• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 143
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Kuralları ortaya çıkaran sosyal, siyasal ve ekonomik nedenler ile çağdaş yasal düzenlemelere aktarılış sürecinin incelenerek, öğrencilerin hukuk kurallarının amacını ve değişim ilkelerini günümüz yorumları ile sınırlı olmaksızın objektif ilkelere bağlı olarak değerlendirebilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Ders üç ana bölümden oluşmaktadır. Tarihi Kısım, Roma Yargılama Hukuku ve Hukukun Temel Kavramları. 1.Bölümde Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi ve hukuk kaynakları, ikinci bölümde Roma Yargılama Hukukunun gelişimi ve kuralları, üçüncü bölümde ise tarih boyunca temel hukuk kavramları incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci 1) Dünya tarihi ve özellikle Roma İmparatorluğu ile ilgili genel bilgilere sahip olur. 1,3,4,5,6,10 1, 2, 3 A
2) Hukuk kuralları ile sosyal, ekonomik ve siyasal kurumlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.

 

2,3,5,10,11 1, 2, 3 A
3) yürürlükteki hukuk kurallarını algılama, karşılaştırmalı incelemeler yapma ve kuralların değişim süreçleri için önerilerde bulunma becerisi kazanır

 

2,3,5,9,10 1, 2, 3 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsanın tarihine genel bakış  
2 Roma şehrinin kuruluşu,/Din/Felsefe/Kültür/Roma Siyasi Tarihinin Devirleri/Roma Cumhuriyetinin Gelişmesi/Çöküş Nedenleri/İmparatorluk Rejiminin Kurumları/Sorunları/Mutlak Monarşiye Geçiş / Roma İmparatorluğunun Çöküşü  
3 Roma Tarihinde Hukuk Kurumlarının Gelişimi / Eski Hukuk/Klasik Hukuk/Post klasik Hukuk devirlerinde hukuk kaynakları  
4 Corpus Iuris Civilis / XI. Yüzyıldan XXI. Yüzyıla dek Roma Hukukunun günümüze aktarılma süreci  
5 Serbest Değerlendirmeler  
6 Roma’da Hakların Korunması/ Yargılama Hukukunun Gelişimi  
7 ARA SINAV  
8 Hukuk ve Hak kavramları / Hak ehliyetine sahip olma koşulları / Hürriyet/Vatandaşlık/Aile Reisliği / Roma Ailesi  
9 Uygulamalar  
10 Hukuki İşlem/Unsurları  
11 Fiil Ehliyeti  
12 Uygulamalar  
13 Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlük Sebepleri  
14 Uygulamalar  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Roma Hukuku Ders Notları-Ziya Umur, 1990
Diğer Kaynaklar Roma Hukuku Uygulamaları- Diler Tamer, 2009

Roma Hukuku Lügatı-Ziya Umur, 1985

Hukukta Latince/Teknik Terimler Özlü Sözler- Belgin Erdoğmuş, 2004

Encyclopedic Dictionary of Roman Law – A. Berger, 1953

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek   X        
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     X      
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek     X      
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak   X        
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak X          
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       X    
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14       2 28
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     74
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.96
Dersin AKTS Kredisi     3