• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin temel amacı hukuki durumlarda kullanılabilecek bir İngilizce eğitimi vermektir. Ders İngilizce konuşma ve yazma konularıyla ilgilenir, özellikle de yazma ve analiz yeteneklerinin üzerinde durulur. Hukuksal belge oluşturma ve İngilizce hukuk dili verilmesi de bunlara ektir. Dönem boyunca İngilizce kompozisyon ödevleri verilir. Verilen ödevler çoğunlukla, itirazlar, sorgular, sözleşmelerin yapısı, iş mektupları vb.dir.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerden İngilizce okumaları, anlamaları ve kuralları Amerikan içtihat hukuku davalarına uygulamaları istenir. Ayrıca kendilerine analiz edip düzeltmeleri için çeşitli sözleşme örnekleri verilir. Öğrencilerden ayrıca mahkeme öncesi prosedüre alışmaları için çeşitli itirazlar ve soru kağıtları gibi kağıtları düzenlemeleri istenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İyi bir hukuk firmasında çalışabilmek için gerekli olan İngilizce bilgisi ve yeteneğini kazanmak ve içtihat hukuku kökeninden gelen avukat ve müvekkillerin ihtiyaçlarını anlayabilmek 1,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3 A,B
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş

Mahkeme yapısının sistemi

 
2 Davanın tarafları  
3 İş yazışmaları ve profesyonel iletişim  
4 Kurgusal ofis içi iletişimler  
5 Kurgusal yazma yetenekleri  
6 Kurgusal bir memorandum yazmak  
7 ARA SINAV  
8 Duruşma  
9 Keşif  
10 İtirazlar  
11 Sorgular  
12 Sorgunun sona erdirilmesi  
13 Sözleşme yazmanın temel prensipleri  
14 Sözleşme müzakereleri  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Legal Writing and Analysis, 2nd edition

Linda H. Edwards

Diğer Kaynaklar Seçilmiş dava ve makale örnekleri

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak       X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       X  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     X    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek   X      
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak         X
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek       X  
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak     x    
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak     X    
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak   x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14      5 70
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5