• Türkçe
  • English

Hollanda’da ICJ, yani Uluslararası Adalet Divanı’nın bulunduğu Barış Sarayı’nda faaliyet gösteren Lahey Devletler Hukuku Akademisinde, yaz aylarında, her biri üçer haftalık dönemlerde olmak üzere, Devletler Umumi Hukuku ve Devletler Hususi Hukuku dersleri verilir.

Dünyanın değişik ülkelerinden konularının uzmanları tarafından verilen dersler İngilizce veya Fransızca olup bu iki dil arasında simültane çeviri de vardır. Öğleden sonraları da seminerler yapılmaktadır (Dileyen bir sınava girip çok prestijli bir diploma da almak olanağını kazanır. Sınava girmek isteyenlerin Lahey’e gitmeden çok önce bu sınava kapsamlı hazırlık yapması gerekmektedir.).

Dersler bazen çok ilginç bazen olağan olabilmekte ise de en önemli yararı bir çok ülkeden çok sayıda hukukçu ile tanışma olanağı vermesidir. Yabancıların Networking dedikleri bu “çevre kazanma”, “dost, arkadaş edinme” yönü belki en yararlı yönlerinden biridir. Tabi ki, iyi seçim yapmak ve sonraki yıllarda da dostlukları sürdürmek kaydıyla.

Bu arada Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Delft, Haarlem gibi kentleri gezmek, Amsterdam’da Rembrandt tablolarının olduğu Rijksmuseum, Van Gogh Müzesi, Haarlem’de Frans Hall müzesi gibi önemli müzeleri de görmek için iyi bir fırsat sayılmalıdır.

1923 yılından itibaren The Hague Academy of International Law’ da verilen kurlar Collected Courses of the Hague Academy veya kısaca Recueil des Cours adı altında yayınlanmaktadır (Şimdiye kadar üç yüze yakın cilt halinde yayınlanan bu kitaplar Fakültemizde, Dekanımızın özel kitaplığında mevcuttur). Söz konusu Akademi hakkında Dekanımız Prof. Dr. A. Haluk Kabaalioğlu’nun yazdığı bir değerlendirme için İstanbul Barosu Dergisi 1976 cildine bakabilirsiniz.