• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 363
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
AB’nin yapılanma tarihine ilişkin giriş yapmak ve AB’nin kurumsal yapısı, organları ve temel ilkelerini açıklamak ve Avrupa Birliği Ortak Pazarına hakim olan temel mevzuatın tartışılması
Dersin İçeriği: 

AB’nin yapılanması, kurumları, AB Hukuku’nun prensipleri, AB Hukukunda temel haklar ve AB Hukukunun uygulanması Ekonomik entegrasyon modelleri, Gümrük Birliği ve Türkiye ilişkileri, AB mevzuatında Ortak Pazar hükümleri, serbest dolaşım ilkeleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler AB ile diğer uluslararası organizasyonlar arasında farkları, AB’nin kurumları arasındaki dengeyi ve AB’nin çeşitli kurumlarının işlevini anlayabilecek durumda olmalıdırlar. Bunun yanında öğrenciler AB Hukukunun prensiplerini tanımlayabilecek ve çeşitli davalara uygulayabilecek durumda olurlar. Bunlara ek olarak öğrenciler AB Hukuku’nun uygulanmasına imkan veren çeşitli hukuksal düzenlemelere de aşina olurlar. Son olarak bu ders esnasında, içtihat hukukuna dair temel bilgiler de öğrenciye kazandırılmaktadır. 1,3,5,6,7,8,10 1,2,3,4 A
Global ölçekte uygulanan ekonomik entegrasyon modelleri hakkında bilgi sahibi olabilme, AB ekonomik entegrasyonu ve diğer entegrasyon modelleri arasındaki farkı kavrayabilme ve AB ekonomik entegrasyonuna şekil veren mevzuatı ve söz konusu mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak AB Adalet Divanının vermiş olduğu kararları inceleme olanağı bulma

 

1,3,5,6,7,8,10 1,2,3,4 A
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 AB Hukukuna giriş: Uluslararası platformda AB’nin yeri  
2 AB yapılanmasının tarihi  
3 AB Hukukunun kaynakları  
4 Tevdi, orantılılık ve yetki devri ilkeleri  
5 AB Hukukunun üstünlüğü  
6 AB Hukukunda temel haklar  
7 ARA SINAV  
8 AB Hukukunun doğrudan etkisi  
9 Direktiflerin doğrudan etkisine devam, Devletin sorumluluğu  
10 Devletin sorumluluğu, AB Hukuku’nun uygulanması AB Hukukunun işleyişine dair Andlaşma m. 258-260  
11 Önsorun usulü  
12 Önsorun usulüne devam, m.263  
13 AB’nin Uygulanması ABİA m.263,265,277 ve 340  
14 Tekrar  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Weatherill, Cases & Materials on EU Law, OUP, 10th Edition
Diğer Kaynaklar AB Antlaşmaları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         x
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       x  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     x    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek x        
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       x  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak       x  
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak         x
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek x        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       x  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak       x  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak     x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi     6