• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 474
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Genel İngilizce bilgisini artırmak ve bununla birlikte hem konuşmada hem de yazmada öğrencinin İngilizce’yi rahat kullanmasını sağlamak. Öğrencinin Amerikan Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku’nun seçilmiş kısımlarını iyi bir şekilde anlamasını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Dersin ilk kısmı Amerikan hukuk geçmişi, özellikle de suçların gelişimi ve Amerikan ceza sistemini ele almaktadır. Öldürme suçu ilk sömestırda en çok incelenecek konu olacaktır. Dersin 2. Yarısında ise Amerikan Anayasası’nın 4. Ek’ine yoğunlaşılacaktır. Bu dersin temel odak noktaları, araştırma, müsadereler ve müzekkere ihtiyacı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrencinin kritik düşünme yeteneğini artırma ve hem yerel hem de yabancı hukuk sistemlerine odaklanmalarını sağlamak 1,2,3,4,5 1,2,3,4 A
Yabancı bir dilin ve hukuk sisteminin öğretilmesi ile öğrencilerin o alanda hukuki muhakeme yeteneğini artırmak ve onlara ayrıca yabancı toplumlara ilişkin vizyon sunmak

 

6,7,8,10 1,2,3,4 A
Öğrencilere ileride Türk Ceza Hukuku’nda değişiklik ve yenilikler yapabilmeleri için teşvik etmek

 

2 1,2,3,4 A
Öğrencilere Amerika’da olabilecek muhtemel bir iş veya eğitim alanları sunmak

 

9,11 1,2,3,4 A
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Amerikan Ceza Hukuku’na Giriş  
2 Ceza teorileri ve Good Samaritan kuralları  
3 Suçların tasnifi – cürümler, kabahatler vb  
4 Suçların klasik unsurları – kast ve suçun maddi unsurları  
5 Adam öldürme  
6 Adam öldürme ve ara sınav tekrar dersi  
7 ARA SINAV  
8 4. Ek’e giriş  
9 Makul sebep ve müzekkere ihtiyacı  
10 Özel hayata ilişkin makul meklentiler ve Katz testi  
11 Özel hayatın sınırları ve Katz analizi  
12 Müzekkere gerektirmeyen kaller – açık alanlar vb.  
13 Müzekkeresiz tutuklamalar  
14 Final sınavı tekrar dersi  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak       X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       X  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek       X  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak         X
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak         X
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek         X
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       x  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.68
Dersin AKTS Kredisi     5