• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Hukuk öğrenimine başlayan öğrencilere, hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgileri aktarmak, özellikle Türk özel hukuku alanında geniş bakış açısı sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste hukuk sistemi ve hukukun kaynakları üzerinde durulacak, bunun ardından özel hukukun temel ilkeleri ve kavramları incelenecek, hukuki işlemlerin geçerliliği ve borçlar hukukunun bazı kavramları derinlemesine analiz edilecektir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgilere hâkim olur. 3,4,9,10,11 1,2,3 A
2) Türk özel hukuku alanında, hukukun temel prensipleri ve kurumlarına ilişkin olarak temel bir bakış açısına sahip olur. 3,4,9,10,11 1,2,3 A
3) Bir hukuk normunun yorum yöntemlerini uygular. 1,2,4,5,9,10 1,2,3 A
4) Somut bir olayda ilgili hukuk dalları saptar. 1,2,4,5,7,9,10 1,2,3,4 A
5) Hak türlerini analiz eder. 4,5,7,9,10,11 1,2,3 A, C
6) Tüm hukuk dalları bakımından araştırma yapabilir. 3,4,5,7,9,10,11 1,2,3,4 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk kavramı, hukukun çeşitli anlamları  
2 Hukuk sistemi, hukuk kaynakları ve yasalaştırma  
3 Kaynakların değerlendirilmesi  
4 Hak kavramı, mutlak hak-nisbi hak ayrımı  
5 Mülkiyet hakkı  
6 Elmenlik ve tapu kütüğü  
7 ARA SINAV  
8 Yetenek kavramı ve türleri  
9 İyiniyet kavramı  
10 Dürüstlük kuralı  
11 Borç kavramı ve kaynakları  
12 Sözleşmeler ve hukuki işlemlerin geçerliliği  
13 Haksız fiiller ve nedensiz zenginleşme  
14 Hukukta zaman ve hukuki gücün uygulanışı  

 

Kaynaklar

 

Ders Kitabı ADAL, Erhan; Hukukun Temel İlkeleri, 12.b., İstanbul, 2012
Diğer KaynakLAR ARPACI, Abdülkadir; Türk Medeni Kanunu, 3.b., İstanbul, 2008

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ Vize 1 100 Toplam 100 Finalin Başarıya Oranı 60 Yıl içinin Başarıya Oranı 40 Toplam 100 DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi 1 2 3 4 5 1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak X 2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek X 3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek X 4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek X 5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak X 6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak X7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X 8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek 9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak X 10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak X 11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28 Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14 Ara Sınav 1 1 1 Final 1 2 2 Toplam İş Yükü 45 Toplam İş Yükü / 25 (s) 1,8 Dersin AKTS Kredisi 2