• Türkçe
  • English

Washington ve New York’takilerden sonra ABD nin dördüncü hukuk fakültesi olarak kurulan Pennsylvania State University Dickinson Law School, “US Law & Advocacy” adı verilen ve Dekan Prof. Dr. Philip McConnaughay, Federal İstinaf Mahkemesi yargıcı Brooks Smith dahil sekiz profesörün ders verdiği Yaz programlarını İstanbul’da Yeditepe Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştiriyor. İkincisi tamamlanan program hakkında konuşan Dekan Profesör Philip McConnaughay “Kazakistan’dan Avusturya’ya, Kamerun’dan Nijerya’ya Ukrayna’ya kadar bölgenin değişik ülkelerinden üst düzey hukukçulara yönelik verdiğimiz bu yoğun hukuk eğitimi Yeditepe’yi artık uluslararası hukuk merkezi haline getirdi. Biz Penn State olarak her yıl Yeditepe Hukuk Fakültesi’nden mezun iki hukukçuya Yüksek Lisansı LL.M. bursu veriyoruz. PennState Dickinson Hukuk Fakültesi’nde ders veren Federal Yargıç Brook Smith’in Istanbul’da bulunduğu sırada Türk basını tarafından da ilgiyle izlendiğini memnuniyetle gördük. Programımıza 14 Türk hakim ve savcının katılması da bizim için fevkalade memnuniyet verici.” dedi.

Pennsylvania State University Yaz Programında eğitim veren Pennsylvania State Üniversitesi’nin Saygın Profesör ve Uzmanları:

Penn State yaz programı, hukuk ve iş dünyası profesyonellerine Amerikan Hukukuna yönelik yoğun ve genel bir bakış açısı kazandırmak için tasarlanmıştır; ve bu program uygulama hayatı içinde olan avukatlar, hakimler ve profesyonel bir biçimde hukuki konularda etkin iletişim kurmak isteyen hukuk ve iş dünyasının diğer üyeleri için idealdir. Program, uluslararası bir bağlamda Amerikan Hukuk diline ilişkin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinde tam ve yoğun bir deneyim sunmaktadır.

Hukuk mezunları veya Amerikan Hukuku ile ilgilenen iş dünyası profesyonelleri için program şu fırsatları sunmaktadır:

  • Amerikan hukuku ve uluslararası hukuki konuları İngilizce olarak çalışma ve tartışma;
  • Hukuk İngilizcesinin özellikle yazma ve konuşma branşlarında kişisel gelişim;
  • Penn State Hukuk Fakültesi akademisyenleri tarafından Amerikan hukuk mantığına ilişkin genel bir bakış açısı kazanma;
  • Amerikan Hukuk Fakülteleri’nde genel olarak kullanılan interaktif, Sokratik eğitim ve öğretim metodu deneyimi;
  • Common law (Anglo Sakson Hukuk Sistemi) metodunu kullanarak dava analizi çalışmaları yapma ve common law sistemi üzerine genel bir bilgi sahibi olma; ve
  • LL.M. derecesi ve buna ilişkin ihtimalleri keşfetmek.

Programa katılarak bitirme sertifikası sahibi olan ve Penn State Hukuk Fakültesi LL.M. programına iki yıl içerisinde kayıt yaptıran katılımcılar, LL.M. programı eğitim ücretinde indirime hak kazanacaklardır.

Derslerin İçerikleri

Avukatlık Eğitimi

Amerika Birleşik Devletleri yargı yetkisi sınırları içinde jürili hukuk ve ceza yargılamalarında kullanılan — arabuluculuk ve tahkim gibi tamamlayıcı uyuşmazlık çözüm mekanizmaları da dahil olmak üzere — temel ispat ve avukatlık tekniklerinin tanıtılması bu dersin amacını oluşturmaktadır. Avukatlık yetenekleri, ilgili teoriler ile uyumlu olarak, en iyi “uygulayarak” öğrenilmektedir, bu nedenle program katılımcıları açılış konuşması, tanıkların doğrudan ve çapraz sorgulanması, kapanış argümanları ve yargılama sürecinin değişik aşamalarına ilişkin diğer sözlü pratikleri yapma fırsatına sahip olacaklardır.

Rekabet Hukuku

Bu derste öğrencilere Amerika Birleşik Devletleri antitröst hukuku -dünyanın başka bölgelerinde rekabet hukuku olarak da bilinmektedir- ve politikalarının tanıtılması planlanmaktadır. Bu derste genel olarak şu konulara odaklanılmaktadır: antitröst uygulamasının yapısı; rekabeti ortamını kısıtlayan teşebbüsler arasındaki düzenlemeler; rakiplerine zarar vermek amacıyla hareket eden hakim durumdaki teşebbüslere ilişkin uygulamalar; teşebbüsler tarafından dağıtım üzerinde yaratılan kısıtlamalar; ve rakipler arasındaki birleşme ve devralmalar.

Uluslararası Dava Takibi ve Tahkim

Uluslararası hukuk kapsamındaki milli bir yargı yetkisi içinde hukukun tanımlanması ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi, tarafların sözleşme yapma özgürlüğü içerisinde uygulanacak hukuku ve uyuşmazlığın çözümleneceği yargı yerini tayin edebilmesinin kapsamı, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu ve uluslararası ticari uyuşmazlıkların öngörülmesi, yürütülmesi ve çözümüne ilişkin stratejiler ve prosedürler bu derste ele alınacak konulardır.

Amerikan Hukuk Sistemi ve Common Law Analizine Giriş

Bu derste Amerikan hukuk sistemi ve Amerikan hukukunun kaynaklarına ilişkin kısa ve öz bir giriş yapılması hedeflenmektedir. Gerçek hayattan alınmış olan hukuki problemler ve okumalar vasıtasıyla, öğrenciye common law analizinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu ders sayesinde emsal davalardan gelen kuralları sentezlemek ve bu kuralları müvekkillerinin davalarına uygulamak gibi temel common law analizi becerilerini geliştirme imkanına sahip olacaklardır.

Hukuk İngilizcesi (konuşma ve yazma)

Bu ders Amerikan Hukuk Sistemi ve Common Law Analizine Giriş dersinde ele alınacak içeriği esas alarak ve verilen ödevler aracılığıyla öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Hukuk İngilizcesi öğrencilerin davaların yapısını daha iyi anlamasını, etkin dava okuma stratejileri geliştirmelerini, İngilizce hukuki kelime bilgilerini genişletmelerini ve etkin bir şekilde hem yazılı hem de sözlü common law analizi yapabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Sözleşmeler Hukukunun Esasları

Amerikan Sözleşmeler Hukuku, bağlayıcı niteliğe haiz olan hem şekle bağlı, yazılı sözleşmeleri hem de şekle bağlı olmayan, sözlü sözleşmeleri tanıtmaktadır. Öğrenciler ilgili taahhüttün hukuken bağlayıcı olduğu durumları ve sözleşmedeki yükümlülüğün ihlali durumunda gündeme gelebilecek hukuki sonuçları bu ders altında inceleme imkanı bulacaklardır.

Vergi Hukukunun Uluslararası Etkileri

Bu ders Amerikan vergi hukukunun A.B.D. sınırları dışında bulunan birey ve işletmeler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Uluslararası işletmeler ve yatırımlar üzerindeki vergi işlemleri, satış ve finans, gelir kaynakları, vergilendirmeye dahil olan kavramlar, yurt dışı vergilerin mahsubu, denetim altındaki yabancı şirketler, ve vergiden kaçınma bu ders altında işlenecek konulardan bazılarıdır. Uluslararası vergi anlaşmaları hususu da ayrıca incelenecektir.

 

Pennsylvania State University Yaz Programına Katılan Öğrencilerin Görüşleri

Magdalena (Lena) Heigl (LL.B, Johannes Kepler University, Austria)

“This was a great way to learn about my fellow students.  With this program I am meeting people from different cultures, with different legal backgrounds, and with different experiences. I feel I’m learning American Law from the best professors—both the practical as well as the theoretical aspects of law are explained. The professors care about what we are absorbing so they ask questions and encourage us to participate.”

                                                                                                                                         Daler Ikromov (Lawyer, Dushanbe Tajikistan)

“I was interested in this program for three reasons: I wanted to learn American Law, to improve my English, and to improve my CV. The legal English class is very good. The exercises Professor Bysiewicz gave us helped very much.”

Istanbul_Olga_Manzhosova

                                                                                                           

Olga Manzhosova (Mykolayiv Land Institute, Ukraine)

“I was using the legal dictionary and translating every word of the reading. But then we learned about how cases are built and how to read and brief cases and how to understand the most important aspects of a case. We study together in the evening; we almost always end up in one student’s room talking about similarities and differences. My English has improved significantly and I’ve made friends with the students and professors I can contact when the program is over.”

Istanbul_Selin_Yetisir

Selin Yetişir (LL.B, Yeditepe University)

“I want to specialize in Maritime Law. In order to work in this field abroad, I feel I need an LL.M. degree. Because this program is in Turkey, I was able to attend and get a perspective on a U.S. LL.M program. The law keeps developing every day and is subsequently changing, therefore lawyers need to add themselves new skills all the time.”