’de Toplandı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yaşar GÜRBÜZ, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Rauf VERSAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Devletler Hukuku Profesörü ve Dekan yardımcısı Prof. Dr. Füsun ARSAVA, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. Aslan GÜNDÜZ, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan BAYKAL, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Jale CİVELEK,  MÜ AT Enstitüsü Hukuk Bölümü Başkanı Dr. Murat Tahsin YÖRÜNG ve Dekan Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU Kıbrıs konusunda AB nin uluslararası antlaşmalara aykırı tutumunu irdeleyen bir toplantı sonunda yayınladıkları açıklamada AB’nin uluslararası antlaşmaları ihlal etmesi nedeniyle Brüksel’i protesto ettiklerini bildirdiler. Prof. Dr. Aslan Gündüz de “AB hukuku katletmiştir” şeklinde konuştu.


İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Sanayi Kongresi’ne katılan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU “Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Türk Sanayiine Etkileri” konulu paneli yönetti.

ISO İstanbul Sanayi Odası’nın 1990-1994 yılları arasında Genel Sekreterliği görevinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU, 10-11 Aralık 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen Sanayi Kongresi’nde oturum başkanlığı yaptı. Panele katılan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Umut ORAN, Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU’nun eski öğrencisi olarak aynı panelde yer almaktan büyük bir onur duyduğunu ifade etti.


Yeditepe Üniversitesi Rektörü ve Hukuk Fakültesi Dekanı ENSO “Career Solutions” toplantılarında

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulubü ENSO tarafından düzenlenen“Career Solutions” günlerine Yeditepe yönetici ve öğretim üyeleri de katıldı. 10 Aralık 2004 günü “Akademik Kariyer” konulu toplantıya Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Serpil katılarak bir konuşma yaptı ve daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Aynı oturumda Prof.Dr. Yaşar Akbıyık, Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu, ve Prof. Dr. Süheyl Batum da konuşmacılar arasında yer alıyordu.

14 Aralık 2004 Salı günü “AB ile Entegrasyon’da Kariyer” konulu oturuma Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Turkish Universities Association in EC Studies Başkanı olan Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldı. Türkiye’de AB konusunda yüksek lisans ve doktora programı yapmakla yetkili tek ihtisas enstitüsü niteliğindeki Marmara Üniversitesi AT Enstitüsünün kurucusu ve 1987-1995 tarihleri arasında müdürlüğünü yapan Kabaalioğlu, AB konusunda yurt içinde ve yurt dışında yapılabilecek yüksek lisans çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde de AB konusunda çalışılabilecek alanlar hakkında açıklamalar yapan Kabaalioğlu, aslında salt AB uzmanı olmak üzere lisans düzeyinde AB konulu programlar yerine, iyi bir hukukçu, iyi bir iktisatçı, iyi bir siyasal bilimci olunmasını ve bundan sonra AB konusunda ihtisaslaşmaya gidilmesini önerdi.


Brüksel Zirvesi sırasında Yeditepe Üniversitesi Öğretim üyeleri BBC World Service, Radio 4, Voice of America ve diğer yayın organlarında

Brüksel Zirvesi nedeniyle Türkiye’ye gelerek Swiss Otelde stüdyo kuran BBC Radio 4 ekipleri 45 dakika sürecek canlı yayınlarına katılmak üzere Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Kabaalioğlu’nu davet etti. BBC World Service ise Esentepe stüdyo/bürolarından yayın yapacaklarını belirterek çağrıda bulununca iki saat arayla yapılacak yayınlar nedeniyle World Service ekibi de Swissotel’e gelerek 17 Aralık akşamı iki ayrı programda canlı yayında Kabaalioğlu’na sorular yöneltti.

18 Aralık sabahı Zirvede Rum yönetiminin tanınması taleplerinin gündemde olduğu aşamada sabahın erken saatlerinde kendisini arayan BBC ekiplerinin sorularını canlı yayında yanıtlayan Kabaalioğlu, Türkiye’nin bu isteği kabul edemeyeceğini ve Ankara’da ciddi krize yol açacağını belirterek Türkiye’nin çözüm için en çok çaba harcayan taraf olduğunu, KKTC nin pek lehine de olmayan ve Türkiye’nin ada üzerindeki çıkarlarını tehlikeye atan Annan Planını dahi Kıbrıs Türklerinin referandumda kabul ettiğini, T.C. Hükümetinin de henüz Türkçeye çevrilmeyen dokuz bin sahifelik planı TBMM ne sunmayı dahi üstlendiğini, bütün bunlardan sonra Rumların baskılarının kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.

Aynı gün saat 21.00 de yayınlanan Voice of America programında VOA muhabirin sorularını yanıtlayan Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu 17 Aralık sonuçlarını yorumladı.


TRT, CNBC-e, TV 8, Haber Türk ve diğer yayın organlarında

Haluk Kabaalioğlu AB ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi dolayısıyla CNBC TV, TRT 2, TRT Radyo, Haber Türk, TV 8, TRT Trabzon Radyosu ve diğer kuruluşlarda canlı yayınlara katıldı.


İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Yeni Ceza Kanunu’na ilişkin iki gün süren Seminer Yeditepe’de yapıldı.

İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yeni Türk Ceza Kanunu’nu kaleme alan bilim heyetinde yer alan öğretim üyelerinin açıklamalarda bulunduğu iki günlük seminer 18 ve 19 Aralık 2004 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonunda gerçekleştirildi.

İstanbul Barosu Başkan yardımcısı Av. Filiz Saraç bu toplantıları gerçekleştirebilmek için değişik seçenekler üzerinde durduklarını ancak büyük katılım beklenmesi nedeniyle Yeditepe Üniversitesinin 1200 kişilik salonunu tercih ettiklerini belirtti. Av. Filiz Saraç aynı tarihte İnan Kıraç Salonunda gerçekleştirilecek toplantıyı bir başka salona alan Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etti. “Hoş geldiniz” konuşması yapan Hukuk Fakültesi Dekanı da İstanbul Barosu ile sürdürülen işbirliğinin bundan sonra da devam edeceğini ve Yeditepe’nin tüm olanaklarıyla İstanbul Barosu çalışmalarına destek olacaklarını belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi yetkilileri, “İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikler”, “AB Hukuku”, “Deniz Ticaret Hukuku”, “Annan Planı ve Kıbrıs” gibi değişik konularda İstanbul Barosu işbirliği ile gerçekleştirdikleri bilimsel toplantılar dizisinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.


Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü “AB Zirvesi ve Türkiye-AB İlişkileri” konulu toplantı düzenledi.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Klubü 17 Aralık 2004 AB Zirvesinde Türkiye ve Kıbrıs konusunda alınan kararları tartışmak üzere Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nu davet etti. 21 Aralık 2004 Salı günü Hukuk Fakültesi Binası Z02 Anfisinde gerçekleştirilen toplantıya katılan öğretim üyeleri ve öğrenciler çok sayıda soru yönelttiler.


Kabaalioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesinde “17 Aralık Sonrası K.K.T.C. Türkiye ve AB” Panelinde

22 Aralık 2004 Çarşamba günü Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzelenen veRektör Durul Ören’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş Kıbrıs konusunda son gelişmeleri irdeleyen uzun bir konuşma yaptı.

Daha sonra “KKTC, Türkiye ve AB İlişkileri Nereye?” konulu panele, KKTC Basın Konseyi Başkanı ve eski bakanlardan İsmet Kotak, Ankara Üniversitesi SBF öğretim üyesi ve Dışişleri eski Bakanlarından Prof.Dr. Mümtaz Soysal, E. Org. Necati Özgen, E. Büyükelçi Onur Öymen ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldı.

Öğleden sonraki oturumda ise siyasi parti temsilcileri görüşlerini belirttiler. CHPyi temsilen toplantılara katılan Onur Öymen erken ayrılmak zorunda olduğundan sabahki oturumda konuşma yaparken, DYP den Büyükelçi emekli Büyükelçi Nüzhet Kandemir, SP den Doç.Dr. Oya Akgönenç, YP den İçişleri eski Bakanı Saadettin Tantan, SP den Doğu Perinçek öğleden sonra konuşma yaptılar.


Yeni Türk Ceza Kanunu 18 ve 19 Aralık tarihlerinde Yeditepe Üniversitesinde Ele Alınıyor

İstanbul Barosu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda Türk Ceza Hukukunda büyük yenilikler getiren yeni Türk Ceza Kanunu’nun enine boyuna irdeleneceği iki gün sürecek bir eğitim programı hazırladı.

Program Cumartesi ve Pazar tam gün olmak üzere (18-19 Aralık 2004 tarihlerinde) Yeditepe Üniversitesi (26 Ağustos Yerleşimi Rektörlük Binası 5. katta) Büyük Konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Avukat, hakim ve savcılar tarafından izlenmesi beklenen bu toplantılara tüm öğrencilerimiz de davetlidir.


Şubat 2005 de Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilecek EUROPEAN LAW MOOT COURT REGIONAL FINALS da görev yapacak üst düzey yargıçlar belli oldu.

Başta AB ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeden 92 Hukuk Fakültesinden takımların başvurduğu “Avrupa Hukuku Sanal Mahkeme Yarışması” Bölgesel Finalleri Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılıyor.

Rektörlük binası 5 inci katında yer alan üç salon Avrupa Adalet DivanıEuropean Court of Justice ‘ın farklı chamber ları olarak düzenlenecek ve yargıçlar davaya ilişkin kendi aralarındaki görüşmeleri Üniversitemiz Senato Salonunda sürdürecekler.

Toplantıda görev yapacak yargıçlardan bazıları şöyle :

Prof.Dr. Sven Norberg, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA Mahkemesi eski Başkanı, Avrupa Komisyonu Rekabet Dairesi üst düzey yöneticisi

Dr. Michael Honoré (LL.M.) Avrupa Toplulukları İlk Derece MahkemesiCourt of First Instance of the European Communities

Dr. Martin Johanssson, Court of Justice of the European Communities

Dr. Hubert Monet (LL.M.) Court of Justice of the European Communities, Advocate General’s Chambers

Prof.Dr. Peter Gjortler, Latvia, Riga European Institute

Dr. James Flynn, Partner,Brick Court Chambers, London

Dr. Erik Pijnacker Hordjik (LL.M.) Partner, De Braw Backston Westbroek, The Hague

Dr. John Cooke(LL.M.) Partner, Norton Rose


Hukuk Fakültesi Dekanı ve Türkiye ECSA Başkanı Brüksel’de ECSA-WORLD PRESIDENTS toplantısına katıldı.

29 Kasım 2004 günü Brüksel’de Charlemagne Binasında Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü Nikolaus G. Van der Pas’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda ECSA Başkanı Prof.Dr. Antonio Papisca’nın göreve devam etmek istememesi nedeniyle yeni başkan seçildi.

Hellenic University Association for European Studies (EPEES) BaşkanıProf.Dr. Constantin Stephanou, Associaçao interuniversitaria portuguesa de estudos europeus AREP Başkanı ve Avrupa Parlamentosu eski üyesi Prof.Dr. Manuel Carlos Lopes Porto ve Macaristan’ın Mayıs-Aralık 2004 tarihleri arasında Komiserliğini yapan Prof.Dr. Peter Balasz’ın aday olduğu seçimlerde yoğun tartışmalar yaşandı.

Macaristan’ın eski Bonn ve Kopenhag Büyükelçisi ve AB nezdinde eski Daimi Temsilicisi olarak görev yaptıktan sonra Mayıs-Aralık 2004 arasında Avrupa Komisyonu üyeliği yapan Prof. Balasz’ı aday gösteren ECSA Macaristan Başkanı Prof. Tibor Palankai, Balasz’ın AB konusunu çok iyi bilen bir bilim adamı ve diplomat olduğunu ifade ederken, Prof. Porto’yu aday gösterenInstituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa Başkanı Prof.Dr. Paulo de Pitta e Cunha, adayının Avrupa Parlamentosu üyeliği yaptığını ve uzun süre Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulunduğu için mali konuları çok iyi bildiğini ve bu nedenle de ECSA örgütüne mali kaynak bulmak açısından çok tecrübesi olduğunu belirtti. Cunha, adayının “Avrupa Komisyonu Başkanlığını üstlenen Portekiz eski Başbakanı José Manuel Durao Barroso’ nun partisine mensup olduğu gibi Barroso’nun da yakın arkadaşı olduğunu ve bu nedenle Porto’nun seçilmesi halinde mali açıdan hiçbir sorun yaşanmayacağını ve Komisyon’un tam desteğinin sağlanacağını” belirtti.

Adayların salonda bulunmaması gerektiği belirtilmekle beraber adaylığını açıklayan Atina Üniversitesinden Prof. Stephanou, (salonda bulunmayan iki aday için ciddi kulis faaliyetlerine girişilmesi ve Balasz’ın yeni üye olan 10 ülkenin temsilcisi olarak takdim edilirken; Porto’nun, AB İcra Organı Komisyon’un Başkanı olan Barroso’nun “arkadaşı” olarak sunulması üzerine olsa gerek) toplantı salonunda kalarak tartışmalara katıldı. Kore ECSA Başkanı ülkelerinde böyle durumlarda bir Başkan ve iki başkan yardımcısı seçilerek sonraki dönemlerde yardımcıların başkan yapıldığını anlattı. Yoğun tartışmaların yer aldığı toplantıda Prof. Papisca bir önceki başkan Ghent Üniversitesi Avrupa Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Marc Marescau’yu seçimleri yapmak üzere Başkanlık Divanına çağırdı. Uzun süren tartışmalardan sonra karmaşık bir oylama usulü uygulanan seçimlerde Prof. Porto az farkla başkan seçildi. Balasz ve Stefanou ise yardımcılık görevlerini üstlendiler. Bilim adamlarının katıldığı bir toplantıda adaylardan birinin “Komisyon Başkanı’nın yakın arkadaşı” olarak takdim edilmesinde yarar görülmesi dikkatleri çekerken yeni üye olan on ülkenin de oylarını almak isteyen diğer adayın önceden yoğun kulis yapması TUNAECS World üyelerince ilgiyle izlendi. Bundan önceki toplantılarda genellikle karşılıklı mutabakatla bir aday ortaya çıktığından seçimin tamamen bir formalite olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Örgütün adı ECSA World olmakla beraber oylamaya sadece AB üyesi ülkeler temsilcilerinin katılması da eleştirilen noktalar arasındaydı.

AB çalışmaları konusunda yapılan genel görüşmede ECSA-Türkiye (TUNAECS) Başkanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, ECSA-Canada ile İstanbul’da Mayıs 2005 de yapılacak toplantıya diğer ülkelerden de katılım olmasının memnuniyetle karşılanacağı belirterek iki yılda bir Brüksel’de yapılan toplantıların karşılıklı işbirliği olanaklarını geliştirmek açısından yararlı olmakla beraber bölgesel toplantı ve girişimlerin de yararlı olacağını belirtti. TUNAECS çerçevesinde ülkemizin değişik yörelerinden genç bilim adamlarının katıldığı Yeditepe toplantıları hakkında bilgi veren TUNAECS Başkanı Türkiye’de üniversitelerin her konuda işbirliğine açık olduğunu sözlerine ekledi.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri The 7 th ECSA World Conference –The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies e katıldı.

30 Kasım-1 Aralık 2004 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen “Avrupa Birliği ve Oluşmakta olan Dünya Düzeni: Algılamalar ve Stratejiler” konulu Yedinci ECSA-Dünya Konferansı, eğitim konularından sorumlu yeni Komisyon üyesiJan Figel ve Komisyon Başkanı José Manuel Durao Barroso’ nun konuşmalarıyla başladı. Barroso uzun konuşmasında AB nin genel olarak dünya düzeni konusunda açıklamalar yaparken bir gün önce ECSA World Başkanlığına seçilen Profesör Porto’yu kutlamayı ihmal etmedi.

Konferansın ilk oturumunda konuşan BM eski genel sekreteri Boutros Boutros Ghali “Çok Taraflı Dünya Düzenine Doğru B.M. nin Rolü” konulu konuşma yaparken UNESCO eski başkanı Federico Mayor “Barışçı bir dünya için bakış açıları” üzerinde durdu.

Toplantıda, Prof. Antonio Papisca’nın “Akademik Toplumun Dünya Kültür Gelişmelerinde oynayabileceği rolü” irdeleyen konuşmasını Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü üyesi ve Rusya’nın eski Brüksel BüyükelçisiVladimir Shemiantenkov ve Budapeşte Üniversitesinden eski Komisyon üyesi Prof. Peter Balasz yorumladı

AP eski Başkanı Jose Maria Gil-Robles’in değerlendirmelerinden sonra İspanya’nın ünlü savcılarından ve Şili eski Diktatörü Pinochet’ nin yargılanması için ilginç davalar açan ve halen de terrörizm olaylarını soruşturması nedeniyle çok sayıda korumasıyla salona giren Prof. Baltasar Garzon Real, “dünya düzenini tehdit eden hiper terrörizm” konusunda konuşurken, Polonya eski Dışişleri Bakanı ve AP Başkan yardımcısıBronislaw Gemerek, Avrupa bütünleşmesinde kültür ve eğitimin rolü konulu tebliğ sundu.

Cenevra Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden Prof. Dr. Vera Gowland, İsrail tarafından inşa edilen duvar konusunda Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen kararı yorumlarken kendisinin de Arap Ligi’nin hukuk müşaviri olduğunu belirtti. İsrailli hukukçular Bayan Gowland’ın tarafsız olmadığını belirterek konuşmayı eleştirdiler. Prof. Dr. Wilem Molle ve Prof.Dr. Andre Sapir’in ekonomik bütünleşmeler konusunda açıklamalarını, Çin’den Prof. Xinning Song, Paris’den Allain Pellet, Louvain’den Prof. Ricardo Petrella’nın konuşmaları izledi.

Toplantılara Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi AB Hukuku öğretim üyesi ve ECSA Kanada Başkanı Montreal Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof.Dr. Nanette Neuwahl, LL.B.; LL.M.(Leiden) ; Dr. Jur (European University Institute, Firenze) ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldı.


American University Washington College of Law ‘dan üç öğretim üyesi Yeditepe Hukuk Fakültesini Ziyaret etti.

Haziran 2005 tarihinde Yeditepe Üniversitede gerçekleştirilecek “Summer School” programı konusunda ön çalışmaları yapmak üzere Istanbul’a gelen Profesörler Jeffrey S. Lubbers, Diego A. Rodriguez-Pınzon ve Christinbe Haight Farley den oluşan bir heyet Dekan yardımcısı Prof.Dr. Erhan Adal, Yard. Doç. Dr. Gül Doğan ve diğer öğretim üyeleri tarafından kabul edildi. Prof. Dr. Erhan Adal’ın sekizinci baskısı yapılan FUNDAMENTALS OF TURKISH PRIVATE LAW kitabının Yaz Okulunda temel kaynak olacağını belirten konuk profesörler Amerikalı hukuk öğrencilerinin Türk hukukuna ilgi gösterdiklerini belirttiler.


Ghent Üniversitesinde Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun “Türkiye-AB İlişkileri” konusunda verdiği konferans Belçika’nın haftalık haber dergisi Knack’ta yeraldı.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarından oluşan Avrupa Zirve Konseyi’nin 17 Aralık 2004 tarihinde gerçekleştireceği ve Türkiye ile müzakerelerin açılması konusununun gündemin önlerinde bulunduğu toplantıdan önce (Aralık ayının ilk haftasında) Belçika’da Gent (Ghent) Üniversitesine davet edilen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu “Türkiye-AB İlişkileri” konusunda bir konferans verdi.

Üniversitede Academisaal da gerçekleştirilen toplantıya Avrupa Komisyonu Genişleme Masasından Leopold Maurer, Ghent Üniversitesi Avrupa Hukuku Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Marc Marescau, eski Komisyon üyelerinden ve AP üyesi Willy de Clerque, Komisyon eski fonksiyonerlerinden Livio Mıssr Lusignan, üniversite öğretim üyeleri, gazeteciler ve üçyüz kadar öğrenci katıldı.

Toplantıyı izleyen ve daha sonra Prof. Kabaalioğlu ile mülakat yapan Belçika’nın önde gelen haftalık dergilerinden Knack muhabiri, izleyen hafta söz konusu konferansa ilişkin olarak Knack’ da toplam beş sahifelik uzun bir haber yayınladı.


Ghent ve Brüksel Üniversiteleri Hukuk Öğrencilerinin Yeditepe’yi Ziyaretleri

Belçika’da yapılan toplantıda Ghent Üniversitesi Avrupa Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Marc Maresceau’nun yaklaşık iki ay önce telefonla kendisini bu toplantıya davet ederek çok sayıda Hukuk Fakültesi öğrencisinin Türkiye’ye ilgi duyduğunu anlattığını belirten Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, “Türkiye konusuna bu kadar ilgi duyan öğrenciler olduğuna göre İstanbul’da Yeditepe Üniversitesinde uzun bir hafta sonu programı yapılabileceğini, Belçikalı öğrencilerin Yeditepe Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından misafir edilebileceğini söylediğini, ancak Maresceau’nun Aralık ayında bu toplantının gerçekleşmesinde ısrar ettiğini” anlattı.

Toplantıdan sonra verilen resepsiyonda Ghent Üniversitesinden çok sayıda Hukuk Fakültesi ve Avrupa Enstitüsü öğrencisi Türkiye’ye gelerek ülkeyi yakından tanımak istediklerini belirttiler. Alınan bilgilere göre öğrencilerin bir bölümü Belçika vatandaşı olmakla beraber Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya gibi yeni üye olmuş bazı AB ülkelerinden de çok sayıda yabancı öğrenci Yeditepe Üniversitesini ziyaret etmek istiyor.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Klübünün yapacağı hazırlıklar sonunda yabancı öğrencilerin Yeditepe ziyaret tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Öğrenci Klübü yetkilileri Şubat ayı içinde European Law Moot Court Regional Finals gibi büyük bir uluslararası organizasyonu gerçekleştirdikten sonra Ghent Üniversitesi öğrencilerinin ziyaretinin planlanacağını belirttiler.

Haziran ayı içinde ise American University Washington College of Lawtarafından düzenlenen “Yaz Okulu” çerçevesinde de çok sayıda yabancı hukuk öğrencisinin Yeditepe kampüsüne gelmesi bekleniyor.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004-2005 dönemi konuk Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nanette Neuwahl, Ghent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Prof. Dr. Inge Govare’nin AB Hukuku dersinde

2 Aralık 2004 günü sabah 9.30 da Ghent Üniversitesinde Prof.Dr. Inge Govare’nin AB Hukuku dersine giren Prof.Dr. Nanette Neuwahl, AB Hukukunun değişik özellikleri ve Türkiye-AB İlişkileri konusunda bilgi verdi.

Prof.Dr. Neuwahl daha sonra Ankara’da ODTÜ de gerçekleştirilecek bir toplantıda tebliğ sunmak üzere Belçika’dan ayrıldı.


Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesine beş bin yeni kitap

Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Dilek Erol, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Kütüphane müdiresi Filiz Cermen’den oluşan bir heyet Londra’da gerçekleştirilen elektronik bilgi kaynakları – data bank lar konulu uluslararası toplantı ve fuarlara katıldılar.

Heyet üyeleri elektronik bilgi kaynaklarına abonelik dışında çok sayıda yayınevi ve şirketi ziyaret ederek beş gün süren yoğun çalışmalar sonucunda üniversite kütüphanesine beşbinden fazla yeni eser kazandırdılar.


London School of Economics Avrupa Enstitüsü Direktörü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü eski Başkanı Prof.Dr. Paul Taylor Özel Kütüphanesini Yeditepe Üniversitesine naklediyor.

Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan, Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Prof. Dr. Dilek Erol ve Filiz Cermen’den oluşan Yeditepe heyetine bir yemek verenProf.Dr. Paul Taylor, kendi özel kütüphanesini Yeditepe Üniversitesine gönderilmek üzere Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan’a teslim etti.

Çok sayıda kitabı ve bilimsel makalesi yayınlanan ve önemli dergilerin editörlüğünü yapan Prof. Dr. Paul Taylor ve eşi Nisan 2005 de Yeditepe Üniversitesinde göreve başlayacak.

Bilindiği gibi University of Massachussetts, Harvard, Tufts gibi Üniversitelerde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan ünlü tarihçi Prof.Dr. Feroz Ahmad da Eylül 2005 den itibaren Yeditepe Üniversitesinde ders vermeye başlıyor. Prof.Dr. Ahmad’ın tarihi kolleksiyonları da kapsayan özel kitaplığı Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesine nakledilecek.


Hukuk Fakültesi’nden Kütüphane Yönetimine Katkı

Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Yard. Doç.Dr. Gül Doğan ve öğretim üye yardımcıları son aylarda yayınlanan çok sayıda hukuk kitabı, içtihat, şerh ve yayını belirleyerek kütüphaneye alımını sağladılar.

Yurt dışından sipariş edilen çok sayıda hukuk kitabının da kataloglanarak raflanması çalışmaları halen devam ediyor. Bu konuda Kütüphane idaresine katkıda bulunmak isteyen gönüllü hukuk öğrencilerinin Kütüphane müdürü Sayın Filiz Cermen’e başvurmaları gerekiyor.

Piyasada mevcut yayınların tümü alınmakla beraber, öğrencilerin gereksinim duyduğu ve gözden kaçmış olduğu için kütüphanede bulunmayan eserlerin gerekirse özel kolleksiyonlardan hızla temin edilmesi için öğrencilerimizin Yard Doç.Dr. Gül Doğan’ a yazılı olarak isteklerini bildirmeleri gerekmektedir.


Yeditepe Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nanette Neuwahl Yeni Sofya Üniversitesinde Konferans verdi.

Üniversitemiz konuk öğretim üyesi Prof.Dr.Nanette Neuwahl 11-13 Aralık tarihlerinde Bulgaristan’da seminer ve konferanslar verdi. Bulgarian European Community Studies Association (B-ECSA) Genel Sekreteri Dr. Krassimir Nikolov, dünyaca tanınmış bir AB hukukçusunun, İstanbul’da Yeditepe’de görev yapmasından yararlanarak ülkesine davet etmek istedklerini belirterek Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanlığına başvurdu. 2004 Temmuzunda Yeditepe Üniversitesinde konuk edilen ve Kasım 2004 de TUNAECS toplantılarına katılan Dr. Krassimir Nikolov’un isteği olumlu karşılandı.


Hollanda T.C.M. Asser Enstitüsü Başkan ve Genel Sekreteri Hukuk Fakültesini Ziyaret etti.

1911 yılında Nobel Barış Ödülünü alan Hollandalı bilim adamı T.C.M. Asser’in adını yaşatmak üzere kurulan ve Devletler Umumi ve Devletler Hususi Hukuku, AB Hukuku ve yabancı hukuk sistemleri hakkında Hollanda Hükümetine ve yargı organlarına danışmanlık yapmak üzere kurulan ve önemli dört uluslararası bilimsel derginin editörlüğünü üstlenen Asser Enstitüsü’nün Başkan ve Genel Sekreteri Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini ziyaret etti.

Lahey’de Barış Sarayı’nda “doctoral scholar” olarak araştırmalar yaparken zaman zaman Asser Enstitüsüne de gittiğini belirten Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı, Alexanderstraat dan yeni ve modern binasına taşınan Enstitü ile yakın işbirliği içinde olduğunu, 2000 yılında başlatılan Enlargement Handbook çalışmalarına da fiilen katıldığını belirterek Enstitünün Genel Direktörü ve Groningen Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Frans.A. Nelissen ve Genel sekreter Prof.Dr. Alfred Kellerman’ı Yeditepe’de selamlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı-provost Prof.Dr. Atilla Dicle ile de tanışan konuklar daha sonra Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan’ın verdiği öğle yemeğine katıldılar. Hollandalı konuklar daha sonra TBMM de düzenlenen bir seminere katılmak üzere Ankara’ya hareket ettiler.

Profesör Nelissen.’in Uluslararası Çevre Hukuku sorunları konusunda Yeditepe’de 2005 Yaz Konferansları programı çerçevesinde bir dizi seminer ve work-shop gerçekleştirmesi bekleniyor. Profesör Kellerman, AB Hukuku konuları ve genişleme başta olmak üzere önemli kollokyumların düzenleyicisi olarak geçtiğimiz yıl önemli eserlere imzasını attı. Halen Rusya’da kamu yönetimi reformu konusunda resmi makamlara danışmanlık da yapan profesör Kellerman için geçen ay yayınlanan ARMAĞAN festschrift Avrupa bilim çevrelerinde kendisine verilen önemi göstermesi açısından önemli bir kaynak niteliğinde görülüyor.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri 13. Ulusal Kalite Kongresi’nde

“Geleceği Şekillendirmek” (Shaping the Future) konusunu değişik yönlerden irdelemek üzere toplanan 13. Ulusal Kalite Kongresi’nde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tebliğ sundular. 24-25 Kasım 2004 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen Kongrede beş binden fazla katılımcı olduğu ifade edildi. Çok sayıda kurum ve kuruluşun kongreye sponsorluk yaptığı ve bir çok firmanın tanıtım masalarıyla temsil edildiği kongrenin ülkemizde gerçekleştirilen en büyük toplantılardan biri olduğu belirtildi.

Japonya’da ünlü Heisi Reform Hareketi’nin kurucusu olan Dr. Kenichi Ohmae ve KALDER Başkanı Hasan Subaşı’nın konuşmaları ile başlayan Kongre’nin birinci günü öğleden sonra “Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye Ekonomisi” konulu oturumda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Doç.Dr. Adem Şahin ve TBMM Milletvekili Danışmanı Yusuf Işık tebliğ sundular. Kalder başkan yardmcısı Mehmet Ali Berkman’ın başkanlığında yapılan oturum dinleyicilerden gelen sorularla son buldu.

Emekli Büyükelçi ve UNESCO Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Pulat Tacer’in başkanlığında “Birlikte yaşayabilme, Kimlikler ve İnsan Hakları” konulu oturumda ise Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ve CIRP Başkanı Prof.Dr. Nedret Kuran Burçoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçı Rıza Türmen ve Wall Street Journal İstanbul muhabiri Hugh Pope, görüşlerini açıkladılar.


Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü Müdürü Dr. Edip Başer ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, “Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey” konulu Yuvarlak Masa Toplantısında

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM, IPC ve Hollanda’da The Centre for European Security Studies işbirliği ile düzenlenen ve 17-18 Kasım 2004 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Governance and the Military Perspectives for Change in Turkey” konulu toplantılara katılan Üniversitemiz Atatürk İlkeleri Enstitüsü müdürü Dr.( E.Orgeneral) Edip Başer, yabancı uzmanların Türkiye konusunda bilgi eksikliği ve zaman zaman da önyargılardan kaynaklanan yanlış değerlendirmelerine yanıtlar verdi.

Hollanda eski Savunma Bakanı ve Batı Avrupa Birliği BAB eski Genel SekreteriWim van Eekelen’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Avrupa Komisyonu Türkiye masasından Alessandro Missir di Lusignano, Birmingham Üniversitesi Güvenlik ve Diplomasi Çalışmaları Merkezi müdürü ve İngiltere’nin eski Ankara büyükelçisi David Logan, Groningen Üniversitesinden Prof.Dr. Peter Volten, Hollandalı eski parlamenter ve BAB Parlamenter Meclisi eski başkanı Jan Dirk Blaauw, Avrupa Komisyonu eski Ankara temsilcisi Büyükelçi Michael Lake çalışmaların raportörü David Greenwood, Hollanda Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Ritske BloomendaalTürk tarafından ise TBMM üyesi İzmir milletvekili Zekeriya Akçam, IPC müdürü Prof.Dr. Üstün Ergüder, ASAM Başkan yardımcısı Emekli GeneralArmağan Kuloğlu, ASAM Avrupa Bölümü Başkanı Mustafa Şahin, Prof.Dr. Ahmet Evin, Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri Enstitüsü Müdürü ve Genelkurmay eski İkinci Başkanı emekli Orgeneral Dr. Edip Başer ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldılar. Prof.Dr. Kabaalioğlu yabancı katılımcılardan bazılarının Türkiye gerçeklerini bilmeden sağlıklı sonuçlara varamayacaklarını belirterek, Türkiye’nin AB ye katılımıyla şimdi ortaya konulan sorunların çözülmüş olacağını, çok uzun süreceği belirtilen ve sık sık “uçu açık” olacağı ve “özel ilişkiye dönme istidadı” bulunduğu vurgulanan müzakereler döneminde her şeyin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.


Groningen Üniversitesi Centre for European Security Studies müdürü Prof.Dr. Peter M.E. Volten Yeditepe Hukuk Fakültesinde

Hollanda’ nın en eski üniversitelerinden Groningen Üniversitesi (RuG) Centre for European Studies Avrupa Güvenlik Çalışmaları Merkezi müdürü ve Uluslararası İlişkiler profesörü Dr. Peter M.E. Volten, aynı üniversitenin Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Avrupa Güvenlik Merkezi programlar direktörü J.U. Boonstra 19 Kasım 2004 günü Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını ziyaret etti.

Groningen’deki çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Volten kendi üniversitelerinin kentin değişik yerlerine dağılmış binalardan oluştuğunu ve toplu bir yerleşimin yararlarının Yeditepe Üniversitesinde çok net görüldüğünü belirtti. Groningen Üniversitesinin Yeditepe ile işbirliği yapmak istediğini belirten heyet üyelerine daha sonra Yeditepe Sofrası “Ambiance” lokantasında bir yemek verildi. Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer Gökay da toplantılara katılarak Hollanda’daProfesör Jan Tinbergen ile yaptığı çalışmalar yanında Türkiye’de savunma sanayi müsteşarlığı bünyesinde önceki yıllarda katıldığı projelere ilişkin bilgi verdi.


Mütevelli Heyet üyemiz Yavuz Canevi ve Hukuk Fakültesi Dekanı İrlanda Parlamento Heyeti ile Görüştü.

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi, TC Merkez Bankası eski Başkanı ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Yavuz Canevi ve Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, ülkemizi ziyaret eden İrlanda Parlamentosu üyeleriyle gerçekleştirilen bir toplantıya katıldılar.

Ortaköy Feriye Köşünde gerçekleştirilen toplantıda İrlandalı parlamenterler Mütevelli Heyet üyemiz Yavuz Canevi’nden Türk ekonomisindeki son gelişmeler hakkında bilgi aldılar. Bankacılık sektörü, Türk sanayiinin rekabet gücü gibi konuların ele alındığı toplantıda daha sonra Türkiye’nin Topluluk müktesebatı acquis communautaire’e uyumu üzerinde duruldu. Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, 1994 yılından bu yana gümrük birliği programı çerçevesinde ortak ticaret politikası, ortak rekabet politikası, ortak fikri ve sınai mülkiyet politikası, standartlar ve normlar açısından Türkiye’nin şimdiden Topluk mevzuatına büyük ölçüde uyum sağladığını anlattı.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rotterdam Erasmus Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle İşbirliği Anlaşması İmzaladı.

Rotterdam Erasmus Üniverstesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Müdürü’nün geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniverstesi’ne gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretinden sonra her iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konusunu kapsayan anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre her yıl iki Yeditepe Hukuk öğrencisi, 10 süreyle Rotterdam’da Erasmus Üniversitesi’nde Rotterdam Erasmus öğrencisi iki Hollandalı öğrenci de aynı süreyle Yeditepe Hukuk Fakültesi’nde eğitim görecek.

İlk aşamada, öğretim üyesi mübadele programına göre, Rotterdam Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Math Noortmann dört hafta Yeditepe’de “International Law” dersi verirken Yeditepe Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Adal’da Rotterdam’da “Introduction to Turkish Law” dersi verecek.

Hukuk Fakültesi yetkilileri bu işbirliği programının hemen uygulamaya sokulacağını belirtirken kapsamının da daha da genişleteceğini açıkladılar.


AB Çalışmaları Konusunda Uluslararası Toplantı

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Kanada ve İngiltere Avrupa Çalışmaları Birliklerinden öğretim üyelerinin katılacağı “Balkanların Avrupalılaştırılması” konulu bilimsel toplantı Yeditepe Üniversitesi’nde 5 ve 6 Kasım 2004 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

TUNAECS Başkanı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Bulgaristan ECSA (European Community Studies Association) Başkanı Dr. Krassinir Nikolov, AT Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Muzaffer Dartan ve Kanada ECSA Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nanette Neuwahl’ın açış konuşmalarıyla başlayacak toplantının ilk oturumu Yeditepe İİBF Dekanı Prof. Dr. Haluk Ülman’ın başkanlığında devam edecek. “Aday ülkelerin AB ye uyum sağlamasının siyasi yönleri” nin inceleneceği bu oturumda Sussex Üniversitesi Avrupa Enstitüsü müdürü ve Lordlar Kamarası Adalet ve İçişleri konularında danışmanı Prof. Dr. Jörg Monar, Bulgaristan’dan Prof. Dr. Dobrin Kanev, Romanya’dan Prof. Dr. Nicolae Paun, Işık Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu tebliğ sunacaklar. Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Köni’nin yorumcu olarak görev aldığı bu oturumdan sonra 6 Kasım Cumartesi günü AB üyeliğine hazırlığın sosyal ve ekonomik yönleri irdelenecek. Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Bahri Yılmaz’ın başkanlığındaki bu toıplantıda Atina’dan Prof.Dr. Georges Pagualatos, Üsküp’den Prof.Dr. Ljublica Kostovska, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Taner Berksoy ve Yeditepe Üniversitesinden Prof.Dr. Nedret Kuran Burçoğlu tebliğ sunacak, Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Yeditepe Üniversitesi iktisat Profesörü Dr. Vural F. Savaş yorumlayacak.

Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Tuğrul Arat’ın başkanlığında yapılacak hukuk oturumunda ise Bulgaristan’dan Prof. Dr. Georgi Peev, Atina’dan Prof.Dr. Susannah Verney, Romanya’dan Prof. Dr. Ovidio Tinca ve İzmir Ekonomi Üniversitesinden Prof. Dr. Haluk Günuğur tebliğ sunacak, Yeditepe Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku profesörü Dr. Yaşar Gürbüz yorumlayacak.

Prof. Dr. Ahmet Yücekök’ün başkanlığını yapacağı son oturumda ise doktora öğrencilerinin tez konularını kapsayan açıklamaları tartışılacak.

Toplantının kapanış konuşmalarını ise Prof.Dr. Nanette Neuwahl ve Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan yapacaklar.

Söz konusu programın konuşmacıları, sunacakları tebliğler ve tartışmalı oturumlar için ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

26-) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyet Washington’da Hukuk Eğitimi Uluslararası Konsorsiyumu toplantılarına katıldı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku anabilim dalı üyesi Doç. Dr. Ali Cem Budak ve Medeni Hukuk anabilim dalı üyesi Yard. Doç. Dr. Gül Doğan, 13-14 Ekim 2004 tarihlerinde American University Washington College of Law’ da düzenlenen INTERNATIONAL CONSORTIUM ON LEGAL EDUCATION toplantılarına katıldılar.

AU Washington College of Law Dekanı Prof. Dr. Claudio Grossman’ın açış konuşması ile başlayan toplantılarda hukuk eğitiminde son gelişmeler, ABD de uygulanan Hukuk Kliniği derslerinin özellikleri, insan hakları eğitiminde uygulanan yöntemler, uluslararası hukuk konusundaki son gelişmeler yanında yaz okulları, müşterek diploma programları, dual degree, common degree gibi konular irdelendi. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu hukuk eğitimine ilişkin olarak Yeditepe Üniversitesi’nde uygulanan lisans ve yüksek lisans programları hakkında bilgi verdi, öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesinde yeni programlar geliştirildiğini, American University Washington College of Law’un Yaz Okulu’nun bundan böyle Yeditepe’de sürdürüleceğini ve ilk uygulamanın Mayıs / Haziran 2005 de başlayacağını anlattı.

Doç. Dr. Ali Cem Budak ise bir Alman Vakfı olan Volkwagen Stiftung’un desteklediği bir araştırma projesini yönetirken AB üye Devletleri içinde kapsamlı araştırmalar, anketler yaptığını ve bu çalışmalar sırasında aldığı sonuçları anlattı. Bilindiği gibi Doç.Dr. Budak’ın How to Make Others Pay isimli kitabı İngiltere’de yayınlanmıştı. Prof. Dr. Volkmar Gessner ile yaptığı çalışmalar da yine İngiltere’de yayınlandı.

Yard. Doç.Dr. Gül Doğan ise Hukuk Kliniği konusunda Yeditepe Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen çalışmaları anlattı ancak Baro kuralları nedeniyle ABD olduğu üzere gerçek hukuki ihtilafların alınamadığını bu durumda moot court sanal mahkeme uygulamalarının daha geniş kapsamlı yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Yard. Doç. Dr. Gül Doğan ABD de klinik sınıflarının sekiz kişiyi aşmamasının da son derece önemli olduğunu belirtti.


Dekan ve Doç. Dr. Budak ABD Hukuk Öğrencilerine Türk Hukuku ve Yaz Okulu konusunda bilgi verdi.

Washington College of Law tarafından Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan Yaz Okulu konusunda Prof.Dr. David Jaffe’nin düzenlediği toplantıya katılan öğrencilere Yeditepe Üniversitesi konusunda bilgi verildi ve özel olarak hazırlanan bir belgesel film gösterildi. Toplantıya katılan Prof. Dr. Kabaalioğlu ve Doç. Dr. Budak da öğrencilerin sorularını yanıtladılar.


Rotterdam Erasmus Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan yardımcısı ve Devletler Hukuku Profesörü Dr. Marc Noortman ve Erasmus Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Dairesi Başkanı Hukuk Fakültemizi Ziyaret etti.

Rotterdam Hukuk Fakültesi hakkında bilgi veren Prof.Dr. Noortman, Washington’da gerçekleştirilen ve Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı’nın da katıldığı toplantıda varılan mutabakat gereğince Üniversitemizi ziyaret ettiğini hatırlatarak öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konusunda derhal harekete geçilebileeğini belirtti.

Üniversitemiz yerleşim birimlerinden fevkalade etkilendiklerini beliten Hollandalı Heyet üyeleri üniversitelerinden birçok öğrencinin Yeditepe’de okumak isteyeceklerine emin olduklarını belirttiler.

Üniversitemiz akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı –Provost- Prof.Dr. Atilla Dicle’nin de katıldığı toplantıda her iki üniversitede ingilizce verilen dersler konusunda bilgi verildi. Prof.Dr. Dicle, sadece Hukuk değil diğer fakültelerimizin de Rotterdam ile işbirliği yapmaları konusunda Prof. Noortman tarafından getirilen öneriyi olumlu karşıladıklarını belirtti.


Yargıtay Başkanı sayın Eraslan Özkaya’nın Ziyaretleri

Yargıtayımızın sayın Başkanı Eraslan Özkaya yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmadan önce Hukuk Fakültesi Dekanlığını ziyaret etti. 28 Ekim 2004 günü Hukuk Fakültesi dekanı ve öğretim üyelerimizden oluşan bir heyet tarafından karşılanan sayın Eraslan Özkaya ile yargı bağımsızlığı ve yargının karşılaştığı sorunlar konusunda görüşmeler yapıldı.


Kore Dışişleri Bakanlığı ve Birleşme Bakanlığı’ndan bir Heyet Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını Ziyaret etti.

Kuzey-Güney Kore arasındaki diyalogdan sorumlu Daire Başkanı sayın Miryang Youn başkanlığında sayın Hyun Jun Lim, sayın Sang Heon Park ve zabıt tutan bir memurdan oluşan Kore Cumhuriyeti Heyeti 28 Ekim 2004 günü Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nu ziyaret etti.

Kıbrıs konusunda Lefkoşa, Atina ve Ankara’da temaslarda bulunan Heyet Başkanı Yunanistan’da kendilerine Türk Ceza Kanununa ilişkin ilginç değerlendirmeler yapıldığını bildirdi. Yunan makamlarının kendilerine “TCK da yer alan bir hükümde Kıbrıs konusunda ulusal çizgi dışında konuşmanın onbeş yıl ağır hapisle cezalandırıldığını” ifade ettiklerini anlatan Kore Heyeti Başkanı’na belirtilen 305. maddenin yeni ve eski Ceza Kanununda yer alan metinleri okundu ve söz konusu iddiaların ortaya atılmasının bile üzücü olduğu belirtildi.

Üç saat süren görüşmede bu yıl Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev alan Montreal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Jean Monnet AB Hukuku profesörü Dr. Nanette Neuwahl ve Hukuk Fakültesi Ceza Kürsüsü asistanı Selahattin Şeşen de bulundu. Prof.Dr. Nanette Neuwahl, Harvard Law School Jean Monnet Series’de yayınlanan ve Kıbrıs’da en iyi çözümün konfederasyon olduğunu vurgulayan makalesinin Harvard Üniversitesi Jean Monnet web sahifesinden temin edilebileceğini de sözlerine ekledi.


NTV de “Arka Plan” programında Avrupa Birliği Anayasası tartışıldı.

Roma’da Avrupa Anayasasının imzalandığı 29 Ekim 2004 günü NTV de yayınlanan “Arka Plan” programına katılan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu anayasada yer alan konulara ilişkin bilgi verdi.


Bruges Avrupa Koleji Genel Sekreteri Hukuk Fakültesinde

1947 yılında Avrupa kurumlarına uzman ve bürokrat yetiştirmek üzere Belçika’nın Wallonia bölgesinde Bruges’de kurulan Avrupa Koleji’nin Genel Sekreteri Dr. Marc Vjulstrekke Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini ziyaret etti.