• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Çeşitli sözleşme tipleri, kuruluşları, geçerlilikleri ve bu sözleşmelerin karakteristik özelliklerinin anlatılmasıdır. Öğrencilere içerikte yer alan konularla ilgili muhakeme yapıp doğru sonuçlara varma yeterliliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Özel sözleşme tiplerinin incelenmesi yönündedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hukuk bilgilerini artırıp hukukçu gibi düşünebilme yeteneği kazanmak 1-11 1-4 A,C
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş-Atipik sözleşmeler  
2 Atipik sözleşmeler  
3 Satım sözleşmesi (Tarafların hak ve borçları)  
4 Satım sözleşmesi (satımda hasar düzenlemesi)  
5 Satım Sözleşmesi( ayıp hükümleri)  
6 Satım Sözleşmesi (zapt ve satımın özel türleri)  
7 ARA SINAV  
8 Satım Sözleşmesi (sözleşmenin sona ermesi)  
9 Trampa ve Bağışlama Sözleşmesi  
10 Kira Sözleşmesi(Kira hukukuna giriş, kanuni düzenlemeler)  
11 Kira Sözleşmesi (tarafların hak ve borçları, kira tespit ve uyarlama davaları)  
12 Kira Sözleşmesi (Kiraya verenin hapis hakkı, kira bedeline ilişkin diğer hususlar)  
13  Kira Sözleşmesi(alt kira, kiracılık hakkının devri, kira ilişkisinin devri, kira sözleşmesinin BK açısından sona ermesi)  
14 Kira sözleşmesi (Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin sözleşmenin sona ermesi, ürün kirası)  

Kaynaklar

Ders Kitabı Türk Borçlar Kanunu – Türk Medeni Kanunu
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi  
    1 2 3 4 5    
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X      
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     101
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,04
Dersin AKTS Kredisi     4