• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 404
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Deniz Ticareti mevzuatı ve uygulamasındaki konuları incelemek
Dersin İçeriği: 

Ders üç bölümden oluşmaktadır; ilk bölümde Deniz Ticareti Hukuku kavramı, doğuş sebepleri ve özellikleri, tarihçesi, ulusal ve uluslararası kaynakları, gemi, gemi sicili, gemi mülkiyeti ve gemiler üzerindeki rehin hakları, gemi işleteni, borç ve sorumlulukları; donatma iştiraki ve kaptan okutulmaktadır. Dersin ikinci bölümünde, navlun sözleşmesinde tarafların borçları ve hakları, taşıyanın sorumluluğuna ait kanuni düzenleme, emredici hükümler, konişmento ve navlun sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir. Son bölümde ise, deniz kazaları başlığı altında, müşterek avaryalar, çatma, kurtarma ve yardım konuları işlenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Deniz ticareti mevzuatı uygulamasında yaşanılan sıkıntılara analitik ve hukuki çözüm getirmek 1,2,5,7,8 1,2,3 A
Deniz ticaretinde uygulanan sözleşme hükümlerini analiz edip neticeye bağlamak

 

1,2,3,4,6,9,10,11 1,2,4 A
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanımlar, Ulusal ve Uluslararası Hukuk Kaynakları  
2 Geminin tanımı, unsurları, Bağlama Limanı ve Milliyeti  
3 Gemi Sicili  
4 Gemi Mülkiyeti  
5 Donatan ve sorumlulukları  
6 Navlun Sözleşmesinin tanımı ve unsurları  
7 ARA SINAV  
8 Taşıyanın, geminin başlangıçtaki elverişsizliğinden doğan sorumluluğu  
9 Taşıyanın yüke özen gösterme yükümlülüğü  
10 Konişmento  
11 Taşıyanın hakları  
12 Müşterek Avarya  
13 Çatma  
14 Kurtarma  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Deniz Ticareti Hukuku, Dr. Jur. Bülent Sözer

Deniz Ticareti Hukuku Cilt: I,II,III, Prof. Dr. Tahir Çağa/ Prof. Dr. Rayegan Kender

Diğer Kaynaklar Deniz hukuku mevzuatı

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         x  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek         x  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek       x    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek     x      
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       x    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak x          
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak   x        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek   x        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak   x        
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak   x        
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak   x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3