• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Uluslararası Hukukun devlet sorumluluğu, deniz ve hava hukuku konuları öğretilir
Dersin İçeriği: 

Yabancı kişi ve şirketlere karşı devletin sorumluluğu. Deniz Hukuku. Hava ve Uzay Hukuku. Çevre hukuku. Anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümü. Diplomasi yoluyla çözüm. Yargı yoluyla çözüm.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslar arası Hukukun daha spesifik konuları olan uluslar arası deniz hukuku, hava ve uzay hukuku konularıyla, Uluslar arası Adalet Divanı’nda anlaşmazlıkların çözümü konularında öğrencileri gerekli bilgilerle donatmak      
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Devletin yabancı kişi ve şirketlere karşı sorumluluğu  
2 Yabancıların korunmasının standartları  
3 Ulusal ve uluslar arası standartlara göre koruma  
4 Kamulaştırma- Adil Yargılanma Hakkı  
5 Tazminat ve çeşitleri  
6 Deniz Hukuku  
7 ARA SINAV  
8 Devletin deniz alanları, karasuları, içsular, kıta sahanlığı, bitişik bölge  
9 Açık denizler  
10 Hava sahası  
11 Uzay Hukuku – Çevre Koruması  
12 Uluslar arası anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözümü  
13 Anlaşmazlıkların uluslar arası yargı yollarıyla çözümü  
14 Devletlerin yargı bağışıklığı  

 

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı  
Diğer Kaynaklar  

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak          
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek          
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek          
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek          
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak          
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak          
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak          
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak          
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4         56
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi     5