• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Ticari İşletme Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku derslerine hakim ilkelerin kavranması
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehni, tacir kavramı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, haksız rekabet, ticaret ünvanı, marka, ticaret sicili, tacir yardımcıları gibi en önemli ticari işletme hukuku kavramları ile kıymetli evraka ilişkin tanım, unsurlar, özellikler, adi senetten farkları, kıymetli evrakın devir şekillleri ve defiler, kambiyo senetleri, türleri, police, bono, çek ve ilgili esaslar öğretilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ticari işletme hukukunda özellikle 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile değişen hukuki kurumları da kapsayacak şekilde temel ticaret hukuku bilgisi ile bugüne kadar ticari işletme hukukunda öğreti ve uygulamada benimsenen esasları özümser 1,3,4,5,6,10 1,2,3 A
Çok teknik bilgi gerektiren ve lisans düzeyinde temel esasları en iyi şekilde öğrenilmesi gereken kıymetli evrak hukuku ve bu kapsamda kambiyo senetlerine ilişkin öğreti ve uygulamada benimsenen esasları en iyi şekilde öğrenir

 

2,3,5,10,11 1,2,3 A
Özellikle bu alanda pratik çalışma dersleri öğrenciye çok büyük fayda sağlar.

 

2,3,5,9,10 1,2,3 A
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticari İşletme Hukukuna Giriş/

Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları, Kıymetli Evrakın Özellikleri

 
2 Ticari İşletme/

Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması

 
3 Ticari İş ve Sonuçları/

Kıymetli Evrakta Senet Türünün Değişmesi

 
4 Ticari Hükümler/

Kıymetli Evrakta Defiler

 
5 Ticari Yargı/

Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali

 
6 Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları/

Kambiyo Senetleri

 
7 ARA SINAV  
8 Ticaret Unvanı,  İşletme Adı ve Marka/

Poliçe, Şekil Şartları, Şekil Şartlarına Aykırılığın Sonuçları

 
9 Haksız Rekabet/

Açık Poliçe, İmzaların Bağımsızlığı İlkesi, Poliçenin Cirosu, Poliçede Avâl

 
10 Ticari Defterler/

Bono, Şekil Şartları, Şekil Şartlarına Aykırılığın Sonuçları

 
11 Ticaret Sicili/

Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri, Bonoda Zamanaşımı

 
12 Tacir Yardımcıları/

Çek, Şekil Şartları, Şekil Şartlarına Aykırılığın Sonuçları

 
13 Tacir Yardımcıları/

Çekin Temel Bazı Özellik ve Farklılıkları

 
14 Cari Hesap/

Çekin Ödenmemesi Nedeniyle Sorumluluk ve Başvuru Hakkı

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Bahtiyar; Ticari İşletme Hukuku, 12. Bası, Beta, İstanbul 2012

Bahtiyar; Kıymetli Evrak Hukuku, 10. Bası, Beta, İstanbul 2012

Diğer Kaynaklar Arkan; Ticari İşletme Hukuku, 17. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2012

Öztan; Kıymetli Evrak Hukuku, 17. Bası, Turhan, Ankara 2012

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       X  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak       X  
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     103
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,12
Dersin AKTS Kredisi     4