• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 421
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
FM haklarının temelleri, uluslararası uygulamaları ve Lisans sözleşmeleri kurgu ve amaçları. Giriş seviyesi 1 dönemlik ders
Dersin İçeriği: 

1)FMH giriş

2) Patentler

3) Telif hakları

4) Markalar

5) Lisans sözleşmeleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel FMH tanımak, uygulamada takip edebilmek 1,6,7,8 1 A
 

Önde gelen ülkelerdeki farklı uygulamalar

1,4,10,7,8 1,2,3 A
 

FMH stratejik önemi

5,9,3,2 1 A
 

Lisans sözleşmeleri: ne için yapılır, nasıl kurgulanır, nelere dikkat edilmeli

11,3,2,6 1,3,4 A
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Patentler 1  
3 Patentler 2  
4 Telif Hakları 1  
5 Telif Hakları 2  
6 Marka 1  
7 ARA SINAV  
8 Marka 2  
9 Lisans sözleşmeleri -Giriş  
10 Lisans sözleşmeleri anatomisi  
11 Lisans sözleşmeleri Stratejileri  
12 Ticari sır ve diğer alakalı kanunlar  
13 Genel kapanış-Sınav hazırlık  
14 Tekrar dersi  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Ders için hazırlanmış özgün PowerPoint slayt paketleri (modüller)
Diğer Kaynaklar LinkedIn “Yeditepe IP law group”

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   75
Yıl içinin Başarıya Oranı   25
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak     x    
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       x  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek   x      
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek     x    
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     x    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     x    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak         x
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek       x  
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       x  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         x
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4