• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 461
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukukuna ilişkin temel konuların öğretilmesi; bu alanlarda ortaya çıkan sorunların milletlerarası antlaşmalar, iç mevzuat, doktrin ve mahkeme kararlarıyla değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu ders iki temel konudan oluşmaktadır. Birincisi vatandaşlık hukuku ve ikincisi yabancılar hukuku.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersler sırasında yapılan pratik çalışmalar vize ve final notları. 1,3,5,6,9,11 1,2,3,4 A
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vatandaşlık hukukuna ilişkin temel kavramlar, vatandaşlık hukukunun tarihçesi ve vatandaşlık hukukunun temel ilkeleri  
2 Türk vatandaşlığının doğum yoluyla kazanılması  
3 Türk vatandaşlığının yetkili makam kararıyla ve seçme yoluyla kazanılması  
4 Türk vatandaşlığının yetkili makam kararıyla ve seçme yoluyla yitirilmesi  
5 Türk vatandaşlığının ispatı ve yargı yolu  
6 Vatandaşlık hukukuna ilişkin davalar  
7 ARA SINAV  
8 Yabancılar hukukunun temel kavramları ve tarihçesi  
9 Yabancıların Türkiye’ye girişi, ikamet ve seyahati  
10 Yabancıların sınırdışı edilmesi  
11 Yabancıların çalışma hakları  
12 Mülteci ve sığınma hukuku  
13 Yabancıların Türkiye’de taşınmaz iktisabı  
14 Yabancı sermaye yatırımları  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Nuray EKŞİ, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, Beta Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul 2016.

Nuray EKŞİ, Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı, Beta Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul 2016.

Diğer Kaynaklar Nuray EKŞİ, Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, Beta Yayınevi, 11. Baskı, İstanbul 2017.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         x  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek         x  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         x  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       x    
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       x    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak         x  
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak   x        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek x          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       x    
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak       x    
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3