• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 234
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Anayasaların bağlayıcılığı ve üstünlüğünü hayata geçiren siyasal ve yargısal kurumları ulusal hukuk ve karşılaştırmalı hukuk temelinde tartışmak.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, yasaların anayasaya uygunluğunu sağlayan siyasal ve yargısal denetim yolları, Anayasa yargısında denetim yolları, denetimin kapsamı, Türk anayasa yargısı ve mahkemesi, denetim yolları, Anayasa yargısına ilişkin temel ilkeler, denetim dışı durumlar, anayasa yargısında yorum, ihmal, yürürlüğün durdurulması, yokluk, gibi konular yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci: 1) Siyasal ve anayasal denetim metotlarını ayırt eder, 1,3,4,5,6,10 1,2,3,4 A, B, C
2) Anayasa yargısına ilişkin sistemleri uygulama ve analiz eder. 2,3,5,10,11 1,2,3,4 A, C
 

3) Anayasal denetimin kapsamını belirleme, yargı yoluna ilişkin yöntemleri hayata geçirir,

2,3,5,9,10 1,2,3,4 A, C
 

4) Türk anayasa yargısına ilişkin esasları belirleme ve anayasa yargısına ilişkin sorunları tartışma, çözüm üretme becerisine sahip olacaktır.

1,2,3,9,10,11 1,2,3,4 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Anayasaların bağlayıcılığı, üstünlüğü ve anayasa yargısının meşruiyeti  
3 Anayasa yargısı yoluyla denetim  
4 Anayasal denetimin kapsamı  
5 Anayasal yargı yolları  
6 Türk Anayasa Mahkemesi  
7 VİZE HAFTASI  
8 Türk anayasa yargısında denetimin konusu ve denetim yolları  
9 Anayasa yargısına ilişkin temel ilkeler  
10 Anayasa yargısında yasak alanlar  
11 Anayasa Yargısında yürürlüğün durdurulması  
12 Anayasa Şikâyeti  
13 Anayasa yargısında yorum, yokluk  
14 İhmal yolu ile anayasaya aykırılık  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı İ. Ö. Kaboğlu, Anayasa yargısı, imge Yayınevi, 4. Bası, İstanbul, 2007.
Diğer Kaynaklar E. Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin, 11. Bası, Ankara, 2010. Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları. Anayasa Mahkemesi Kararları.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       X    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     58
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,32
Dersin AKTS Kredisi     2