• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 322
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk hukukundaki ortaklık tiplerinin ve şirketler hukukuna hakim ilkelerin kavranması
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, şirketler hukukunun genel hükümleri, temel ilkeler, borçlar kanununda düzenlenen adi ortaklık ve ticaret kanununda ayrıntılı hükümlerle düzenlenen ticaret ortaklıkları, kolektif, komandit, anonim ve limited ortaklıklar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ticaret hukuku öğretisi ve uygulamasındaki temel esasları öğrenir. 1,3,4,5,6,10 1,2,3 A
Özellikle 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde eski kanuna nazaran pek çok değişikliği bünyesinde barındıran ortaklıklar hukuku ve ortaklık türlerine ilişkin esaslara vakıf olur

 

2,3,5,10,11 1,2,3 A
bu konudaki Yargı kararlarını inceleyebilecek becerileri kazanacaktır.

 

2,3,5,9,10 1,2,3,4 A
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Ortaklıkların Sınıflandırılması  
3 Şirket ve Unsurları  
4 Ortaklığın Benzer Kavramlardan Farkları  
5 Adi Ortaklık  
6 Ticaret Ortaklıklarının Genel Hükümleri  
7 ARA SINAV  
8 Kollektif Ortaklık  
9 Adi Komandit Ortaklık  
10 Anonim Ortaklık, Tanımı, Unsurları, Türleri, Kuruluşu  
11 Anonim Ortaklığın Organları ve İşleyişi  
12 Anonim Ortaklıkta Pay Kavramı ve Türleri, Pay Sahipliği, Menkul Kıymetler ve Anasözleşme Değişikliği  
13 Paylı Komandit Ortaklık  
14 Limited Ortaklık  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Bahtiyar; Ortaklıklar Hukuku, 7. Bası, Beta, İstanbul 2012
Diğer Kaynaklar Bahtiyar; 6335 Sayılı Kanun ile Yeni TTK'da Yapılan Değişiklikler ve İşletmeler/Şirketler için TTK'ya Uyum Takvimi, Beta, İstanbul 2012

Çamoğlu/ Poroy/ Tekinalp; Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 12. Bası, Vedat, İstanbul 2010

Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 2. Bası, On İki Levha, İstanbul 2012

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4