• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 471
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Milletlerarası tahkimin temel kavramlarının öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

 Milletlerarası Ticari Tahkimin kuramsal temelleri ve pratikteki işleyişi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Milletlerarası Tahkim Kanunu 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 A
New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

 

3,4,5,6 1,2,3,4 A
UNCITRAL Model Law on International Arbitration

 

7,8,9,10 1,2,3,4 A
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tahkimin tanımı; diğer ihtilaf çözüm mekanizmalarından farkı  
2 Tahkime ilişkin Türk ve milletlerarası mevzuatın tanıtılması  
3 Ad hoc tahkim ile kurumsal tahkim arasındaki farklar  
4 Tahkim anlaşmasının unsurları  
5 Hakemlerin yetki ve görevleri, hakemlerin seçimi ve atanması, reddi ve çekilmesi  
6 Tahkim yerinin anlam ve önemi; Tahkim yerinin Türkiye olduğu hallerde dikkat edilecek hususlar  
7 ARA SINAV  
8 Türk mahkemelerinin münhasır yetkisi ve tahkime elverişlilik  
9 Tahkim anlaşmasının özerkliği ve hakemlerin kendi yetkileri hakkında karar verebilme yetkisi  
10 Hakemlerin esasa ve usule uyguladıkları hukukun farkı  
11 Tahkim yargılamasının pratikte işleyişi  
12 Hakemlerin tedbir kararı verme yetkisi  
13 Hakem kararlarının tanınması ve tenfizi  
14 Sınav öncesi son tekrar  

Kaynaklar

Ders Kitabı Derste dağıtılan materyaller
Diğer Kaynaklar Milletlerarası Tahkim Hukuku (2 cilt), Ergin Nomer

The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak       x    
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     x      
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek       x    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         x  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     x      
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak         x  
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak         x  
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek x          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak x          
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak       x    
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak     x      

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5