• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 351
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bireysel iş hukuku konusunda, özellikle iş sözleşmesine ilişkin İş Kanunu hükümlerinin ve yargı kararlarının birlikte ele alınması suretiyle bilgi verilmesi
Dersin İçeriği: 

İş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesinin yapılması hükümleri ve sona ermesi konuları ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
4857 sayılı Yasa’nın temel kavramlarını kavrama 3,5 1,2,3,4 A
İş sözleşmesinin yapılması, hükümleri ve sona ermesine ilişkin hukuki sorunlara çözüm getirme ve bu konudaki yargı kararlarını inceleyebilecek becerileri kazanma

 

1,2,4,6,9,11 1,2,3,4 A
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Hukukunun Konusu ve Temel Kavramlar  
2 İş Sözleşmesinin Türleri  
3 İş Sözleşmesinin Yapılması  
4 İş Sözleşmesinden Doğan İşçi Borçları  
5 İş Sözleşmesinden Doğan İşveren Borçları  
6 İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü ve Kendiliğinden Sona Ermesi  
7 ARA SINAV  
8 Süreli Fesih Bildirimi (madde 17)  
9 Geçerli Nedenle Fesih (madde 18 vd.)  
10 Geçerli Nedenle Feshe Aykırılığın Sonuçları, İşe İade  
11 Haklı Nedenle Fesih (madde 24 ve 25)  
12 İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları  
13 Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu  
14 Çalışma Süreleri, Ara Dinlenmesi, Tatiller, Yıllık Ücretli İzin  

Kaynaklar

Ders Kitabı Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, 25. Bası, İstanbul 2012

İş Kanunu

Diğer Kaynaklar Sarper Süzek, İş Hukuk, 8. Bası, İstanbul 2012

Hamdi Mollamahmutoğlu/ Muhittin Astarlı, İş Hukuku, 5. Bası, Ankara 2012

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X      
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek       X    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       X    
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     X      
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak       X    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       X    
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3