• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 483
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İngilizce hukuki yazım, araştırma, okuma yetenekleri kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Hukuki yazım, araştırma ve okuma dersin esasıdır. Bu ders avukatlar için gerekli olan pratik dil kullanma yeteneğini vermeyi amaçlar. Bu ders öğrencilere; yasaları, içtihat hukukuna ilişkin çeşitli davaları ve emsal kararları verir. Ders çeşitli şekillerde oluşturulmuş yazı örneklerini içerir; müvekkil mektupları, objektif- sübjektif yazım ve hukuki muhtıra yazımı gibi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İngilizce yazım kurallarının

Temellerini öğrenmek, yasaların

Nasıl okunacağını öğrenmek ve onu

Gözetlemek ve onu özetlemek, hukuk

Kuralı oluşturmayı öğrenmek ve nasıl kritik bir şekilde düşünüp yazabileceğini öğrenmek

1,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4 A
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kayıt süreci/Tanıtım/Okuma materyallerinin tanıtılması  
2 Girişler/Kanunun nasıl okunacağı/İçtihat hukukuna giriş  
3 Bir dava dosyası nasıl okunur/ Emsal kararlara giriş  
4 Hukuki yazımın temelleri/ Pasis Ses v. Aktif Ses  
5 Mektup yazımı/Müvekkille ilişkiler  
6 Mektup yazımına devam/ Avukat olarak profesyonellik  
7 ARA SINAV  
8 Hukuki araştırmaya giriş/Hukuk kuralları ve kanunlar nasıl oluşturulur  
9 Hukuki davalar nasıl bulunur/ hukuki davalara nasıl atıf yapılır ve kullanılır  
10 IRAC ve CREAC stili yazımlar  
11 IRAC ve CREAC stili yazımlar ve sınıf içi egzersizler  
12 Argüman oluşturma/ Mantıksal muhakeme  
13 Sınıf için hukuki yazım egzersizleri/ Hukuki kuralların olaylara uygulanması  
14 Davada kullanılabilecek hukuki bir muhtıra yazılması  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Legal Writing and Analysis, Aspen Publishers, INC; 2nd edition (March 2007)
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak          
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek          
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek          
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek          
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak          
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak          
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak          
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak          
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     58
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.32
Dersin AKTS Kredisi     2