• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Çeşitli sözleşme tipleri, kuruluşları, geçerlilikleri ve bu sözleşmelerin karakteristik özelliklerinin anlatılmasıdır. Öğrencilere içerikte yer alan konularla ilgili muhakeme yapıp doğru sonuçlara varma yeterliliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Özel sözleşme tiplerinin incelenmesi yönündedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hukuki bilgilerin yoğun bir şekilde aktarılması, problemlere çözüm getirebilme yeteneğinin geliştirilmesi 1-14 1,2,3,4 A,C
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eser Sözleşmesi (Eser sözleşmesinin tanımı, unsurları)  
2 Eser Sözleşmesi (Eser Sözleşmesinde yüklenicinin hak ve borçları)  
3 Eser Sözleşmesi (Eser Sözleşmesinde yüklenicinin hak ve borçları)  
4 Eser Sözleşmesi (Eser Sözleşmesinde yüklenicinin hak ve borçları)  
5 Eser Sözleşmesi (Eser Sözleşmesinde İş sahibinin hak ve borçları)  
6 Eser Sözleşmesi (Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi)  
7 ARA SINAV  
8 Kefalet Sözleşmesi (Tanım, unsurlar)  
9 Kefalet Sözleşmesi (Geçerlik Koşulları)  
10 Kefalet Sözleşmesi (Geçerlik Koşulları)  
11 Kefalet Sözleşmesi (Tarafların Hak ve Yükümlükleri)  
12 Kefalet Sözleşmesi (Sona Ermesi)  
13 Garanti Sözleşmesi (Tanım, Unsurları, Hak ve Yükümlükler)  
14 Garanti Sözleşmesi (Tanım, Unsurları, hak ve yükümlükler)  

Kaynaklar

Ders Kitabı Türk Borçlar Kanunu-Türk Medeni Kanunu
Diğer Kaynaklar Mevcut Ders Kitapları

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4