• Türkçe
  • English

LL.M (University of Hamburg)
Master Universitario Di I Livello: In Law and Economics (University of Bologna)

Değerli üniversite adayları ve Yeditepe Üniversitesi öğrencileri,

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak hem üniversite tercih aşamasında olan adaylara, hem de üniversitemizin hukuk fakültesinde okuma imkânı bulmuş öğrencilere ve bu itibarla gelecekteki meslektaşlarıma, öğrenimim süresince ve henüz başında olduğum iş yaşamında edindiğim tecrübeyi aktararak bir nebze olsun katkıda bulunabilmek isterim.

2000 yılında üniversite sınavı sonucu aldığım puan tüm devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerine girmeme yetiyorken, Yeditepe Hukuk’ta burslu okumayı tercih etmem tabii ki bir tesadüf veya bilinçsiz alınmış bir kararın sonucu değildi. Öğretim kadrosunun kalitesi, ders programlarının içeriği, pek çok üniversitede seçmeli hatta yüksek lisans düzeyinde verilen AB Hukuku derslerinin lisans eğitiminin zorunlu bir parçası olması ve bu derslerin İngilizce verilerek hukuk terminolojisine hâkim olunmasının sağlanması, Kara Avrupası sisteminin bir parçası olan hukukumuzun kaynağını oluşturan kanun ve sistemlerin özüne inebilmek amacıyla yoğun bir şekilde verilen Almanca dersleri, daha interaktif ders işleyebilme ve Moot Court (Sanal Mahkeme)’de teoriği pratiğe dönüştürebilme imkânı, ve tabii ki her üniversite örgencisinin hayali olan ideal bir kampus yaşamı ve sınırsız sosyal olanaklar Yeditepe Hukuk’a yönelmemin sebeplerindendi.

4 sene boyunca almış olduğumuz eğitim, bizleri yalnızca bir meslek sahibi yapmakla kalmadı; aynı zamanda 2 dil bilen, teoriğin yanında pratik düşünme ve yorum kabiliyeti edinen, AB Hukuku’nun temel ilkelerine hâkim ve mukayeseli hukuk ışığında araştırma ve uygulama yetisi gelişmiş hukukçular olarak mezun etti. Nitekim bu eğitimin meyvelerini, “European Master in Law and Economics” programına kabul edilen ilk Türk öğrencilerden biri olarak ve bu program kapsamında Hamburg ve Bologna Üniversitelerinde yüksek lisans yapma imkânı bularak toplamış oldum. Lisans eğitimi boyunca AB ve Uluslararası Hukuk derslerine verilen ağırlık, Almanya ve İtalya’da aldığım yüksek lisans eğitiminden başarıyla mezun olabilmemin en önemli sebebidir.

Öğrenimim süresince edinmiş olduğum birikim ve disiplinin, işe hayatıma sağladığı fayda ise tartışılmaz seviyededir. 150’den fazla ülkede hizmet veren önemli bir uluslararası ortaklığın, sınırlı sayıda ve seçilmiş avukatlardan oluşan hukuk departmanının üyesi olabilmem Yeditepe Üniversitesi’nin sağladığı kaliteli ve ayrıcalıklı eğitimin bir sonucudur. Hukukun her alanında bilgi sahibi, hukukun gelişimine katkıda bulunacak ve artan rekabetçi ortamda ayakta kalmayı başarabilecek sağlam hukukçular yetiştirme hedefinde olan bir fakültenin mezunu olarak, aldığım temelin ve disiplinin faydasını henüz iş hayatımın ilk yıllarında görmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Bu sebeple, Yeditepe Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmekte olan Hukuk Fakültesi öğrencilerine, ellerindeki kaynakların farkında olarak ve öğrenimleri süresince sunulan imkânları en iyi şekilde değerlendirerek kariyer planlarını çizmelerini, üniversite adaylarına ise tercihlerini yapmadan önce muhakkak istedikleri bölümlerin ders programlarını, içerik ve yoğunluğunu, fakültenin sunduğu imkânları ve yurtdışındaki üniversitelerle bağlantılarını araştırmalarını öneriyorum.

Sevgiler.