• Türkçe
  • English

GSG Hukuk Bürosu 21 Aralık Günü öğrencilerimizin sorularını yanıtladı.

GSG Hukuk Bürosu kıdemli ortaklarından Av. Umurcan Gago, Av. Ezgi Türkmen ve Sn. Selen Özdemir GSG hukuk bürosunun faaliyetleri üzerine bir sunum yaptıktan sonra hukuk fakültesi öğrencileri için mezuniyet sonrası fırsatlar, hukuk piyasasında öne çıkan alanlar, hukukta uzmanlaşmanın gerekliliği, avukatlık bürolarının işleyişi, İngilizce’nin ve uluslararası hukuk bilgisinin önemi üzerine bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştılar.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu 16 Aralık 2013 tarihinde “Pasifik İttifakı – Ekonomik ve Ticari Entegrasyon ve Küresel Erişim Platformu: Türkiye için Fırsatlar” konulu toplantıya açılış konuşmacısı olarak katılmıştır.

Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, Latin Amerika’da oluşan bazı bölgesel ekonomik ve ticari entegrasyon örneklerinin, Türkiye’nin dış ticaret politikası ve Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri açısından da takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve The Pacific Alliance‘nin işbirliğinde, 16 Aralık 2013 tarihinde ‘Pasifik İttifakı – Ekonomik ve Ticari Entegrasyon ve Küresel Erişim Platformu: Türkiye için Fırsatlar’ başlıklı bir toplantı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasında, İKV Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, öncelikle geçtiğimiz hafta Bali’de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Bakanlar Konferansı’nda kaydedilen gelişmelere değindi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, dünyada diğer önemli bölgesel girişimlerin de bulunulduğuna dikkat çeken Kabaalioğlu, Latin Amerika’daki oluşan bazı bölgesel ekonomik ve ticari entegrasyon örneklerinin durumunu değerlendirdi. 1960 lı yıllarda kurulan ve kısaca L.A.F.T.A. olarak anılan Latin American Free Trade Area – Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’nin gerçekten lafta kaldığını hatırlatan Kabaalioğlu, 1973 de oluşturulan Ant Paktı (Andean Pact) ın AT modeli esas alınarak kurulduğunu Şili, Venezuella, Kolombiya, Ekvator, Peru gibi üyelerden oluşan Ant Paktında her üye Devletin belli sanayi sektörlerinde uzmanlaşmasının öngörüldüğünü ancak çokulusluların kar transferine kısıtlama getirmek istenmesine karşı çıkan Devletler olduğunu hatırlattı. CARICOM adı verilen Karayipler Ortak Pazarı’nın daha küçük çapta olduğunu ve Orta Amerika ülkeleri arasında da bazı girişimler yer aldığını hatırlayan konuşmacı geçen yıl oluşturulan Pasifik İttifakının da AB deki karmaşık kurumsal yapı yerine Devlet Başkanları düzeyinde kararlar alınması ve bu kararların alt kademelere intikalinin karar mekanizmasını kolaylaştırdığını belirtti. Kabaalioğlu, Güney Amerika’nın Afrika’dan da büyük bir potansiyel içerdiğini hatırlatarak bu gelişmelerin, Türkiye’nin dış ticaret politikası ve Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri açısından da takip edilmesinin önemini vurguladı.

Toplantının onur konuşmacısı, Kolombiya’nın eski Ticaret Bakan yardımcısı ve DTÖ Nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Gabriel Duque Mindelberg, 6 Haziran 2012 tarihinde Kolombiya, Meksika, Peru ve Şili arasında kurulan Pasifik İttifakı (Alianza del Pacifico) hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Günümüzde yaklaşık 200 milyon nüfuslu, 2 trilyon dolar GSYİH’ya ve 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine sahip bir alanı kapsayan Pasifik İttifakı’nın amacı kapsamında, üye devletler arasında malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımını sağlayan önemli bir ekonomik entegrasyon modeli sunuluyor. Büyükelçi Gabriel Duque Mindelberg’e göre Pasifik İttifakı aynı zamanda diğer bölgesel ekonomik entegrasyon modellerinden farklı olarak, diğer ülkelere açık bir entegrasyon modelini sunması ile farklı bir amaca hizmet ediyor.

Öte yandan, Barcelona Üniversitesi’nde beş yıl öğretim üyeliği de yapan Büyükelçi Prof. Dr. Mindelberg, Pasifik İttifakı çerçevesinde Haziran 2013 tarihinde Kolombiya’da düzenlenen Bakanlar Toplantısı sırasında Türkiye’nin de bu birliğin gözlemci üye statüsü konumuna geçtiğini belirtti. Böylelikle günümüzde, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Kanada, Çin, Japonya, Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de olduğu toplam 25 ülke, Pasifik İttifakı’nda gözlemci üye statüsü konumuna sahip.

Mindelberg, 2013 yılı içinde Pasifik İttifakı’nın çerçevesinde ticaret kolaylığı, hizmet ile yatırım alanlarında ve kurumsal konularında önemli anlaşmalara imza atıldığını belirtti. Söz konusu anlaşmalarda, taraflar arasında ticaret kolaylığı sağlamak amacıyla, pazara erişim, menşe kuralları, sağlık ve bitki sağlığı önlemeleri ve ticaret önünde engellere yönelik hükümler bulunuyor. Ayrıca hizmet ticaretini teşvik etmek amacıyla, sınırlar arası ticaret, mesleki hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon, havacılık ve denizcilik gibi alanlarda da taraflar arası anlaşmalara varıldı.

Mindelberg, Pasifik İttifakı’nın kurulmasında bu yana taraflar arasında vize muafiyeti sağlandığını belirtti. Ayrıca üçüncü ülke vatandaşları, Kolombiya, Peru, Meksika ve Şili ülkelerinin herhangi birinden vize aldığı takdirde bu vizenin diğer üç ülkede de geçerli olacağı belirtildi. Pasifik İttifakı’nın üye devletleri yurtdışında ortak büyükelçilik kurma (örneğin Gana) girişimlerinde de bulunuyorlar. Pasifik İttifakı çerçevesinde, Avrupa’da uygulanan Erasmus Programı’na benzer olarak akademik ve öğrenci değişimleri için bir platform kuruldu. 2013 yılı içerisinde, ülke başına yüze yakın öğrenci ve akademisyenlere burs verildi. İttifaka üye ülkeler arasında turist hareketlerinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla Turizm İşbirliği Anlaşması imzalandı. Tüm bunların yanı sıra ortak hisse senedi piyasası oluşturulması için Integrated Latin American Market (Mila) kuruldu.

Mindelberg ayrıca Pasifik İttifakı’nın önümüzdeki yıllar içinde diğer ülkeler ile entegrasyonu sağlamak için ne yönde adımların atılacağı konularında katılımcılarla detaylı bilgiler paylaştı. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemlerde, Kosta Rika’nın yanı sıra Panama’nın da üye statüsünü kazanması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde öngörülen bir diğer çalışma da, Asya-Pasifik ile beraber ticari, siyasi koordinasyon, iş birliği ve güvenlik konularında ortak çalışmaların yürütülmesidir. Pasifik İttifakı, ayrıca fikri mülkiyet hakları, turizm ve beşeri sermaye alanlarında işbirliği güçlendirmek yönünde çalışmaları yürütmeyi ve yeni ticaret ofislerinin açmayı (örneğin Kazablanka) hedefliyor.

Toplantının son konuşmacısı DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Erkin ise küreselleşme sürecine karşın tüm dünyada bölgeselleşmeye yönelik girişimlerin artığını ve yeni pazarlara erişimde karşılaşılan zorluklara (örneğin vize sorunu) değindi. Pasifik İttifakı’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Erkin, Türkiye’nin bu yöndeki işbirliğinin önemli kazançlar getireceğini açıkladı.

Yeditepe Üniversitesinin düzenlediği bazı seminer ve konferanslara katılan ve son yıllarda yayınladığı makalelerde özellikle Türkiye’nin üyeliği konusunu işleyen Gent Üniversitesi Avrupa Hukuku Enstitüsü müdürü Prof.Dr. Marc Maresceau’nun 65 yaşına girdiği 20 Aralık 2013 günü kendisi için hazırlanan Armağan kitabı Festschrift veya Liber Amicorum un sunulması amacıyla düzenlenen törene  Avrupa Adalet Divanı yargıçları, Bruges Avrupa Koleji Rektörü, Macaristan eski Dışileri Bakanı ve Komisyon üyesi Peter Balasz, Konsey Başhukuk müşaviri Profesör Dashwood, Belçika Rekabet Otoritesi Başkanı Prof. Dr. Jacques Steenbergen ve tanınmış bilim adamları katıldı.

Prof. Dr. Maresceau  hakkında bir konuşma yapan eski Dekan Profesör Hubert Bocken, Maresceau’nun önemli uluslararası ilişkileri olduğunu belirtirken  Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kabaalioğlu’nun bu toplantıya katılmasının Maresceau’nun dostluğuna verilen önemi vurguladı. Avrupa Koleji Rektörü Prof. Dr. Paul Demaret de konuşmasında Kabaalioğlu’nun katılımını not ederek  Avrupa Koleji’nde her yıl Türkiye’den 18 öğrencinin öğrenim gördüğünü ve seçici jüride Kabaalioğlu’nun yer aldığını ekledi.

Toplantıda Adalet Divanı yargıçlarından Paolo Mengozzi, eski hakimlerden Sir Francis Jacobs, Rennes Üniversitesinden Prof.Dr. Flaesch-Mougin, Hindistan’ın Türkiye aleyhinde Dünya Ticaret Örgütünde açtığı davada Türkiye’yi temsil eden Av. Jacques Bourgeois konuşmacılar arasında idi.

IMG_1781IMG_1795IMG_1796

 

IMG_1805IMG_1828

IMG_1809


Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu 24 ve 25 Ekim 2013 tarihlerinde Vilnius University, Institute of International Relations and Political Science ve Riga Graduate School of Law’da düzenlenen toplantılara konuşmacı olarak katılmıştır.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu 24 Ekim 2013 tarihinde Vilnius University, Institute of International Relations and Political Science’da düzenlenen “50 Years of Association Between Turkey and the EU: Time for Membership?” konulu yuvarlak masa toplantısına ve 25 Ekim 2013 tarihinde Riga Graduate School of Law’da düzenlenen “50 Years of Association Between Turkey and the EU: The Path Forward” konulu konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.

Vilnius University, Institute of International Relations and Political Science’da düzenlenen toplantının moderatörlüğü Prof. Ramūnas Vilpišauskas tarafından yapılmıştır. Tartışmacı olarak ise Prof. Gediminas Vitkus (Vilnius Üniversitesi), Prof. Vilenas Vadapalas (Avrupa Adalet Divanı Eski Hâkimi), H. E. Akın Algan (Türkiye Litvanya Büyükelçisi), Yeditepe Üniversitesi’ni temsilen Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu (Hukuk Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Feroz Ahmad (Tarih Bölümü Başkanı), Prof. Dr. Mümtaz Sosyal (Eski Dış İşleri Bakanı), Mete Meleksoy (İstanbul Sanayi Odası Eski Genel Sekreteri) katılmışlardır. Toplantı programına buradan ulaşabilirsiniz.

Riga Graduate School of Law’da Yeditepe Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen toplantıda ise Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Prof. Dr. Feroz Ahmad, Mete Meleksoy ve Prof. Veiko Spolitis (Letonya Savunma Bakanlığı Parlamenter Sekreteri) konuşmacı olarak katılmışlardır. Konferans programına buradan ulaşabilirsiniz.

Programlara ilişkin fotoğraflar aşağıda yer almaktadır:

Vilnius University, Institute of International Relations and Political Science toplantı resimleri:

phpThumb_generated_thumbnailjpgIMG_0737IMG_0741

IMG_0787IMG_0795IMG_0804

Riga Graduate School of Law’daki toplantıya ait resimler:

phpThumb_generated_thumbnailjpg (1)phpThumb_generated_thumbnailjpg (2)phpThumb_generated_thumbnailjpg (3)phpThumb_generated_thumbnailjpg (4)


14 Temmuz 2013 tarihinde Milliyet Akademi’de yayınlanan Abbas Güçlü’nün Yeditepe Üniversitesi ve Hukuk Fakültemiz hakkındaki yazısı ve diğer yazılar

20130930174837250_000120130930174837250_0002


Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu Viyana’da yapılan European Law Institute Genel Kuruluna Katıldı

Capture

Viyana Belediyesi Wappensale salonlarında  Avrupa Hukuk Enstitüsü ELI nin üzerinde çalıştığı “Avrupa Ortak Satım Hukuku Tüzük”  tasarısı üzerinde değişik tebliğler sunulan toplantıda  e-ticaret ve  digital içerik konuları irdelendi.

Bu arada tüm Avrupa Birliği ülkelerinde hükmi şahsiyeti olacak bir Avrupa Vakfı-European Foundation statüsü üzerinde tebliğler sunuldu. Ayrıca AB İdari Usul Hukuku amacıyla sürdürülen ‘Restatement and Best Practices Guidelines on EU Administrative Procedural Law‘ konusunda tebliğler sunuldu ve  konuşmalar yapıldı.

ce1e77d7d6d042eea725 (1)dc5f582ec8

Resmi akşam yemeği bir hukuk bürosu tarafından Kunsthistorisches Museum da verildi.

800px-IMG_0089_-_Wien_-_Kunsthistorisches_Museum5663d435fe


Samara Hukuk Enstitüsü’nün düzenlediği konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Nurcan Baç ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldılar.

Üniversitemiz, Rusya’da, Samara Hukuk Enstitüsü, Samara Bölgesi Savcılığı, Kazakistan El-Farabi Üniversitesi ile Samara Bölgesi Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen ve Samara Bölgesi Rektörler Konseyi, Güney Bölgesi, Volga Bölgesi ve Rusya’nın diğer Federal Bölgelerinin desteklediği   “İnsanlık Kültürünün Bir Fenomeni Olarak Suç ve Ceza” konulu Uluslararası Bilimsel Forum’un onur konuğu oldu.

Ünlü Rus opera sanatçısı Fedor Şalyapin’in adının verildiği M/S Fedor Şalyapin gemisinde 9-13 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenen forumun açılışı, Samara Hukuk Enstitüsü’nde yapıldı.

Samara Hukuk Enstitüsü Rektörü, Hukuk Doktoru ve aynı zamanda “Rusya’nın Onurlandırılan Bilim Adamı (Honored Scientist of Russia)” unvanına sahip General Roman Romashov’un açılış konuşmasından ardından onur konuğu olarak söz Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurcan Baç’a verildi.

Üniversitemiz hakkında pek çok üniversitenin bilim insanlarına ayrıntılı bilgi veren Rektör Prof. Dr. Nurcan Baç, Samara Hukuk Enstitüsü  heyetinin üniversitemize gerçekleştirdiği ziyaretten ötürü memnuniyetini de belirtti. Prof. Dr. Baç, Yeditepe öğrencilerinin Samara’da kısa ve uzun süreli programlara katılım olanağının sağlanmasını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Erasmus programı çerçevesinde sadece Hukuk Fakültemizin 90 Avrupa Birliği üniversitesi ile Erasmus anlaşması bulunuyor. Her yıl Yeditepe’ye 350-400 civarında Avrupalı öğrenci eğitim görmek üzere geliyor ve ABD ile de kapsamlı işbirliklerimiz hızla devam ediyor. Komşumuz ve büyük ticaret ortağımız Rusya Federasyonu’nu da ihmal edemeyiz. Rusya ile kapsamlı çalışmalar yapıyor, müşterek bilimsel çalışmalar sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Çin üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar da uygulanmaya başlandı” dedi.

Açılış toplantısına katılan çok sayıda üniversiteden bilim insanı, Yeditepe Üniversitesi’ne ilişkin sunumdan etkilendiklerini belirterek, üniversitemiz ile işbirliği önerilerinde bulundu.

Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı ve Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ise Yard. Doç. Dr. Barış Erman tarafından hazırlanan Özel Yetkili Mahkemeler konusunda bir tebliğin özetini sundu. Yard. Doç. Dr. Barış Erman ve Fulya Eroğlu tarafından kaleme alınan bir diğer makale de bilimsel konsorsiyum tarafından kabul edilerek konferans kitabında yayınlanması kararlaştırıldı.

Toplantılar boyunca daha önce Yeditepe’de ağırlamış olduğumuz öğretim üyeleri de kampüsümüze hayran kaldıklarını belirterek, Avrupa’nın önde gelen bir hukuk fakültesi ile işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Nizhni Novgrorod Akademisi profesörlerinden Dr. Vladimir Baranov, Rusya Adalet Akademisi profesörlerinden Vladimir Syryh, Salford Üniversitesi’nden Dr. Crawley Elanine ve Samara Devlet Üniversitesi’nden Tatiana Klenova’nın konuşmalarından sonra toplantılara M/S Fedor Şalyapin gemisinde devam edildi.

Toplantıları takiben, Samara İşletme Bilimleri Üniversitesi Rektörü ile görüşmeler yapılarak dual ve double diploma olanakları üzerinde çalışma kararları alındı.

12

Seminerin yapıldığı Fedor Şalyapin gemisi

P1060991IMG_0243IMG_0242


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri American University Washington College of Law Summer School / 2013′e katıldılar.

DSC04440970289_10151598925152535_1874885281_nDSC04449

IMG_1962IMG_1819DSC04440 (1)

 

DSC04446IMG_1413 (2)IMG_1746

IMG_0808DSC04444Yeni Resim (1)

ABD de American University Washington College of Law’da Yaz Okuluna katılan öğrenciler, Dekan Haluk Kabaalioğlu’nu ziyaret ederek son derece yararlı bu programa katılmaktan duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür ettiler.


17 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Amsterdam Üniversitesi, İktisadi Kalkınma Vakfı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile düzenlemiş olduğu “Yeditepe University European Union Law Summer School” sertifika programı kapsamında Avrupa Adalet Divanı Hakimlerinden Marko Ilešič, Eugene Buttigieg, Miro Prek, Vilenas Vadapalas “Avrupa Adalet Divanı’nın Tarihçesi ve Organizasyonu, Avrupa Birliği Hukukunda Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve bu konulara ilişkin güncel mahkeme kararları” üzerine  dersler verdiler. Ayrıca Rektörümüz Prof. Dr. Nurcan Baç ve Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ile görüşmelerde bulundular.

DSC_0080DSC_0212

DSC_0088DSC_0226DSC_0077

 

DSC_0220DSC_0222DSC_0228

 


25.05.2013 – Tanıtım Etkinlikleri Kapsamında Boğaziçi Gezisi Düzenlendi

Yeditepe Üniversitesi her yıl Anadolu’nun değişik yerlerinden konuk ettiği Lise öğrencileri, müdürleri ve rehber öğretmenleri için “İstanbul’u tanıyalım” programları düzenlemektedir. İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerine düzenlenen geziler dışında dört saat süren Boğaziçi ve adalar turuna başta Rektör, Rektör Yardımcıları ve Dekanlar olmak üzere öğretim üyelerimiz de iştirak etmekte ve konuklarımızın sorularını yanıtlamaktadırlar.

P1040182P1040259P1040237

P1040220P1040224P1040222

Geminin üst güvertesine kurulan müzik sistemi ile  DJ, konukları çoşturmakta ve gezi boyunca yalılar ve tarihi eserler hakkında ayrıntılı bilgiler de vermektedir. Gezi programı Onuncu Yıl Marşı ile tamamlamaktadır.

 


Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü tarafından 8 Mayıs 2013 günü ülkemizin değişik yörelerinden 35 Üniversiteden öğretim üye ve yardımcılarının katıldığı “Avrupa Birliği” konulu üç günlük toplantının ilk sunumunu yaptı.

P1040102P1040097P1040125

 


Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA) Ödül Töreni Strasburg’da Avrupa Konseyi ve Strasburg Belediye Sarayında Yapıldı.

P1050838P1050926P1050887P1050911

P1050895P1050881P1050877

 


06.03.2013 -  Prof. Dr. Duygun YARSUVAT Hukuk Günü

11113

1456

8181920

9


. . .

İrlanda Dublin’de Institute of International and European Affairs Bünyesinde Gerçekleştirilen Seminer

IMG_7142IMG_7144

Rektörümüz Prof. Dr. Nurcan Baç, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Tarih Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Feroz Ahmad, Dublin Büyükelçiliğimiz Müsteşarı ile

IMG_7151IMG_7153IMG_7168

Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Institute of International and European Affairs’daki toplantıda konuşurken

IMG_7176IMG_7162

T.C. Merkez Bankası önceki Başkanı ve Prof. Brennan konuşmalarını yaparken

   


Dönem Başkanı Macaristan’ın Budapeşte Central European University’de düzenlenen toplantı nedeniyle Budapeşte Büyükelçimizin verdikleri akşam yemeğinden görüntüler.

IMG_0462IMG_0486IMG_0488


 3-4 Mayıs 2013 / Sosyal Medya Hukuku Sempozyumu

Türk Ceza Hukuku Derneğince düzenlenen, İstanbul Barosu, Kemerburgaz Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve İktisadi Kalkınma Vakfınca desteklenen Sosyal Medya Hukuku Sempozyumu 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde Odakule İstanbul Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşti.

İki gün süresince toplam 6 oturumdan oluşan Sempozyum dahilinde, Sosyal Medya Hukuku ve güncel tartışmaları konunun uzmanlarınca ele alındı ve bildiriler sunuldu. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

935499_10151862696974692_438596877_n

1324

32


 

Türkiye AB İlişkilerinin 50. yılında Türkiye’nin AB Üyeliği Konferansı

HİKMET ÇETİN VE FRANCO FRATTINI:

AB’NİN KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ETKİLİ BİR AKTÖR OLMAK İÇİN TÜRKİYE’YE İHTİYACI VAR;

TÜRKİYESİZ AVRUPA PROJESİ TAMAMLANAMAZ

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın düzenlediği konferansta Türkiye-AB ilişkilerinin ellinci yılında Türkiye’nin AB üyeliği süreci ele alındı. Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan konferansta İtalya Dışişleri eski Bakanı (2002-2004, 2008-2011) ve Avrupa Komisyonu eski üyesi (2004-2008) Franco Frattini ve T.C. Dışişleri eski Bakanı (1991-1994) ve TBMM eski Başkanı (1997-1999) Hikmet Çetin konuyu farklı boyutları ile ele aldı. İki konuşmada da verilen mesaj dünyadaki hızlı değişimin güvenlik ve ekonomi ile ilgili sorunların halli için küresel bir sisteme ihtiyaç olduğu ve bu yeni oluşan sistemde etkili rol oynamak için Türkiye’nin AB üyeliğinin iki taraf için de önemli bir fırsat oluşturduğu yönünde idi.

Konferansın detaylı özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Unknown000002Unknown000028dscn1430

dscn1430dscn1438dscn1435(1)


Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU’nun Kazan Volga Bölgesi Federal Üniversitesi Ziyareti

Ortak çalışma ve işbirliği kararı alınan toplantı hakkında yayınlanan yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

kazan 2kazan 1kazan 3DSC_0691

DSC_0665DSC_0698


YÜ öğretim üyeleri İrlanda’nın başkenti Dublin’de Uluslararası ve Avrupa İşleri Enstitüsü’nde seminer düzenledi.

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 25.03.2013 tarihli semineri, İrlanda’nın Başkenti Dublin’de İrlanda’nın önde gelen düşünce kuruluşu Uluslararası ve Avrupa İşleri Enstitüsü’nde (Institute of International and European Affairs) gerçekleştirildi. İKV Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU’nun girişimi ile düzenlenen “Türkiye: Avrupa Sürecindeki Bölgesel Güç” adlı seminerde, Türkiye’nin AB ile ilişkileri güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında ele alındı.

İKV’nin “AB Dönem Başkanlıkları ve Türkiye’nin AB süreci” adlı projesi çerçevesinde, altı ayda bir değişen AB Bakanlar Konseyi başkanlığını devralan üye devletlerde seminerler düzenleniyor.  Ocak 2013 itibariyle AB Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını İrlanda’nın devralması dolayısıyla düzenlenen bu seminerde İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU, Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş YILMAZ, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı, dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Feroz AHMAD ve Maynooth İrlanda Ulusal Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Programı ve Merkezi Direktörü Prof. John O’BRENNAN birer konuşma yaptılar.

Türkiye’nin AB müzakere sürecinde 3 yıllık bir aradan sonra bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu faslının açılmasına karar verilmesi İrlanda dönem başkanlığının önemini artırıyor. Seminerde, Türkiye’nin AB üyeliği sürecine İrlanda’nın bakışının yanında, Türkiye’nin modernleşme süreci, AB ile ilişkilerin ortaklıktan adaylığa uzanan gelişimi ve Türkiye’nin son yıllarda sergilediği ekonomik başarı hikayesi ele alındı.

Uluslararası ve Avrupa İşleri Enstitüsü Genel Direktörü ve İrlanda Basın Konseyi Başkanı, İrlanda’nın eski İngiltere ve Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Daithi O’CEALLAIGH’in açışını takiben, Enstitü’nün Genişleme Grubu Başkanı, İrlanda Dışişleri Bakanlığı eski Genel Sekreteri ve İrlanda’nın eski AB Daimi Temsilcisi Andrew O’ROURKE’un oturum başkanlığını yapacağı seminerde aşağıdaki konuşmalar gerçekleştirildi:

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye’ye – Prof. Feroz AHMAD, (Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı)

Ortaklık’tan Katılıma: Gümrük Birliğinin Rolü ve Önemi – Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU, (Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı)

Türkiye’nin Avrupa Entegrasyonu: İrlanda’dan bir bakış – Prof. John O’BRENNAN, İrlanda Ulusal Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi müdürü

Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Ekonomisi: Türkiye’nin Başarı Öyküsü – Dr. Durmuş YILMAZ, (T.C. Merkez Bankası eski Başkanı)

- – -

4


15-16 Mart tarihlerinde Münster’de Westfaellische Wilhelms Üniversitesi’nde toplanan Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği ELFA Genel Kurulu’nda Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı Oturum Başkanlığı yaptı.

123

 

Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı ve panel başkanı Prof. Dr. Kabaalioğlu ve Utrecht Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ewoud Hondius 14 Mart akşamı tarihi Münster Belediye binasında Belediye Başkanı Markus Lewe’nin verdiği bir resepsiyondan sonra 15 Mart günü North-Rhine Westphalia Eyaleti Adalet Bakanı Thomas Kutschaty’nin açış konuşması ile başlayan Genel Kurulda Rektör yardımcısı Prof. Dr. Jörg Becker ve Hukuk Fakültesi Dekan yardımcısı Prof. Dr. Ulrich Stein birer konuşma yaptılar. Avrupa Komisyonu Başkan yardımcısı Vivian Reading’in kabine şefi Prof. Dr. Martin Selmayer de Avrupa’ da özel hukuk alanında yapılan çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Genel Kurul’un onur konuğu Anayasa Hukuku profesörü ve Dışişleri eski Bakanı Prof Dr Mümtaz Soysal idi. Hukuk eğitiminde araştırmanın önemi üzerinde duran Soysal’ın konuşması büyük bir dikkatle ve tam bir sessizlik içinde dinlendi ve çok beğenildi.

Edinburgh Üniversitesi AB Hukuku profesörü ve Araştırmalar Dekanı Prof Dr Jo Shaw ve Ljubliana Üniversitesi eski Dekanı ve ELFA eski Başkanlarından Prof Dr Janez Kranj, hukuk fakültelerine uygulanacak kalite standartları konusu üzerinde durdu.

Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, toplantıya katılamayan Nankei Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuo Haicong’un tebliğini sunarken

ABD Hukuk Fakülteleri Birliği Başkanı ve Hastings College of Law öğretim üyesi Prof. Dr. Leo Martinez, SEALS üyesi Prof. Greg Bowman ve Avrupa Barolar Birliği Alman Delegasyonu Başkanı Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen kendi kuruluşlarıyla olan ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundular.

Üç ayrı panelde İspanya anayasa Mahkemesi üyelerinden Prof. Dr. Encarna Roca, Strasbourg Üniversitesinden Laurent Weil ve Barcelona Üniversitesinden Prof. Jaume Saura tebliğler sundu. Wilkinghege Kalesinde verilen resmi akşam yemeğinde ELFA çalışmaları övüldü.

45

 

16 Mart Cumartesi sabahı yapılan ilk oturumu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve ELFA Birinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu yönetti. Utrecht Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ewoud Hondius, Erasmus Rotterdam Üniversitesinden Prof. Fabian Amtenbrink ve Hastings’den Prof. Leo Martinez hukuk eğitimi ve araştırmalar konusunda açıklamalar yaptılar.

Çin’de hukuk eğitimi konusunda bilgi vermek üzere davet edilen Nankei Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuo Haicong, vizesinin gecikmesi nedeniyle toplantıya katılamadı. Bunun üzerine Çinli profesörün hazırladığı tebliğ Genel Kurula Prof. Kabaalioğlu tarafından sunuldu.

Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda Strasbourg Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. AnneKlebes-Pelissier Başkanlığa getirildi. Prof. Dr. Kabaalioğlu ise ELFA Birinci Başkan yardımcısı oldu.


Çağımızda Küresel Değer Zinciri: Yatırım ve Ticaret Politikalarına Etkileri

Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Direktör Pascal Lamy ve uluslararası düzeyde isim yapmış uzmanların katıldığı  “Küresel Değer Zincirinin Yatırım ve Ticaret Politikalarına Etkileri” konulu  konferansın  açılış konuşmasını yapacak. Yeditepe Üniversitesi TEPAV ve IKV tarafından düzenlenen konferans TOBB Plaza’da 14.03.2013, saat 10.00 da başlıyor.

Toplantıya DTÖ dışında Avrupa Komisyonu, OECD, UNCTAD ve Çin Cumhuriyetinden de konuşmacılar katılıyor:

ÇAĞIMIZDA KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİ: YATIRIM VE TİCARET POLİTİKALARINA   ETKİLERİ

ULUSLARARASI KONFERANS

14 MART 2013, TOBB PLAZA, İSTANBUL

10.00-10.15             

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU, İKV Yönetim Kurulu Başkanı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, TUNAECS Başkanı

Bozkurt ARAN, Büyükelçi (E.), TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü, Türkiye’nin DTÖ Nezdindeki eski Daimi Temsilcisi

10.15-11.00

ONUR   KONUŞMACISI:

ULUSLARARASI TİCARETİN YENİ HARİTASI: KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİ

Pascal LAMY, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü

11.00-11.15  Kahve arası

11.15-13.00 Değer Zincirlerinin Etkileri: Kalkınma ve Ticaret Boyutları

Moderatör    Bozkurt ARAN, Büyükelçi (E.), TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü, Türkiye’nin DTÖ Nezdindeki eski Daimi Temsilcisi

Panelistler   Raed SAFADI, OECD, Ticaret ve Tarım Bölümü Direktör Yardımcısı

                    Alessandra TUCCI, Avrupa Komisyonu, Ticaret Genel Müdürlüğü, Baş Ekonomist ve Ticaret Analizi Birimi

                    James ZHAN, UNCTAD, Yatırım ve Girişim Bölümü Direktörü

                    LI Enheng, Çin DTÖ Çalışmaları Birliği Başkan Yardımcısı

13.00-14.30   Öğle yemeği

14.30-16.00 Küresel Tedarik Zincirlerinde Türkiye

Moderatör    Prof. Dr. Mehmet ARDA, Galatasaray Üniversitesi

Panelistler    Prof. Dr. Çelik   KURDOĞLU

                     Sami KARİYO, Penti Giyim Yönetim   Kurulu Başkanı

                     Uğur KAYALI, Arçelik Resmi ve Sektörel İlişkiler Koordinatörü

Kayıt için: 0212 2709300 Seda Avcı


Hukuk Fakültesi’nin Lüksemburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile Lüksemburg’da gerçekleştirdiği Türkiye-AB İlişkileri konulu konferans yankı yaptı.

Lüksemburg Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Braum’un açış konuşmasından sonra Avrupa Adalet Divanı yargıçı Dr. Miro Prek “Katılma Antlaşmalarının Hukuki Niteliği“ üzerinde açıklamalar yaptı. Daha önce Yeditepe Hukuk Fakültesi’nde de konferanslar veren Adalet Divanı Yargıcı Miro Prek, Lüksemburg ve Yeditepe Hukuk Fakülteleri işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Lüksemburg Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Elefteria Neframi “AB nin Göçmen Politikaları“ konusunda bir tebliğ sundu.

                

1234

Yeditepe Hukuk Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ise “Türkiye-AB İlişkileri” konusunda kapsamlı bir sunum yaptı ve Adalet Divanı kararları üzerinde durdu. Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi, TC Merkez Bankası eski Başkanı ve TEB-Paribas Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi ise “Avrupa’nınen hızlı büyüyen ekonomisi: Türkiye“ konulu sunumunda ülkemiz ekonomik gelişmeleri konusunda bilgi verdi.        

Kısa bir aradan sonra Türkiye-AB İlişkileri Avrupa adalet Divanı içtihatları dikkate alınarak irdelendi. Darmstadt İdare Mahkemesi Başkanı Dr. Klaus Dienelt’in başkanlığında gerçekleştirilen panelde Hollanda Danıştayı Raadvan Staat danışmanı ve Utrecht Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Aleidus Woltjer daha önce Yeditepe Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev aldığını hatırlatarak sürdürülen işbirliğinin çok değerli olduğunu sözlerine ekledi. Ghent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuk Enstitüsü müdürü Prof.Dr. Marc Maresceau da Adalet Divanı’nın Siebel kararını eleştirirken Oxford Universty Press den John Usher adına çıkarılan Armağanda yer alan makalesini dağıttı. Yeditepe Hukuk Fakültesi’nde farklı etkinliklere katıldığını belirten ve “imtiyazlı ortaklık” gibi bir kavramın kabul edilemeyceğini ve Ortaklık Anlaşmasının tek amacı vardır o da tam üyeliktir” diyen Maresceau Ortaklık Anlaşması’nın tadilata uğraması ihtimaline karşı çok dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.


Göteborg Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye-AB İlişkileri toplantısına sadece Göteborg Üniversitesi’nden değil İsveç’in diğer üniversitelerinden de araştırmacı ve bilim adamları katıldı.

IMG_0531 (1)IMG_0523 (2)IMG_0511 (1)


AB kurumlarına uzman yetiştiren AVRUPA KOLEJİ Rektörü Prof.Dr. Paul Demaret: “Tam üyeliğe hazırlanan Türkiye’ye en büyük kontenjanlardan birini ayırdık”.

5

İKV Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun Avrupa Koleji’nin daveti üzerine Bruges’da öğretim üyeleri ve öğrencilere verdiği konferanstan önce sunuş konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Paul Demaret, “Kabaalioğlu’nun 1984 yılında Avrupa Araştırma Merkezini ve 1987′de Avrupa Enstitüsü’nü kurduğunu hatırlatarak, AB eğitimi konusunda çok sayıda eleman yetiştirdiğini, altmış değişik üniversitede ders, seminer ve konferanslar verdiğini” belirtti. Kolejin Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiğini, katılma müzakerelerinin başlamasından sonra uzman yetiştirme çalışmaları çerçevesinde Avrupa Koleji’ne kabul edilen Türk öğrencilerinin sayısında büyük artış olduğunu” belirten Rektör Demaret, önceleri Dışişleri Bakanlığı’ndan sadece iki diplomatın katıldığı Avrupa Koleji’ne son yıllarda kabul edilen 18 Türk öğrenci, en büyük ulusal gruplardan birini oluşturuyor”dedi.

Natolin’de Avrupa Koleji’nde üç yıldır Türkiye konulu dersler veren Profesör Kabaalioğlu’nun Bruges konferansının da Avrupa Koleji’nin Türkiye ile olan ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kabaalioğlu, Türkiye’nin tam üyeliğinin anlaşmalardan kaynaklanan bir hak olduğunu, 25 üyenin oybirliği ile tam üyelik müzakerelerinin açılmasını kararlaştırdığını, bir iki ülkenin geciktirme çabalarının Türkiye gibi bir ülkeyi anlaşmalardan kaynaklanan haklarını talep etmekten vazgeçiremeyeceğini belirterek Türkiye’yi dışarıda bırakacak bir AB nin Ankara’dan nasıl bvir işbirliği bekleyebileceğini de sorgulaması gerektiğini belirtti.

Kabaalioğlu, AB Bakanı sayın Egemen Bağış’ın geliştirdiği burslar sayesinde çok sayıda Türk öğrencinin Avrupa Koleji’ne kabul edildiğini ve ülkemiz üniversitelerinde de en az iki dil bilen AB uzmanı yetiştirmemiz gerektiğini sözlerine ekledi.


Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ELFA Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Barcelona Barosu’nu ziyaret etti.

Hukuk Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, ELFA Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği Başkan yardımcısı olarak, ELFA Yönetim Kurulu’nun 18 Ocak 2013 de Barcelona Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Barcelona Hukuk Fakültesi dekanı da toplantı öncesi ELFA Yönetim Kuruluna “hoş geldiniz” dedi.

789

ELFA Yönetim Kurulu ayrıca Barcelona Barosunu ziyaret ederek Baro Başkanından İspanya’da avukatların karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Baro Başkanı, daha sonra Avrupa’nın en büyük özel hukuk kütüphanesi olan Barcelona Baro kütüphanesinde bir tur düzenledi. Bir saati aşan bu turda bir kaç yüzyıl öncesinden hukuk kitapları, haritalar ve değerli eserler incelendi. Bir liman kenti olan Barcelona’da Baro kütüphanesinde Deniz Ticaret Hukuku konulu eserlerin ayrı salonlarda yer aldığı belirtildi.


Yeditepe’li Ahmet Gökhan Aydın PennState Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencilerinin temsilcisi oldu.

Yeditepe Hukuk Fakültesi 2012 mezunlarından Ahmet Gökhan Aydın, dört yıllık hukuk öğrenimi sırasında fakülte düzeyinde öğrenci temsilciği görevlerini sürdürmüştü.

Yeditepe Üniversitesi bursu ile halen Penn State University Dickinson School of Law’da Hukuk Yüksek Lisansı LL.M. (Master of Laws) programına katılmakta olan Ahmet Gökhan Aydın bu kez de PennState’de yüksek lisans öğrencilerinin temsilciliğine getirildi.

537293_10151373369777682_788910945_n

Halen Yeditepe bursu ile PennState’de bulunan diğer Yeditepe mezunu Buket Arpacı da derslerde gösterdiği üstün başarılardan ötürü iki professör tarafından asistan olarak görevlendirildi.

PennState Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Philippe McConnaughay ve Yüksek Lisans Yöneticisi, Yeditepe mezunlarının ABD de hukuk öğreniminde son derece başarılı olduklarını belirterek gelecek yıllarda da Yeditepe Hukuk mezunlarını görmek istediklerini belirttiler.

Yeditepe Hukuk Fakültesi öğrenci temsilcilerinden Afsin İlhan da tüm Üniversite Öğrenci Konseyi başkanlığı da yaptıktan sonra ABD de Miami University School of Law da Yüksek Lisans programını sürdürürken orada da öğrenci temsilciliğine seçilmişti. Daha sonra NY Barosu sınavlarında başarılı olan Afsin İlhan, New York Barosuna kaydolduktan sonra Yeditepe Üniversitesi’ne dönerek burslu doktora öğrencisi olarak çalışmalarını Yeditepe’de sürdürüyor.


Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu DEİK genel kurul toplantısına katıldı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, 22 Aralık 2012 Cumartesi günü İstanbul Swiss otelde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) toplantısına kurucu üye İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı olarak katıldı. TOBB Başkanı ve Avrupa Odalar Birliği Başkan yardımcısı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve DEIK ve Dünya Odalar Birliği Başkanı Rona Yırcalı’dan sonra toplantıya katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan binden fazla delege, diplomatik temsicilci ve diğer yabancı delegasyonlara kapsamlı bir konuşma yaptı. Başbakanla çektirilen fotoğrafta Hukuk Fakültesi Dekanımız önde ikinci sırada yer almaktadır.

1


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Başkanlığında Bir Heyet Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nu Ziyaret Etti.

Başta Türk iş dünyası olmak üzere, sivil toplum ve akademisyenlerin AB-Türkiye ilişkilerindeki güncel konuları derinlemesine tartışmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Window to EU toplantı serisinin ikincisi, 4 Aralık 2012 tarihinde Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’nun merkezi olarak kabul edilen Berlaymont binasında, başta İKV Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, İKV üyeleri, TC Merkez Bankası eski Başkanlarından ve Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi Yavuz Canevi olmak üzere 20′nin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi.

Toplantının “The Future of the EU in a Changing World“ başlıklı oturumunda konuşan Bureau of European Policy Advisers (BEPA) Direktörü Margaritis Schinas, öncelikle birim olarak görevlerinin Avrupa Komisyonu Başkanı başta olmak üzere, tüm Avrupa Komisyonu’na politika yapımı alanında destek vermek olduğunu söyledi.

img_4950(1)img_4986img_4982

BEPA Direktörü Margaritis Schinas, mevcut krizin ilk sinyallerinin Eylül 2008′de geldiğini, ancak krizin Avrupa’dan kaynaklanmadığını söyledi. Buna rağmen Finlandiya dışında tüm AB üye devletlerinin kurallarını bozduğunu hatırlatan Schinas, bu nedenle krizin Avrupa’da hızla yayıldığını ifade etti. Avrupa Komisyonu olarak öncelikle kriz ile mücadele eden ülkelerdeki krizi yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Schinas, diğer tarafta da kalkınma ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

Schinas, krizle mücadelede önümüzdeki dönemde yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

1) AB çapında bir bankacılıkbirliğinin oluşturulması: Bu çerçevede üst düzeyde bağımsız bir süpervizor oluşturulması öngörülüyor.

2) Mali birliğin oluşturulması: Uluslarüstü bir kurumun ülkelerin bütçeleri de dahil olmak üzere, her türlü mali kaynağı kontrol etmesi

3) Siyasal birliğinin oluşturulması

BEPA Direktörü Schinas, görevlerinin sadece krizlerle sınırlı olmadığını da söyledi. 2030 yılı için öngörülerden ve üzerinde çalışılan senaryolardan bahseden Schinas, 2030′a kadar küresel bir yeni orta sınıfın oluşmasının kesin olarak gördüğünü ifade etti. Schinas ayrıca dünyanın 3-4 büyük güç yerine, 15-16 “orta güç” tarafından yönetileceğini söyledi. Bugün yükselen güçler olarak görülen Çin ve Hindistan gibi ülkelerin yanında Meksika, Güney Kore, Irak, Mısır, Türkiye gibi ekonomik olduğu kadar siyasi etkiye sahip ülkeler tarafından oluşturulacak yeni bir yapının olmasını beklediklerini de söyledi. Schinas daha az yoksulluğun olacağını ancak paradoksal olarak yeni “fakir” insanların ortaya çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi. Son olarak küresel yönetişim için daha fazla baskının olacağı; ancak milliyetçi ve popülist siyaset nedeniyle bu akımın da ciddi oranda zarar göreceğini ifade etti.

Bu muhtemel senaryolarda AB’nin bugün olduğu gibi “yumuşak gücün” tam ortasında kalmayı istediğini belirten Schinas, bu sebeple reform süreçlerinin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye ile ilgili olarak, Türkiye’nin ilerleyen yıllarda ekonomik ve siyasi alanda bugün olduğu kadar önemli bir ülke olmaya devam edeceğini söyledi. Bu çerçevede Türkiye-AB ilişkisinde mevcut durumun beklenenden daha kötü olduğunu da söyledi.

“EU – Turkey Foreign Policy Cooperation” başlıklı ikinci oturumda konuşan European External Action Service (EEAS)Türkiye Danışmanı Giles Portman öncelikle EEAS ile ilgili bilgi verdi. AB’den bağımsız bir kurum olan EEAS’nin temel görevinin AB’nin dış ilişkilerinin geliştirilmesi olduğunu ifade eden Portman, Türkiye ve AB özelinde ise iki taraf arasında siyasi diyaloğu yürütmek olduğunu söyledi.

Son 4 yılda AB’nin ve Türkiye’nin dış politika adımlarının birbirine oldukça yakın olduğunu belirten Portman, Türkiye’nin sadece kendi coğrafyasında değil, bölgede oynadığı rolün oldukça önemli olduğunu söyledi. Arap Baharı, İran’ın nükleer programı, Batı Balkanlar, Afrika, terörle mücadele gibi birçok alanda, AB’nin ve Türkiye’nin ortak çıkarları olduğunu belirten Giles Portman bu çerçevede tarafların ortak dış politika izlemelerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

 

Dış politikanın haricinde, her ne kadar Pozitif Gündem olumlu bir hava yaratmış olsa da Türkiye- AB müzakere sürecinin ilerlemediğini ifade eden Portman, bunda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin AB Dönem Başkanlığı, Fransa’nın bazı başlıklarda koyduğu ihrazları geri çekmemesi ve AB’nin içinde bulunduğu mali krizin büyük rol oynadığını ifade etti. Bu noktada yapılması gerekenin diyaloğun mümkün olduğunca geliştirilmesi; somut ve ortak projelerin taraflarca yapılması; küresel sorunlara (enerji güvenliği, iklim değişikliği gibi) ortak çözüm üretilmesi olarak sıralayan Giles Portman, kendilerinin de sorumlusu olduğu 33 numaralı başlıkla ilgili olarak, dosyanın halen açılmadığını ve açılmasının yakında mümkün görülmediğini söyledi.

Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının hem AB-Türkiye; hem de Türkiye ile tek tek üye ülkeler arasında başta ekonomik olmak üzere birçok alanda diyaloğu engellediğine değinen Portman, vize konusuna acilen bir çözüm bulunmasının gerektiğini söyledi.

Türkiye – AB arasındaki Gümrük Birliği konusunun ele alındığı 3. oturumda ise, Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi De Gucht’un kabinesinden Frank Hoffmeister, katılımcılara bilgi verdi. Gümrük Birliği’nin hem Türkiye’ye, hem de Avrupa’ya büyük getirileri olduğunu, ancak son zamanda bu kazanımların özellikle Türkiye tarafından unutulmaya başlandığını söyledi. Gümrük Birliği’nin tarafların ilişkisine dinamizm kattığını vurgulayan Hoffmeister, mevcut sorun alanlarını şu şekilde sıraladı:

1) Serbest Ticaret Anlaşmaları: Özellikle AB’nin 3.ülkeler ile yürüttüğü STA’larda, “Turkey clause” haricinde, Türkiye’nin de çıkarlarını kollayan bir çözüm bulunabilir mi?

2) Vize: Frank Hoffmeister, vize konusunun oldukça siyasi bir hal aldığını söyedi ve AB’nin bu alanda gerekli adımları attığını ifade etti. Bu çerçevede Geri Kabul Anlaşması’nın AB tarafından imzalandığı ve Türk tarafına iletildiği; ancak Türkiye’nin vize konusunda açık ve net bir yol haritası bulunmadığı gerekçesiyle, Geri Kabul Anlaşması’nı imzalamaktan çekindiğini ifade etti.

3) Taşıma Kotaları: Hoffmeister, bu konunun çok ayrıntılı olduğunu ve Avrupa Komisyonu olarak sektörün ve üye devletlerin, taşıma kotalarını elealmaları gerektiğini söyeledi.

Frank Hoffmeister, kısa sunumunda Avrupa Komisyonu olarak Türkiye – AB ilişkilerine endişe ile baktıkları noktaları şu şekilde açıkladı:

- Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne havalimanı ve limanlarını açmaması

- Kamu ihaleleri sisteminin AB firmalarına açık olmaması

- Vize konusunda, Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte isteksiz olması,

Türkiye- AB ilişkilerinin ele alındığı son oturumda ise Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi Jean-Christophe Filori, katılımcılara Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecindeki son durum ile ilgili bilgi verdi. Filori, Haziran 2010′dan beri Türkiye – AB üyelik müzakerelerinde hiçbir başlığın açılmamasının yanında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Dönem Başkanlığı, STA’lar, vize konusu gibi konular ile ilişkilerin iyiden iyiye soğuduğunu ifade etti. Bu çerçevede Pozitif Gündem’in ilişkilere bir nebze olsa da hareket sağladığını ifade eden Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi, 50 yılı aşan ilişkilerin bu noktadan sonra kesilmeyeceğini söyledi.

Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak, Türkiye – AB Gümrük Birliği’nin geçmişi ve geleceği de dahil olmak üzere, tüm artıları ve eksileri ile resmini çıkartmak üzere, Dünya Bankası ile yeni bir işbirliğine gittiğini açıklayan Filori, söz konusu çalışma ile Gümrük Birliği hakkında mevcut olan söylentileri, teknik olarak ortadan kaldırmayı ümit ettiklerini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Dönem Başkanlığı’nın ardından İrlanda’nın Dönem Başkanlığı ile birlikte, vize konusunda Türkiye’ye yeni bir yol haritasının verileceğini açıklayan Jean-Christophe Filori, 2013 yılı ile birlikte üyelik müzakerelerine hak ettiği hızı vermeyi planladıklarını belirtti. Aynı şekilde Fransa ile de ülkenin müzakere sürecinde bloke ettiği başlıkların açılması konusunda pazarlıkların sürdüğünü; Fransa’nın tutumunun da memnniyet verici olduğunu söyledi.

Filori, AB tarafının gerekenlerin yapılması için yoğun mesai harcadığını, aynı çabayı Türkiye’den de beklediklerini ifade etti. Örneğin düşünce ve ifade özgürlüğü ve temel haklar gibi alanlarda, Türkiye’den gerekli adımları atmasını istedi. Filori ayrıca süreçte Türk iş dünyasının oynadığı rolün çok önemli olduğunu sadece ekonomik, yatırım, istihdam ve ticaret alanlarında değil, siyasi ve sosyal haklar konusunda da Türk iş dünyasının, hükümete gerekli baskıyı yapmasını istedi. Türkiye’nin AB üyeliği için elinden geleni başkaları için değil, kendisi için yapması gerektiğini ifade eden Filori, önümüzdeki dönemde ilişkilerin gelişmeye başlaması ile daha olumlu bir havanın oluşacağına da inandığını kaydetti.


 

Prof. Dr. Ali Cem Budak, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nce düzenlenen “sigortacılık tahkiminde güncel hukuki sorunlar” konulu forumda tebliğ sundu.

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nce düzenlenen Cumartesi Forumlarının üçüncüsünde “Sigortacılık Tahkiminde Güncel Hukuki Sorunlar” ele alındı.

76811

8 Aralık 2012 Cumartesi günü saat 13.00-16.00 arasında Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu’nda yapılan foruma, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem Budak onuşmacı olarak katıldı. Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Baki Kuru’nun yaptığı forumun diğer konuşmacısı ise Av. İsmet Demirağ’dı.

Sigortacılık Kanunu’nda tahkim konusunun 24 fıkradan oluşan 30. maddede düzenlendiğine, bu hükmün okunması güç bir metin olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ali Cem Budak sigortacılıkta tahkimin gerçek anlamda bir tahkim olmadığını ve kendine özgü bir sistem olduğunu belirtti. Ayrıca Prof.Dr. Ali Cem Budak tahkime başvuru, tahkimde yargılama usulü, kanun yolları ve yapılacak itirazların görüşülmesi konularında aydınlatıcı bilgiler verdi. Katkılarından dolayı katılımcılara Staj Eğitim Merkezi Genel Sekreteri Av. Sinan Naipoğlu tarafından plaket takdim edildi.


Son iki yıldır Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders ve seminerler veren Profesör William Fox ile yapılan söyleşi

Söyleşinin tam metnine ulaşmak için tıklayınız: Prof.+Dr.+William+Fox


“Üniversitelerimiz çoktan Avrupalı oldu!”

213

312


Uluslararası Hukukçular Yeditepe’de!

14


Prof. Dr. Claudio Grossman Yeditepeli Hukukçulara konferans verdi.

15


Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA/European Law Faculties Association) Yönetim Kurulu Toplantısı Yeditepe Üniversite’sinde yapıldı.


Yeditepe Üniversitesi’ne gelen yabancı öğrenciler neler diyor?

17


Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Barosu, İKV ve Jean Monnet Saint- Etienne Üniversitesi işbirliği ile Sağlık Hukuku’nun Güncel Sorunları konulu uluslararası konferans 28 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Binası’nda gerçekleştirilmiştir.

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Barosu, İKV ve Jean Monnet Saint- Etienne Üniversitesi işbirliği ile Sağlık Hukuku’nun Güncel Sorunları konulu uluslararası konferans 28 Haziran 2012 tarihinde TOBB VIP Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nurcan Baç ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Durakoğlu’nun yaptığı konferansın organizasyonu ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden

Yard. Doç. Dr. Mehmet Fethi Şua yapmıştır. Tıp ve hukuk dünyasının buluştuğu konferans yüksek katılımla gerçekleştirilmiştir.

18192023

212224

25


Yeditepe Üniversitesi dünyayı değiştirmeye hazırlanıyor!

2627


Basında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi faaliyetleri

293028


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun editörü olduğu kitap yayımlandı.

31

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Türkiye AB Çalışmaları Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun Almanya Avrupa Çalışmaları Birliği Başkanı Prof. Dr. Peter-Christian Müller-Graff ile birlikte editörlüğün yaptığı “Turkey and the European Union: Different Dimensions” adlı kitap Nomos yayınlarınca yayımlandı. Türkiye-AB ilişkilerini disiplinlerarası bir yaklaşım ile ele alan kitapta siyasetten, ekonomiye, hukuktan kültüre, gümrük birliğinden demografik gelişmelere kadar ilişkilerin farklı boyutları inceleniyor. Kitapta Prof. Dr. Kabaalioğlu ve Prof. Dr. Müller-Graff’ın yanı sıra Dr. Barbara Lippert, Doç. Dr. Sanem Baykal, Prof. Dr. Claus Dieter Classen, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Frederic Krumbein, Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu, Günter Seufert ve Prof. Dr. Josef Schmid tarafından kaleme alınan çeşitli makaleler bulunuyor.

Kitabın içeriği şu şekilde sıralanmaktadır:

Foreword

Haluk Kabaalioğlu / Peter-Christian Müller-Graff

I. The Conceptual and Political Dimension

Turkey’s Relations with the European Union: Customs Union

and Accession Negotiations

Haluk Kabaalioğlu

The Conceptual Dimension of Turkey-EU Relations

Barbara Lippert

II. The Legal Dimension

The Rule of Law in the European Union Context

and Turkey’s Accession Process

Sanem Baykal

The Dimension of the Rule of Law

Claus Dieter Classen

III. The Social and Economic Dimension

Meandering Turkey and the European Union Relations: Fatigue or Doom

Ersin Kalaycioğlu

The European Perspectives of Turkey: The Economic Dimension

Frédéric Krumbein

IV. The Cultural Dimension

Cultural Aspects of Turkey’s Accession to the European Union

Nedret Kuran-Burçoğlu

Turkey’s EU Accession: The Cultural Dimension

Günter Seufert

V. The Demographic Dimension

Turkey and the European Union – Germany in Particular –

A demographic view

Josef Schmid


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun Çin’de Nankei Üniversitesi’nde Türkiye – AB ilişkilerini değerlendirdiği konferans ile ilgili Türkiye Gazetesi Avrupa baskısında (26 Mayıs 2012) yer alan haber aşağıdadır.

32


Fakültemiz öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Yrd. Doç. Dr. Efe Dırenisa İstanbul Barosu’nda tebliğ sundular.

333435

363738

14 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 14.30′da Orhan Adli Apaydın Konferans Salonun’da yapılan Forumda, Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Yard. Doç. Dr. Efe Dırenisa 6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili olarak tebliğ sundular. Toplantıyı İstanbul Barosu Eski Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muazzez Yılmaz yönetti. Toplantıda özellikle davanın açılması, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması, ön inceleme, dava çeşitleri ve ispat sistemi konuları üzerinde duruldu. Toplantı sonunda öğretim üyelerimize plaket takdim edildi.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun Başkan yardımcısı olduğu ELFA Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği Genel Kurulu Madrid’de yapıldı.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun başkan yardımcısı olduğu ELFA / Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği Genel Kurulu Madrid’de yapıldı. Genel Kurul çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflar için tıklayınız.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu Yeni Türk Borçlar Kanunu konusunda bir gün süren eğitim semineri düzenledi.

Rektör Prof.Dr. Nurcan Baç’ın açış konuşmasıyla başlayan Borçlar Kanunu’na ilişkin seminer Rektörlük 4. kattaki İnan Kıraç salonunda yapıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı ve Danıştay eski Başkan yardımcısı Ülker Turgut’un başkanlık yaptığı ilk oturumda Yeditepe Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı, Prof. Dr. Nami Barlas yeni kanunda kira ve kefalet konularında yapılan değişiklikleri ayrıntıları ile anlattı.

39404144

43424546

47484950

5152


Hukuk Fakültesi öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Yard. Doç. Dr. Efe Dırenisa İstanbul Barosu’nun düzenlediği Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Forumunda tebliğ sunacaklardır.

53

İstanbul Barosu tarafından düzenlenen ve Orhan Adli Apaydın Konferans Salonunda 14 Nisan 2012 Cumartesigünü saat 14.30′da yapılacak Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Forumunda, medeni usul ve icra – iflas hukuku anabilim dalı öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Yard. Doç Dr. Efe Dırenisa “Davanın açılması ve dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması, ön inceleme, dava çeşitleri ve belirsiz alacak davası”’konularını anlatacaklardır.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu Brüksel’de temaslarda bulundu.

545556

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB heyeti ile Brüksel’de çeşitli temaslarda bulundu. Heyet,Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa,Türkiye AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim YenerveAvrupa Komisyonu Başkan yardımcısı Olli Rehn ile görüştü. Daha önce genişlemeden sorumlu Olli Rehn şimdi Parasal Politikalar ve Bütçe konularından sorumludur.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti, Dekanımız İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ve TEPAV Başkanı Prof.Dr. Güven Sak, ilk olarak Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile bir araya geldi. Ardından Türkiye AB Daimi Temsilciliğini ziyaret eden heyet, burada da Daimi Temsilci Selim Yener tarafından ağırlandı. Belçika-Türkiye ve AB-Türkiye ilişkilerinde ve ticaretinde gelinen son noktayla ilgili bilgiler alan Hisarcıklıoğlu ve Kabaalioğlu, son olarak Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Parasal İşler ve EURO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn ile görüştü. Kabaalioğlu, Rehn’e son dönem çıkan İKV yayınlarını takdim etti.

Temaslarda gündeme gelen konular arasında Türkiye’nin AB sürecinde gelinen son durum, müzakerelerin hızlandırılması için atılabilecek adımlar, işbirliği olanakları, AB’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve buna karşı alınan önlemler yer aldı. Bilindiği üzere, 1996 yılından bu yana AB ile bir gümrük birliği içinde olan Türkiye dış ticaretinin yaklaşık yarısını AB ile yapıyor. Bunun yanında Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 82′si AB ülkelerinden kaynaklanıyor. AB’de giderek derinleşen krizin, Türkiye’nin güçlü ekonomik performansına rağmen, üretim, dış ticaret ve milli gelir üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu açıdan AB’deki gelişmelerin yakından izlenmesi büyük önem taşımaktadır.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti ve İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ilk olarak Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile bir araya geldi. Ardından Türkiye AB Daimi Temsilciliğini ziyaret eden heyet, burada da Daimi Temsilci Selim Yener tarafından ağırlandı. Belçika-Türkiye ve AB-Türkiye ilişkilerinde ve ticaretinde gelinen son noktayla ilgili bilgiler alan Hisarcıklıoğlu ve Kabaalioğlu, son olarak Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Parasal İşler ve EURO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn ile görüştü. Kabaalioğlu, Rehn’e son dönem çıkan İKV yayınlarını takdim etti.

Temaslarda gündeme gelen konular arasında Türkiye’nin AB sürecinde gelinen son durum, müzakerelerin hızlandırılması için atılabilecek adımlar, işbirliği olanakları, AB’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve buna karşı alınan önlemler yer aldı. Bilindiği üzere, 1996 yılından bu yana AB ile bir gümrük birliği içinde olan Türkiye dış ticaretinin yaklaşık yarısını AB ile yapıyor. Bunun yanında Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 82′si AB ülkelerinden kaynaklanıyor. AB’de giderek derinleşen krizin, Türkiye’nin güçlü ekonomik performansına rağmen, üretim, dış ticaret ve milli gelir üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu açıdan AB’deki gelişmelerin yakından izlenmesi büyük önem taşımaktadır.


Ivanova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nadezhda Usoltseva Hukuk Fakültesi Dekanımızı ziyaret etti.

Beş yıl önce Hukuk Fakültesi Dekanı’nın ders vermek üzere davet edildiği Ivanova Üniversitesi ile başlatılan ikili ilişkiler gelişiyor. Daha sonra Rektör Egorov ve rektör yardımcıları Yeditepe Üniversitesi’ni ziyaret etmişti. Rusça dil kursları başta olmak üzere değişik branşlarda işbirliği gelişiyor ve Yeditepe öğrencileri Rusya’da Ivanova Üniversitesinde değişik programlara katılıyor. Şubaat 2012 deYeditepe’yi ziyaret eden rektör yardımcısı Prof. Dr. Usoltseva Hukuk Fakültesi Dekanını ziyaret etti ve Hukuk Fakültesi’nin inisiyatifi ile başlatılan ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Resimde Dekan Kabaalioğlu, Rektör Yardımcısı Usoltseva ile görülüyor.

585960


AB Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Dr. Gunther Verheugen ile toplantı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun AB Danışmanı olan Dr. Gunther Verheugen ile Ankara’da yapılan toplantıda Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler ele alındı.Onyıl süreyle Avrupa Komisyonu Başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve son olarak genişlemeden sorumlu komisyon başkan yardımcısı olarak çalışan Dr. Gunther Verheuger, Türk ekonomisindeki olumlu gelişmelerin Avrupa’da ilgiyle izlendiğini belirterek “uluslararası konjonktürde önemli değişikler olduğunda Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin hızlanabileceğini” belirtti. Toplantıya Hukuk Fakültemiz Dekanımız ve İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’ndan başka Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Büyükelçi Uğur Ziyal, TEPAV Başkanı Prof.Dr. Güven Sak, TOBB AB Uyum Komisyonu Başkanı Bandırma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Kocaman katıldı.

 

6261


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Efe Dırenisa’nın kitabı Almanya’nın en prestijli yayınevi tarafından yayımlandı.

63


HMK’nın Getirdiği Başlıca Yenilikler Semineri

İstanbul Barosu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukukçular Derneğince düzenlenen seminerde “6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdiği Başlıca Yenilikler” konulu seminer 4 Şubat 2012 Cumartesi günü saat 10.30-17.00 arasında Rektörlük Binası İnan Kıraç Salonunda yapıldı.

64666567

Seminer iki oturum halinde gerçekleştirildi. İlk oturumu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuskanyönetti. Bu oturumda konuşan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilge Umar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundan Hukuk Muhakemeleri Kanununa uzanan yargılama hukukumuzdaki gelişmeleri anlattı.

Aynı oturumda konuşan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem Budak da Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile Kısmi Dava ve belirsiz alacak davası hakkında getirilen yenilikler üzerinde durdu.

Öğleden sonraki oturumu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim GörevlisiAv. Nazan Moroğluyönetti. Bu oturumda konuşan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Efe Dırenisa, ilk kez HMK ile getirilen Ön İnceleme konusunda açıklamalar yaptı.

Bu oturumda da bir sunum yapan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Budak, Basit Yargılama Usulü, Çekişmesiz Yargı ve Geçici Koruma Önlemlerini, Prof. Dr. Umar ise HMK’nın Tahkim Hükümlerini anlattılar.

68697071


The Association of Professional Responsibility Lawyers (APRL): US Legal Ethics Conference in Istanbul Yeditepe University / Amerika Birleşik Devletleri Mesleki Sorumluluk Hukukçuları Birliği Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Global Düzeyde Hukukçuluk ve Hukuki Etik konulu bir konferansa katılacaklar.

Amerika Birleşik Devletleri Mesleki Sorumluluk Hukukçuları Birliği The Association of Professional Responsibility Lawyers (APRL) üyesi 40 Amerikalı hukukçu 2 Mayıs 2012 Çarşamba günü Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ziyaret edecek ve “Global Lawyering” Global Düzeyde Hukukçuluk ve Hukuki Etik konulu bir konferansa katılacaklar.

Boston Koleji Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve APRL Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Judith Mc Morrow başkanlığında Yeditepe’yi ziyaret edecek Amerikalı profesörler için, Yeditepe öğrenci ve öğretim üyeleri ile değişik toplantılar düzenleniyor.

Avrupa Adalet Divanı yargıçlarından Prof. Dr. V. Vadapalas, AB Hukuku konulu ders ve konferanslar vermek üzere Yeditepe Hukuk Fakültesi’ne son yıllarda üç kez gelmiştir.

7374

Avrupa Adalet Divanı yargıçlarından Prof. Dr. V. Vadapalas, Yeditepe Hukuk Fakültesi’nde son yıllarda üç kez AB Hukuku konulu ders ve konferanslar vermek üzere ülkemize gelmiştir. Bu ziyaretlerden birinde Bayan Vadapalas tarafından çekilen fotoğrafları göndermek nezaketini gösteren yargıç Vadapalas ve Hukuk Fakültesi Dekanı Çırağan Sarayı’nda.

Hukuk Fakültesi’nin konuğu olarak Yeditepe Üniversitesi’ne gelen AP üyesi Richard Balfe tam üyelik konusunda “AB, Türkiye’yi davet edecek” dedi.

Yirmibeş yıldan fazla Avrupa Parlamentosu üyeliği yapan ve beş dönem Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği görevinde bulunan İngiliz Parlamenter Richard Balfe,  Üniversitemizde “EU Law 1″ ve EU Law 2″ derslerini veren Yard. Doç. Dr. Ozan Turhan ve Yard. Doç. Dr. Margerita Zoeteweij (Turhan) tarafından, Avrupa Parlamentosu”nun “EP to Campus” programı çerçevesinde İstanbul’ a davet edildi.

Balfe, İstek Vakfı Okulları bünyesi içinde yer alan ve Doç.Dr. Ozan Turhan’ın mezun olduğu Belde Lisesi’nde ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde konuşmalar yaptı. Daha sonra Rektör Sayın Prof. Dr. Nurcan Baç tarafından Yeditepe Sofrasında onuruna verilen yem eğe katılan Richard Balfe Rektör Yardımcıları ve öğretim üyeleri ile görüştü.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kabaalioğlu, Richard Balfe’nin 1992 yılında -kurucu müdürü olduğu- Marmara Üniversitesi AT Enstitüsünü de ziyaret ettiğini hatırlatarakParlamento’da Türkiye’nin AB üyeliğini yürekten destekleyen çok sayıda AP üyesi olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun Charlemagne binasında Alcide de Gasperi salonunda gerçekleştirilen “European Economic Governance in an International Context” konulu konferansta Nobel sahibi Columbia Üniversitesi öğretim üyesi Robert Mundell “optimum currency areas” kuramının kurucusu olarak bilinmektedir.

Üç oturumun başkanlığını Avrupa Parlamentosu Başkanlığını yapan üç İspanyol üstlenmiştir: Joseph Borrel, Enrique Baron Crespo, Jose-Maria Gil-Robles. Halen Floransa’da Avrupa Üniversite Enstitüsünün rektörlüğünü üstlenen Borrel, Haluk Kabaalioğlu’nun davetini kabul ederek yakın bir tarihte İstanbul’a geleceğini bildirmiştir. Bu arada vize konusunda hazırlanan rapordan çok sayıda nüsha Komisyon’da iştirakçilere dağıtılmıştır.

European Small Claims Procedure: Follow-up

Faculty of Law of Yeditepe University

is to host the second international workshop entitled

THE FUTURE OF INTERNATIONAL SMALL CLAIMS LITIGATION

on 25-27 May 2012.

International workshop on

THE FUTURE OF INTERNATIONAL SMALL CLAIMS LITIGATION -

The European Small Claims procedure: International commerce aspects; procedural justice aspects; access to justice aspects;

EU integration perspectives; exportability.

Istanbul, 25-27 May 2012

This project is sponsored by the European Commission

and managed by

Heidelberg University,

Charles University Prague,

Yeditepe Universitesi and

Université de Montreal.

Enquiries:abudak@abudak.av.tr, said.hammamoun@umontreal.ca or Nanette.Neuwahl@umontreal.ca

Introduction:

European Union law is expandinginto ever more domains of society. From an organization dealing with the elimination of obstacles to trade, the EU has developed into a truly supranational entity with significant powers and is interfering with what used to be considered matters of exclusive national authority. Today there is no area of law that is not affected by EU law, however close it may be to the sovereignty of a Member State. Civil and criminal law and procedure are no exception. Thesedomainswere once considered as untouched and untouchable by the influence of EU law. This is no longer the case.

Rising living standards, improved communication,social accessibility of transport have all led to an increase in international transactions, regionally and on a global scale. Since the advent of the European Community, international transactions in the European Union have multiplied at ever increasing levels and scope.

As international transactions entail international disputes and international litigation, the European Union hascome to realise that the availability of suitable cross-border judicial protection is an indispensible ingredient for creating a climate of trust between peoples necessary to engage in busin ess and other cross-border transactions. European regulation is required because the member states, individually and collectively, are not able to bring about this protection in quite the same way.

The European Small claims procedure is one of the first instruments by which the European Union ventures in the area of civil procedure.

This workshopwill investigate themerits of the European small claims procedure and assess its impact on the evolution of law in the European Union and beyond and give rise to a book on the subject.

Previous research has explained how the European small claims procedure has been received and implemented in various countries of the European Union.

We know how the European Regulation relating to the small claims procedure has been implemented in the domestic law of most Member States.

We have investigated wha t the new procedure adds, if anything,to existing national procedures in several Member States, and whether or not there is a conflict or tension between the requirements of the European Small Claims Regulation on the one hand and the requirements of domestic law and procedure, including fundamental rights, on the other. (info:Nanette.Neuwahl@umontreal.ca)

Inthe proposed workshop we leave the descriptive method behind and aim to evaluate the merits of the European Small Claims Procedure as such.

This requires us to assess what the European claims procedureis doingor can do for the European citizen of a given Member State and whether that procedure is a useful addition for people engaging in cross border transactions having the nationality of the state they are investigating.

In order to evaluate the European Small Claims procedure, we will choose several perspectivesfor each country report:

The international commerce perspective:What does the ESCP mean for the furtherance of international commerce in the country concerned? Is it capable of instilling confidence in nationals who want to engage in international transactions?

The procedural justice perspective:What does it do for procedural justice? Is it capable of providing a speedy, effective and affordable remedy in the country concerned? Does it improve on the existing si tuation from the viewpoint of national standards of procedural justice in the country concerned or are there compromises made that are necessary for the obtainment of the stated aims of the regulation?

The access to justice perspective:What does the ECSP do for access to justice? Is it capable of providing access to justice?

The EU integration perspective:What does the ESCP mean in terms of the European integration process in the country concerned: is the stated aim of the regulation perceived as a mere piece of self-justification ? What does it do for the image of the EU?

A general discussion will follow on the question, whether it is appropriate to extend the scope of the ESCP to non-member states or candidate countries by way of international agreements, and whether a similar procedure should be introduced in other parts of the world. (If the contribution of the SCP to some of these aspects is not wholly positivein relation to a specific country, account is taken of any suggestions for improvement made in the country reports.)

This area of the law can be used to draw lessons of relevance also to other examples of legal integration.

Confirmed speakers include:

Prof. Dr. Haluk Kabaalioglu, Prof. Dr. Ali Cem Budak and Mr. Akif Akbas,

Yeditepe Universitesi, Istanbul

Prof. Dr. Nanette Neuwahl, Prof. Dr. Pierre Noreau, Dr. Said Hammamoun and Ms Sylvie Demers,

Université de Montréal, Canada

Prof. Dr. Xandra Kramer and Ms Alina Oltanu,

Erasmus University, Rotterdam, Netherlands:

Dr. Alexandra Moes, ICN Business School,

Nancy, France

Prof. Dr. Maria Pilar Canedo Arrillaga,

University of Deust o, Bilbao, Spain

Prof. Dr. Hab. Katarzyna Bagan-Kurluta,

University  of Bialystok, Poland

JUDr. Ing. Otokar Schlossberger,

University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic

Ass. Prof. Dr. Remus Titiriga,

American University of Bosnia and Herzegovina, Romania

Assoc. Prof. Dr. Laura Gumuliauskiene,

Mykolas Romeris University, Lithuania

Prof. Dr. Abdelkarim El Khamlichi,

University of Mohamed V-Souissi, Rabat, Morocco

Also, if you would have not replied to the call for proposals but still would like to participate in the workshop either with a paper or as a chairperson, please let us also know (nanette.neuwahl@umontreal.ca.

Nanette Neuwahl

———————–

Nanette Neuwahl, Ph.D.

Professor en Droit de l’Union européenne Faculté de Droit, Centr

Professeure Jean Monnet e de Recherche en Droit Public Université de Montreal Tél 514-343 60 94

ntre-ville” Montreal

Adresse postale: Université de Montréal Faculté de Droit C.P. 6128, succ. “ceréal, QC H3C 3J7 Canada Adresse civique: Pavillon Maximilien Caron

3101, Chemin de la Tour Bureau A-8442

Montréal, QC H3T 1J7


Intensive Introduction to American Law Penn State Law Summer Program in Istanbul for Lawyers and Business Professionals / Hukukçular ve İş Dünyası Profesyonellerine Yönelik Penn State Law Yoğunlaştırılmış Amerikan Hukukuna Giriş İstanbul Yaz Programı

June 26to July 13, 2012

Yeditepe Faculty of Law, Istanbul, Turkey

Connect withworld-renowned Penn State Law faculty and legal and business practitioners from around the world for a four-week certificate program in American Law in Istanbul — the cultural, economic, and financial centre of Turkey.

The summer program is designed to provide legal and business practitioners an intensiveoverview of AmericanLaw as it operates in the current global business environment.For individuals who hold a degree in law or for business practitioners interested in American Law, this program offers the opportunity to:

Intense study and discussion of International Law in English; improve your proficiency in speaking and writing legal English;

Acquire an understanding of Americanlaw taught by members of the Penn State Law faculty;

Experience the interactive,Socraticstyle of teaching and learning common inU.S. Law Schools;by Penn State Law;

Gain an understanding of the common law system and how case analysis is used to resolve disputes; and

Explore the possibility of pursuing an LL.M. degree.

Program participants who earn a certificate of completion and who enroll in the LL.M. degree program at Penn State Law within two years will receive full tuition credit toward LL.M. program tuition.

If you have questions and would like to arrange a phone call please email us atassociatedeans@law.psu.edu. You may also call us at 1+814.865.8900.

Additional details on the curriculum, faculty, fees, and logistics will be available in November 2011.


ABD ve Avrupa ülkelerinden sayıları elliyi geçen Anayasa ve Ceza ve Ceza Usul Hukuku profesörü Mayıs 2012 de Yeditepe Üniversitesi Hukuk fakültesi’nde üç gün sürecek bir forum düzenliyor.

Nisan ayı içinde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders ve seminerler veren Profesör Russel Weaver, Lousville Üniversitesi Louis Brandeis Hukuk Fakültesi  öğretim üyesi ve Distinguished University Scholar ünvanına sahip olup, SEALS Amerikan Hukuk Fakülteleri Birliği’nin son 16 yıldır Başkanlığını üstlenen bir bilim adamı olarak tanınıyor.

Son derece etkileyici bir kampüsü olan Yeditepe Üniversitesi’nde yaptığı toplantılarda Hukuk Fakültesi öğretim üye ve yardımcıları ve öğrencilerinden etkilendiğini belirten Profesör Weaver, her yıl ABD de bir üniversitede toplanan Anayasa ve Ceza ve Ceza Usul Hukuku konusunda uzman elliden fazla öğretim üyesini Yeditepe’de toplamak istediğini belirtti. Yeditepe yetkilileri bu öneriyi kabul ederek dünyanın önde gelen bilim adamlarının Yeditepe Hukuk Fakültesi öğretim üye ve yardımcıları ile biraraya gelmelerinin yararlı olacağını belirttiler.

________________________________________

Mayıs 2012 de Yeditepe Hukuk Fakültesine gelecek öğretim üyeleri ve görev aldıkları üniversiteler şu şekildedir :

Anne-Marie Boisvert, University of  Montreal (Canada)

Darryl Brown, Univ. Virginia (USA)

Adam Candeub, Michigan St. University. (USA)

Sylvie Cimamonti, Aix-Marseille III (France)

Morgan Cloud, Emory University. (USA)

Russell Covey, Georgia State University (USA)

Dieter Doerr, Johannes Guttenburg University. (Mainz, Germany)

Bruce Elman, Windsor University. (Canada)

Margareth Etienne, Univ. Of Illinois (USA)

Mark Findlay, U. Sydney (Australia)

Udo Fink, Johannes Guttenburg U. (Mainz, Germany)

Steve Friedland, Elon U. (USA)

William Funk, Lewis & Clark (USA)

Robert Hayes, U. W. Sydney (Australia)

John Humbach, Pace U. (USA)

Mark Kende, Drake U. (USA)

Susan Klein, U. Texas (USA)

Miiko Kumar, U. Sydney (Australia)

Arnold Loewy, Texas Tech U. (USA)

Luke Milligan, U. Of Louisville (USA)

Ellen Podgor, Stetson U. (USA)

Kent Roach, U. Toronto (Canada)

Lawrence Rosenthal, Chapman U. (USA)

Ronald Rychlak, U. of Mississippi (USA)

Clive Walker, U. of Leeds (UK)

Russell L. Weaver, University of Louisville (USA)


Pekin Normal Üniversitesi Yükseklisans Programı / Yaz Okulu

Pekin Normal Üniversitesi Sosyal Kalkınma ve Kamu Politikası Okulu tarafından, 2012-2013 öğrenim yılı “Contemporary Development of China” isimli yüksek lisans programı ile 2012 Yaz Okulu düzenlenmiş olup belli sayıda öğrenciye burs imkanı da sağlanabilmesi mümkün olan yükseklisans programı için son başvuru tarihi 15 Haziran 2012; Yaz Okulu için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2012′dir.

İletişim Bilgileri: Web sitesi: http://www.bnulxsh.com/english/index.htm

E-posta: isp@bnu.edu.cn , xinsong@bnu.edu.cn

Tel: +86 (10) 58808364 , 58807986 , 58800325 Fax: +86 (10) 58800823


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu Yeni Borçlar Kanunu Konusunda Kapsamlı Bir Konferans Düzenledi.

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ

7 Nisan 2012

9.00                      Kayıt

9.30                      Açılış Konuşmaları:

                             Doç. Dr. Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu Başkanı

                             Prof.Dr. Nurcan Baç, Yeditepe Üniversitesi Rektörü

                             Oturum Başkanı: Av. Ülker Turgut,

                             Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

                             Danıştay 3. Dairesi eski Başyardımcısı (Kıdemli Tetkik Hakimi)

9.45-10.30            Yeni Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin

                              Değerlendirilmesi

                              Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                              Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Anabilim Dalı Başkan

10.30-11.15          Borçlar Kanunu’nda Kefilin Sorumluluğuna İlişkin Değişiklikler

                             Prof. Dr. Nami Barlas, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğreti Üyesi

11.15-11.30         Ara

                             Oturum Başkanı: Av. Kazım Kolcuoğlu,

                             İstanbul Barosu önceki Başkanı

11.30-12.00          Yeni Borçlar Kanunu’nda Tehlike Sorumluluğu Hükümlerinin Değerlendirilmesi

                             Prof.Dr. Erhan Adal, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı

12.00.-12.30        Sorular- Tartışma

12.30-13.30          Yemek arası

                             Oturum Başkanı

                             Zuhal Çokar, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi

                             Danıştay eski üyesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu eski üyesi

13.30- 14.00         İş Sözleşmesi – Hizmet Akdi İkilemi Üzerine

                             Prof.Dr. Ali Rıza Okur,

                             Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim  Üyesi

14.00-14.20          Aşkın Zarar ve Yargıtay Uygulaması (BK m. 105,TBK m.122)

                             Öğr.Gör. İhsan Demirkıran, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı,

                             Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

14.20- 14.40         Genel İşlem Şartları,

                             Yard. Doç.Dr. Gül Doğan,

                             Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı

14.40-15.00          Taksitle Satım Hükümlerinin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

                             Yard. Doç.Dr. Melek Bilgin Yüce,

                             Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

15.00-15.15         Ara

15.15-15.35         Oturum Başkanı: Av. Aydeniz Alisbah Tuskan

                            İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

                            6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Müteselsil Borçluluk ile ilgili Yenilikler

                            Doç.Dr. Faruk Acar, Marmara ve Yeditepe Hukuk Fakülteleri Öğretim Üyesi

15.35- 15.55       Borca Katılma

                           Cihan Avcı, LL.M.(Heidelberg); Dr.Iur.* (Heidelberg)

                           Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

15.55-16.15        6098 sayılı TBK m. 19 (BK m.18) Muvazaa ve Özellikle İşlem Muvazaası ile

                           Muris Muvazaası

                           Öğr.Gör. Ali İhsan Özuğur, Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Onursal Başkanı,

                           Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

16.15-17.15       Soru Cevap


Beş yıl yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Introduction to US Law, English Legal teminology, Law Firm English, Contracts, Yüksek Lisans programında da Maritime Law derslerine veren Prof. William K. Sheey B.A.(Harvard), J.D.(Boston), LL.M.(New York Univ.) Portekiz’den Dekanımıza mesaj gönderdi.

Feeling a bit down and awkward even after 6 months in Portugal, I posted something about my “status”

on Facebook and was amazed at the more than 150 responses I got from former students and friends.

Because some of the comments amazed me, I want to share some of them with you, the Dekan who had

the courage to let me teach such wonderful students:

I’ve been traveling alone now for about 9 years and so far have lived in Ecuador, Peru, Brasil, Argentina, Turkey and now Portugal, in Lisbon, where I have lived since July 2011.

Up to now, my longest visits have been my 3-year stay in Brasil, and more recently my 5 year life in Turkey.

Being a stranger in a strange land is sometimes awkward, sometimes very lonely, but better than living a life of compromise permanently attached to a house or city.

I know where I will be this month, but do not know if I will still be in Lisbon 6 months from now. Much freedom, lots of anxiety, but I have no regrets about how I have lived my life the last 9 years.

Students Comments :

• you are the king of all professors I  know.

• best way to live the life!!!

• incredible person ever

• I just stared your this message a while.. We are all children of yours. You have many many homes still here in Turkey. Take care of you and enjoy your life. Whatever. I salute and kiss your hands as always in front of the faculty. That’s all I can say for the moment.

• You are a total inspiration Bill !!!

• by the way, is your handsome motorbike still with you? it was best show with your motorbike in front of our law faculty i had ever seen

• may we all have the chance to frame that last sentence quite like a quote from a movie..nice motto Bill best regards.

• I do not know if what you taught me in US law lessons will be useful for me but I’m sure that what you taught me about life will always be vital for me ..

• You are the BOSS! DA BAUS!

•  We still have law firm 1-2, please come back!  i miss you big time.

• “People wish to be settled; only as far as they are unsettled is there any hope for them.” Ralph Waldo Emerson! It’s Guillaume the Erasmus in 2009/2010. I am myself in England for my MA in entrepreneurship. I plan to stay a few years over here I think & then to move on somewhere else.

• Everybody wishes they could have a lifestyle like yours… But everybody knows they need a brave heart like yours… We’ll miss you.

• In this way you have lots of love all over the world..we missed you Dady.. Üşüyoruz yoklugunda Dady REİS

• god speed…

• Just think of all the lives you have empowered and touched in a special way, lives that are blessed by you in one way or another. Staying in one spot would not have allowed you to do that, I call that Divine Intervention!

• Keep on rockin in the free world.

• Bill you are my friend….a reason to smile…. a guide who shows how to live, how to dive, how to climb, and how not to give up wondering what’s next:)  i miss you my teacher father friend.


The Association of Professional Responsibility Lawyers (APRL):  US Legal Ethics Conference in Istanbul Yeditepe University

Amerika Birleşik Devletleri Mesleki Sorumluluk Hukukçuları Birliği  The Association of Professional Responsibility Lawyers (APRL)  üyesi 40 Amerikalı hukukçu 2 Mayıs 2012  Çarşamba günü Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ziyaret edecek ve “Global Lawyering”  Global Düzeyde Hukukçuluk ve  Hukuki Etik konulu bir konferansa katılacaklar.

Boston Koleji Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve APRL  Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Judith Mc Morrow başkanlığında Yeditepe’yi ziyaret edecek Amerikalı profesörler için , Yeditepe öğrenci ve öğretim üyeleri ile değişik toplantılar düzenleniyor.

Hukuk Fakültesi’nin konuğu olarak Yeditepe Üniversitesi’ne gelen AP üyesi Richard Balfe  tam üyelik konusunda “AB, Türkiye’yi davet edecek” dedi.  Geri

Yirmibeş yıldan fazla Avrupa Parlamentosu üyeliği yapan ve beş dönem Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği görevinde bulunan İngiliz Parlamenter Richard Balfe,  Üniversitemizde “EU Law 1″ ve EU Law 2″ derslerini veren Yard. Doç.Dr. Ozan Turhan ve Y. Doç.Dr. Margerita  Zoeteweij (Turhan)  tarafından,  Avrupa Parlamentosu”nun “EP to Campus” programı çerçevesinde   İstanbul’ a davet edildi.

Balfe, İstek Vakfı Okulları bünyesi içinde yer alan ve Doç.Dr. Ozan Turhan’ın mezun olduğu  Belde Lisesi’nde ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde konuşmalar yaptı. Daha sonra Rektör Sayın Prof.Dr. Nurcan Baç tarafından Yeditepe Sofrasında onuruna verilen yem eğe katılan  Richard Balfe Rektör Yardımcıları ve öğretim üyeleri ile görüştü.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kabaalioğlu, Richard Balfe’nin 1992 yılında -kurucu müdürü olduğu- Marmara Üniversitesi AT Enstitüsünü de ziyaret ettiğini hatırlatarak

Parlamento’da Türkiye’nin AB üyeliğini yürekten destekleyen çok sayıda AP üyesi olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun Charlemagne binasında Alcide de Gasperi salonunda gerçekleştirilen  “European Economic Governance in an International Context” konulu konferansta Nobel sahibi Columbia Üniversitesi öğretim üyesi  Robert Mundell “optimum currency areas” kuramının kurucusu olrak bilinmektedir.

Üç oturumun başkanlığını Avrupa Parlamentosu Başkanlığını yapan üç İspanyol üstlenmiştir: Joseph Borrel, Enrique Baron Crespo, Jose-Maria Gil-Robles.. Halen Floransa’da Avrupa Üniversite Enstitüsünün rektörlüğünü üstlenen Borrel, Haluk Kabaalioğlu’nun davetini kabul ederek yakın bir tarihte İstanbul’a geleceğini bildirmiştir. Bu arada vize konusunda hazırlanan rapordan çok sayıda nüsha Komisyon’da iştirakçilere dağıtılmıştır.