• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 261
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Amerikan Hukuku’na giriş, Amerikan hükümet sistemi ve ABD yüksek mahkeme kararlarının bazılarının tartışarak anlamak
Dersin İçeriği: 

ABD erkler ayrılığı, ABD anayasası ve seçilmiş belli başlı yüksek mahkeme kararlarının incelenmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Amerikan Hukuku ve hükümet sisteminin çeşitli yüksek yargı kararlarının incelenmesi aracılığı ile öğrenilmesi      
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Amerikan yönetim yapısının 3 kuvveti, Amerikan Anayasası’nın 1.,2. Ve 3. maddeleri  
2 Yasama kuvveti ve görevleri  
3 Yargı kuvveti ve görevleri, Federal Mahkeme sistemi, Yürütme yetkisi ve yürütmenin görevleri  
4 Youngtown Sheet and Tube Co. V. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952)  
5 U.S. v. Dixon, 418 US 683 (1974); Clinton v. Jones, 520 US 681 (1997)  
6 ARA SINAV  
7 Hamdi v. Rumsfeld, Sec. of Defense, et. al. 124 S. Ct. 2633 (2004)   
8 INS. v. Chadha, 462 US 919 (1983)  
9 US v. Curtiss Wright Export Co., 299 US 304 1936  
10 1.Ek – İfade Özgürlüğü  
11 Ny Times v. Sullivan 376 US 264 (1964)  
12 Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 US 469 (1975)  
13 Turner Broadcasting v. FCC 512 US 622 (1994)   
14 Tekrar  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Dersin hocası tarafından hazırlanmış dökümanlar (oyezproject, findlaw.com, scotusblog)

Erwin Chemerinsky Constitutional Law principles and policies, 3rd Edition New York 2006

Diğer Kaynaklar John R. Vile (essential supreme Court decisions: summaries of leading cases in US Constitutional Law (15th New York 2010)

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek         X
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak         X
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak         X
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek     X    
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak       X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14      4 56
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     88
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,52
Dersin AKTS Kredisi     4