• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Miras tasfiyesinin mal rejimi tasfiyesi ile birlikte açıklanması
Dersin İçeriği: 

 Bu dersin kapsamında; yasal ve iradi mirasçıların kimler olduğu, ölüme bağlı tasarruf türleri, terekenin tespit edilmesi, terekenin tasfiyesi ve mal rejiminin tasfiyesi ile karşılaştırılması gibi konular ele alınacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yasal ve iradi mirasçılar arasında ilişki 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 A,C
Ölüme bağlı tasarrufları ve bunların mirasın tasfiyesine etkisi

 

4,5,6,8 1,2,3,4 A,C
Mirasın tasfiyesi ve mal rejimi tasfiyesi ile ilişkisi

 

13,14 1,2,3,4 A,C
 

 

     
 

 

     

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Yasal mirasçılar  
3 Yasal mirasçılar  
4 Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar  
5 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar  
6 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar  
7 ARA SINAV  
8 Tereke kavramı  
9 Tereke tespit davası  
10 Terekenin korunması için alınacak önlemler  
11 Terekenin taksimi davası  
12 Terekenin taksimi davası  
13 Mal rejimi tasfiyesi  
14 Mal rejimi tasfiyesinin mirasçılık ilişkilerine etkisi  

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Rona Serozan/B. İlkay Engin, Miras Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2011.
Diğer Kaynaklar Mustafa Dural/Turgut Öz, Miras Hukuku, 6. Baskı, İstanbul  2012.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         x
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       x  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek       x  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         x
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak   x      
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   x      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak     x    
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek     x    
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         x
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         x
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     58
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,32
Dersin AKTS Kredisi     2