• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 146
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İngilizce temel yazma kurallarını anlamak İçtihat hukukunu nasıl kullanmak gerektiğini anlamak İçtihat hukukunda bir davayı nasıl araştıracağını anlamak Hukuki bir meselenin nasıl formüle edileceğini anlamak IRAC tekniğine uygun olarak İngilizce metin yazmayı öğrenmek
Dersin İçeriği: 

Hukuki yazma, araştırma, muhakeme. Bu ders temel olarak İngilizce hukuki belge oluşturabilme yeteneği üzerine yoğunlaşır. Bu bağlamda öğrencilere tüm avukatlar için gerekli olan pratik yetenekleri kazandırmayı amaçlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İngilizce temel yazma kurallarını

Öğrenmek, içtihat hukukunun

Nasıl kullanılacağını öğrenmek

Hukuki bir meselenin nasıl

Formülize edileceğini kavramak ve

IRAC tekniğine uygun olarak

İngilizce metin yazmayı öğrenmek.

1,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4 A,C
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Westlaw’a giriş  
2 Araştırma ödevi ile ilgili açıklamalar/ hukuki olay örneklerine

Giriş ve ikna edici yazma tekniklerine ilişkin genel konsept

 
3 Sınıf içi ödev: hukuki bir mesele oluşturmak  
4 Araştırma yöntemlerinin tartışılması, hukuki mesele ile alakalı

Davaların bulunması

 
5 Şerhli bir hukuki taslak nasıl hazırlanır  
6 Şerhli hukuki taslağa ilişkin hususların tekrarı  
7 ARA SINAV

 

 
8 Argümantasyon  
9 Argümantasyona ilişkin konuların tartışılması: Argümantasyonun amacı nedir; amaçlarınızı nasıl gerçekleştirirsiniz  
10 Argümantasyonlara ilişkin konuların tekrarı  
11 Hukuki metin parçalarının birleştirilmesi  
12 Sözlü argüman oluşturma  
13 Sözlü argüman oluşturma  
14 Tekrar  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Legal Writing and Analysis, Aspen Publisher, Inc; 2nd Edition( March 1, 2007)
Diğer Kaynaklar Selected readings and materials

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak            
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek            
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek            
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek            
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak            
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak            
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak            
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek            
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak            
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak            
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak            

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     59
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,36
Dersin AKTS Kredisi     2