• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 221
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Hukukun kaynağı, niteliği ve amacının belirlenmesi. Bu konuya ilişkin teorilerin değerlendirilmesi suretiyle hukuk öğrencisinin sorgulama ve eleştirel düşünme kapasitesinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi temel terminolojisi açıklamaları, hukukun kökeni, hukuk felsefesi akımları, insan hakları, eşitlik, özgürlük, adalet kavramları ve bu kavramlara yaklaşımlar, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi düşünürlerinin ilgili hukuk teorileri.

Dikey Sekmeler