• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Anayasa Hukukunun genel esaslarını karşılaştırmalı hukuku da dikkate alarak uygulamayı göz ardı etmeden öğrencilere aktarmak.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, anayasa hukukunun kaynakları, siyasi iktidar, devlet ideolojik tasnifi, varlık koşulları ve biçimleri,  Kurucu iktidar, anayasa yargısı, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve sistemleri, siyasi partiler, yasama, yürütme ve yargı erkleri ve kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler ayrılığı çerçevesinde öngörülen siyasal rejimler konuları yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci: Anayasa hukukunun konu, yöntem ve kaynaklarının ne olduğunu kavrar, siyasi iktidarın meşruiyet temellerini değerlendirir.

1,3,4,5,6,10

1,2,3

A

2) Devletin varlık koşullarını ve türlerini belirler, Anayasaların yapılması ve değiştirilmesine ilişkin sorunları tartışır.

2,3,5,10,11

1,2,3

A

3) Kanunların anayasaya uygunluğunu sağlayan sistemleri ve bu alandaki problemleri değerlendirir.

2,3,5,9,10

1,2,3, 4

A

4) Yöneten ve yönetilen üst kavramı çerçevesinde demokratik kurumların ve devlet organlarının farklı sistemler açısından değerlendirmesini yapar.

1,2,3,9,10,11

1,2,3,4

A, C

5) Erkler ayrılığı çerçevesinde siyasal rejimlerin karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve olumlu ve olumsuz yönlerini farklı durumlarda değerlendirme becerisine sahip olur

1,2,3,4,9,10

1,2,3,4

A, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Anayasa hukukunun kaynakları

 

3

Siyasi İktidar ve meşruiyeti

 

4

Asli Kurucu iktidar

 

5

Tali Kurucu iktidar

 

6

Anayasa Yargısı

 

7

VİZE HAFTASI

 

8

Devlet, varlık koşulları ve ideolojik boyutu

 

9

Devlet biçimleri

 

10

Egemenliğin kullanılmasına göre devlet biçimleri

 

11

Seçim-seçim sistemleri-siyasi partiler

 

12

Hak ve hürriyetler rejimi

 

13

Yasama-yürütme- yargı erkleri

 

14

Kuvvetler ayrılığı ve bu çerçevede öngörülen siyasal rejimler

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

E. Teziç, Anayasa Hukuku, Beta, 15. Bası, İstanbul.2012.

Diğer Kaynaklar

İ.Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, Legal, 8. Bası, İstanbul, 2012. K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ders Kitabı, Ekin, Bursa, 2011.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak

 

 

 

 

X

2

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

 

 

X

 

 

3

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek

 

 

 

 

X

4

Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek

 

 

 

 

X

5

Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak

 

 

 

X

 

6

Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak

 

X

 

 

 

7

İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak

X

 

 

 

 

8

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X

 

 

 

 

9

Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak

 

 

 

 

X

10

Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak

 

 

 

 

X

11

Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati)

14

5

70

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

     4

56

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5