• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi, 1996 yılında kurulmuştur. Bilgi Merkezi, Rektörlük binası içerisinde 6000 m2 alanında, 400 kişilik oturma kapasitesiyle hizmet vermektedir. Akademisyenlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların ihtiyaçları doğrultusunda modern kütüphanecilik çalışmaları sürdürülmektedir. Merkez, referans salonu, genel koleksiyon salonu ve hukuk salonu ile 3 ana bölümden oluşmaktadır. Ayrıca okuma salonları, multimedya birimi, serbest çalışma salonu, tez, sanat ve rezerv birimi, özel çalışma odaları ve kütüphanelerarası materyal istek birimleri mevcuttur.

194.968 kitap, 1.957 CD ve DVD, 1207 basılı dergi, 1967 ciltli dergi, 82 veritabanı, 48.398 çevrimiçi elektronik süreli yayın, 109 adet açık erişim kaynağı, 9 ayrı kategoride 300 danışma kaynağı aboneliği erişime açıktır.

Kitaplar LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda sunulmaktadır. Bilgi Merkezi alanı 120 noktadan internet bağlantısı ile desteklenmiştir, ayrıca tüm alanda kablosuz internet bağlantısı bulunmaktadır. Bilgi Merkezi haftanın 7 günü 24 saat açık olmak üzere aralıksız hizmet vermektedir. Çevrimiçi arama ve ödünç işlemleri için otomasyon sistemi olarak YORDAM kullanılmaktadır.


Yeditepe Üniversitesi’nin modern Bilgi Merkezi’nin en dinamik bölümlerinden biri Hukuk Bölümü’dür. Hukuk kitaplığında, özel hukuk ve kamu hukuku alanlarının tamamına yönelik ders kitaplarının son baskılarının yanı sıra binlerce monografi, armağan ve şerh yer almaktadır. Hukuk kitaplığında, Anglo-Amerikan Hukuku başta olmak üzere Kıta Avrupası Hukuku üzerine İngilizce, Almanca ve Fransızca binlerce yayın mevcuttur.

Hukuk kitaplığında, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Kazancı Hukuk Dergisi, Barolar Birliği Dergisi, Legal Hukuk Dergisi, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Terazi Hukuk Dergisi, Legal Mali Hukuk Dergisi, Resmi Gazete, Güncel Hukuk Dergisi, Yargıtay Kararları Dergisi, Lebib Yalkın Mevzuatları, Yargıtay Dergisi, Revue Trimestrielle de Droit Commercial et Droit Economique, Yargı Dünyası Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, Ankara Barosu Dergisi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi başta olmak üzere onlarca süreli dergi aboneliği mevcuttur.

Ayrıca Hukuk kitaplığı, Hukuk Türk Lebib Yalkın Mevbank, Legal Hukuk, Beck Online, Swisslex, Westlaw, Hein Online, Kazancı Hukuk gibi çevrimiçi veritabanlarına üyedir.

Her yönüyle mükemmel bir hukuk kitaplığı yaratmak düşüncesi ile son dört yıl içerisinde sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda binlerce yeni kitap, monografi, tez ve bilimsel yayın sipariş edilmiş ve katalog işlemleri yapıldıktan sonra raflarda okuyucularla buluşması sağlanmıştır.

Yabancı hukuk kaynakları arasında, Türk özel hukuk araştırmacıları için büyük önem taşıyan İsviçre Şerhleri son baskılarıyla araştırmacıların erişimine sunulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri hukukuna ilişkin yayınlar da kitaplıkta önemli bir yer kaplamaktadırlar. Son olarak “US Supreme Court Reports” başta olmak üzere tüm yargı kararları, Harvard Law Review dergisinin başlangıçtan itibaren tüm sayıları ile 12.000 ciltlik bir koleksiyon raflarda yerini almıştır.


Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesinin gelişimini izleyen ve Hukuk Fakültesi programlarını öğrenen hukukçular kitaplarını Hukuk Kitaplığı’na bağışlamaktadırlar. Başta rahmetli Prof. Dr. Rabi KORAL ve Devlet Bakanlarımızdan rahmetli Veysel ATASOY’un kütüphaneleri olmak üzere çok sayıda emekli hukukçu, siyaset bilimci veya yakınları değerli kütüphanelerini en iyi koruyabilecek kuruluşun Yeditepe Üniversitesi olduğunu görerek bağışlarını sürdürmektedirler. Bu kişilerin anılarını yaşatmak üzere o bölümlere plaketler yerleştirilmektedir.

Uzun yıllar ABD’de University of Massachussets, Harvard, Columbia, Tufts gibi önde gelen üniversitelerde öğretim üyeliği yapan ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne intisap eden Prof. Dr. Feroz AHMAD, onbinden fazla kitabının yer aldığı özel kütüphanesini Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesine bağışlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Referans Kitaplar salonlarında özel olarak “Prof. Dr. Feroz AHMAD Kitaplığı” adı altında bir bölüm oluşturulmuş ve bu değerli koleksiyonda yer alan kitaplar okuyucunun erişimine sunulmuştur.

Söz konusu bağış vesilesiyle yapılan törende Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Bedrettin DALAN kütüphaneye verilen önemi ve kütüphane için alım bütçesinin “sınırsız” olduğunu vurgulamıştır. Araştırmalara rağmen piyasadan temin edilemeyen, tükenen eserlerin ise bu tür bağışlarla kazanıldığını sözlerine ekleyerek Prof. Feroz AHMAD’a teşekkür etmiştir.  Dolayısıyla, günde ortalama 5000 araştırmacının faydalandığı Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi özellikle başka hiçbir yerde bulunamayan eserlerin izini süren araştırmacılar için kaynak teşkil etmektedir.


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin erişmek istedikleri herhangi bir basılı yayın kütüphane mevcudunda bulunamadığında, bu yayınların 24 saat içerisinde temin edilmesi amacıyla gerekli altyapı oluşturulmuştur.

Kütüphane çalışmalarına böylesine ağırlık verilmesi, yaşadığımız çağın bilgi çağı olması sebebiyle ‘Cumhuriyet Gençlerinin’ dünyanın geri kalanında yaşayan çağdaşlarından geri kalmamaları amacına yönelik olmakla birlikte, esasında ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ düşüncesiyle Devletimizi kurmuş olan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün manevi mirasına sahip çıkma ülküsüne dayanmaktadır.


Abone Olunan Veritabanları

Hukuk Türk

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı, Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatları içermektedir. Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca mevzuat grupları, Türk hukuk bibliyografyası, dilekçe ve sözleşme örnekleri, kanun tasarıları, yeni ve değişen mevzuat, hukuk sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve hukuki duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

Lebib Yalkın Mevbank

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, tüzüklerin, yönetmeliklerin, tebliğlerin, içtihatların ve sair mevzuatın ilgili olduğu konu başlıklarına göre bir araya getirildiği yayınlar veritabanında mevcuttur.

Legal Hukuk

Bu veritabanı, dünyanın en saygın yaklaşık 250 akademik hukuk dergisinden tam metin makaleleri içermektedir. Legal Collection, hukuk dünyasındaki mevcut sorunlar, çalışmalar, fikirler ve yönelimler için en önemli kaynaktır.

Beck Online

Almanca hukuk veritabanı Beck-Online, Alman hukuku ve Avrupa hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara konu ile makaleleri içeren oldukça geniş kapsamlı bir hukuk veritabanıdır. Yaklaşık 500 adet tam metin kitap, 65 adet tam metin profesyonel hukuk dergisi, en güncel mahkeme kararları ile en güncel mevzuatı içermektedir.

Swisslex

İsviçre hukukuna ilişkin bir hukuk veritabanıdır. Gerek kantonal gerekse federal düzeyde ilmi ve kazai içtihatlara yer verilmiştir. Veritabanında Almanca ve Fransızca dillerinde eserler ve kararlar mevcuttur. Az sayıda da olsa kitap ve şerhler ile farklı hukuk dallarına ait güncel online dergiler mevcuttur.

Westlaw

Westlaw, uluslararası hukuk alanında çalışma yapan araştırmacılar tarafından en çok kullanılan, oldukça geniş kapsamlı ve faydalı bir hukuk veritabanıdır. Bu sayede hukuk uzmanları, akademisyenler ve öğrenciler, yalnızca birkaç saniye içerisinde davalar, mevzuat ile güncel gelişmeler gibi bilgilerin yanısıra hukuki materyallerin, haber değeri taşıyan materyallerin ve ticari materyallerin yer aldığı yaklaşık 30.000 ayrı veritabanını bünyesinde barındıran geniş bir global kütüphaneye erişebilir.

Hein Online

HeinOnline hukuk veritabanı, genellikle Anglo-Amerikan hukuk sistemine ilişkin dergilerde yer alan makalelere tam metin olarak erişim sağlamaktadır. Bu veritabanının en temel özelliği ve diğer benzer veritabanlarından ayıran özelliği, Amerika Birleşik Devletlerinde yayımlanan hukuk dergilerinden neredeyse tamamına erişim sağlamasıdır. Ayrıca, Amerika dışında Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da basılan dergiler de yer almaktadır. İçerdiği tüm dergilere birinci sayıdan itibaren erişim sağlanmaktadır. Bu veritabanında yer alan temel koleksiyonlardan başlıcaları: Hukuk dergileri koleksiyonu, Federal Mahkeme kararları, uluslararası ticari tahkime ilişkin en geniş çaplı kaynakları içeren veritabanı Kluwer-Law International vb.

Kazancı Hukuk Veritabanı

Türkiye’de hukuk veritabanı hizmetini ilk başlatan kurum Kazancı’dır. İlk başlarda çok kapsamlı olmayan ancak alanında tek olan bu veritabanı, özellikle son yıllarda Türk hukuku bakımından en kapsamlı hukuk veritabanı olma özelliğini taşımaktadır. Diğer hukuk veritabanlarına nazaran oldukça fazla sayıda yargı kararı içeren bu veritabanında, ayrıca mevzuatın en güncel şekli ve bazı makaleler ve dergiler mevcuttur. Keza bu veritabanın bir özelliği de, gerek kamu hukuku ve özel hukuk, gerekse karma hukuk dalları olsun; hukukun her alanına ilişkin en güncel yargı kararlarını ve mevzuatı içermesidir.

Abone Olunan Süreli Yayınlar

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Kazancı Hukuk İşletme, Barolar Birliği Dergisi, Legal Hukuk Dergisi, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Terazi Hukuk Dergisi, Legal Mali Hukuk Dergisi, Resmi Gazete, Güncel Hukuk, Yargıtay Kararları Dergisi, Lebib Yalkın Mevzuatları, Yargıtay Dergisi, Revue Trimestrielle de Droit Commercial et Droit Economique, Yargı Dünyası Dergisi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi