• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 236
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Anglo-Sakson Hukuku’nda haksız fiillere ilişkin temel bilgilerin öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

Kasten işlenen haksız fiiller, ihmal, kusursuz sorumluluk, ürün sorumluluğu konuları ve eleştirel gerekçelendirme yeteneklerini de içeren haksız fiillere ilişkin belli başlı yargı içtihatları, bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Anglo-Sakson Hukuku’nda haksız fiil sorumluluğunun dayandığı düşünceyi anlayabilecek, 1,3,4,5,6,10 1,2,3 A
2) Haksız fiiller alanında dava açma hakkı veren farklı hukuki sebepleri tespit edebilecek ve olası sonuçları öngörebilecek, 2,3,5,10,11 1,2,3 A
3) Kusursuz sorumluluğu / ürün sorumluluğunu anlayabilecek, 2,3,5,9,10 1,2,3 A
4) Bir hukuk kuralının somut olaya ne şekilde uygulanması gerektiğini gösteren beyanın nasıl yapılacağını öğrenecek, 1,2,3,9,10,11 1,2,3,4 A,B,C
5) Bir haksız fiil davasını değerlendiren bir bilgi notu yazmayı öğrenecektir 1,2,3,4,9,10 1,2,3,4 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Haksız fiil nedir? Haksız fiiller hukukuna ilişkin iki teori  (Okuma: Cohen v. Petty)  
2 Kasten işlenen haksız fiiller: Kastın tanımlanması (Okuma: Sayfa 32-37, Jackson v. Bentley dahil)  
3 Kasten işlenen haksız fiiller: Fiili saldırı ve müessir fiil kavramlarının açıklanması, Taşınmaz mülkiyetine veya taşınır mallara tecavüz (Okuma: sayfa 41-44, Masters v. Becker, sayfa 55-61)  
4 Kasten işlenen haksız fiiller: Savunmalar (Okuma: sayfa 84-87, 99-101, Silas v. Bowen, Ploof v. Putnam)  
5 İhmal kavramına giriş: İhmal temeline dayanan davanın koşulları, Özen Yükümlülüğü, İyi Aile Babası ölçütü (Okuma: sayfa 110-114, Vaughn v. Menlove, US v. Carroll Towing 140-142)  
6 Özen Yükümlülüğünün Ölçütü (Okuma: sayfa189-193, 212-217)  
7 VİZE HAFTASI  
8 İlliyet bağı, Uygun illiyet kavramı (Okuma: 239-244, Palsgraf 276-284)  
9 Uygun illiyet kavramı, uygun illiyet bağını kesen sebepler (Okuma: 333-335, 373-381)  
10 Uygun illiyet bağını kesen sebepler, Kusursuz sorumluluk: Hayvan idare edenlerin sorumluluğu ve Tehlike Sorumluluğu (Okuma: 627-630, 639-644)  
11 Ürün sorumluluğu (Okuma: 690-702)  
12 Ürün sorumluluğu: Ayıptan doğan sorumluluk (Okuma: 702-710)  
13 Savunma imkânları (Okuma: 795-798)  
14 Final Sınavı için tekrar gözden geçirme  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Christie, Meeks, Pryor, Sanders:

Cases and Materials on The Law of Torts, 4. Bası, American Casebook Series, Thompson West

Diğer Kaynaklar Profesör tarafından seçilip dağıtılan notlar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak     X    
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       X  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek X        
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek     X    
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak         X
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek       X  
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak       X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü      117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi      5