• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nun uygulamasında önem taşıyan ve/veya sıklıkla karşılaşılan problemlerin sanal mahkeme ortamında gerek avukat, gerek hakim, gerekse bilirkişi pozisyonunda tartışılarak, bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında çözümlenebilmesi
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, öğrencilerin geçmiş dönemlerde öğrendikleri özel hukuk bilgilerinin sanal mahkeme ortamında uygulamaya yönelik olarak kullanılması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Özel Hukuk alanında edinilen bilgileri uygulamada karşılaşılan hukuki meselelerin çözümünde kullanır, 1,3,4,5,6,10 1,2,3,4 A
2) Adli yargı mahkemelerinde dava açmak, savunma yapmak, bilirkişi raporu yazmak, hüküm vermek gibi hususlarda deneyim sahibi olur. 2,3,5,10,11 1,2,3,4 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medeni Hukuk kavramlarıyla bağlantılı pratik çalışmalar  
2 Borçlar hukukunun temel kavramlarının diğerleri ile bağlantısı  
3 Medeni ve borçlar kavramları arasındaki bağlantılar ile devam  
4 Borçlu temerrüdü ve özel hükümler  
5 Borçlu temerrüdü ile diğer disiplinler arasındaki bağlantı  
6 Dava çeşitleri ile usul hukuku arasındaki bağlantı  
7 ARA SINAV  
8 Borca aykırılık görünümleri  
9 Eşya hukuku ile diğer derslerin bağlantısı  
10 Eşya hukuku ile diğer derslerin bağlantısına devam  
11 Tüm konularla ilgili yapılan pratik çalışmalar çerçevesinde yargıtay kararı okumaları  
12 Tüm konularla ilgili yapılan pratik çalışmalar çerçevesinde yargıtay kararı okumaları  
13 Tüm konularla ilgili yapılan pratik çalışmalar çerçevesinde yargıtay kararı okumaları  
14 Dersin hedeflerine ilişkin son bir toparlama  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Medeni Hukuk Temel Kavramlar, Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler ile Eşya Hukuku Lisans Kitaplarının Tümü
Diğer Kaynaklar Miras Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku ve Usul Hukukuna İlişkin Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       X  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     X    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak         X
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak X        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       X  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü      73
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,92
Dersin AKTS Kredisi      3