• Türkçe
  • English

 

 

 

 

DEKAN 
Prof. Dr. Yener ÜNVER

DEKAN SEKRETERİ
Sevinç ASLAN
sozen@yeditepe.edu.tr

Oda No: 619
(0090) (216) 578 07 05

DEKAN YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çağrı YILMAZ

Oda No: 609 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ALPASLAN
Oda No: 609

FAKÜLTE SEKRETERİ (V.)

Sevgi AYAN DEMİRCİ
sevgi.ayan@yeditepe.edu.tr
(0090) (216) 578 07 73

Oda No: 610

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU

Sevgi AYAN DEMİRCİ
sevgi.ayan@yeditepe.edu.tr
(0090) (216) 578 07 73

Rezzan GÜMÜŞ KAYAR
rgumus@yeditepe.edu.tr
(0090) (216) 578 07 73 

Oda No: 610