• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 132
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İngilizce konuşma yeteneğini geliştirmek için İngilizce hukuk terminolojisi öğretmek
Dersin İçeriği: 

Dersin esas konuları; sözleşmeler, teminat altına alınmış müzakereler, vasiyetname ve tereke, meslek hatası, mesleki sorumluluk ve alternatif çözüm yollarıdır. Sözlü argümanlar, müvekkil görüşmeleri, sözleşme müzakere teknikleri ve arabuluculuk pratik olarak incelenen konulardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Günlük konuşma İngilizcesine ek olarak Hukuk İngilizcesini de akıcı bir şekilde konuşmak 7,8,10 1,2,3 A,B
Avukatlık ve hukuki muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesi

 

1,2,3,4,5,6 1,2,3 A,B
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bakış, topluluğa karşı nasıl konuşmanın gerektiği  
2 Kişisel tanıtım  
3 Teminat altına alınmış ilişkiler ve sözleşmeler hukuku  
4 Sözlü argümantasyon pratiği  
5 Vasiyetname ve tereke  
6 Sözlü argümantasyon tekniği  
7 ARA SINAV  
8 Mesleki hata, mesleki ahlak  
9 Müvekkil görüşme pratiği  
10 Sözleşme oluşturma  
11 Müzakere teknikleri ve müzakere pratiği  
12 Alternatif çözüm yolları  
13 Arabuluculuk pratiği  
14 Klinik pratik örnek tekrarı  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Verilen dersler ve sınıfta dağıtılan çıktılar esastır.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X      
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     X      
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         x  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     X      
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak         X  
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek         X  
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak     X      
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         x  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5