• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Uluslararası hukukun esaslarını öğretmek
Dersin İçeriği: 

Uluslararası hukukun kaynakları, Anlaşmaların hazırlık evreleri, uluslararası hukuk süjeleri olarak devletler, devletlerde halefiyet, BM ve AB.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası hukukun temel

kavramları

1,2,3,4 1,2,3,4 A,C
 

Uluslararası mahkeme karar-

Larını öğrenmek

4,5,6,7 1,2,3,4 A,C
 

Hukuki anlaşmazlıkları çözme

Becerisi elde etmek

6,7,8,9,10 1,2,3,4 A,C
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası hukuka giriş  
2 Hukuk sistemlerinin karşılaştırılması  
3 Uluslararası hukukun kaynakları  
4 Anlaşmalar hukuku  
5 Uluslararası hukuk- iç hukuk ilişkileri  
6 Devletler  
7 Ara sınav  
8 Self- determinasyon  
9 Devlet ve hükümet tanıma  
10 Egemenlik  
11 Devlet ardıllığı  
12 Uluslararası örgütler  
13 BM teşkilatı  
14 Diğer uluslararası örgütler  

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Ray August, Public International Law, Prentice Hall, 1995.
Diğer Kaynaklar Ademola Abass, Complete International Law, Oxford 2012   - Martin Dixon, Textbook on International Law, Oxford 2007  -   Von Glahn/Taulbee, Law Among Nations, Pearson, 2013

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak          
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek          
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek          
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek          
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak          
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak          
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak          
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak          
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4             56
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5