• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 452
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
İlamlı icra ve Tacirlerin tabi olduğu iflas hukuku usullerinin ve şirketlerin yapılandırma usullerinin öğrencilere öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

Genel olarak İflas hukuku,  konkordato hukuku ve sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, ilamlı icra

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İlamlı icra hakkında bilgi verilmesi 3,4,5,6 1,2 A
Tacirlerin tabi olduğu iflas hukuku usullerinin öğretilmesi

 

9-14 1,2,3 A
Şirketlerin yapılandırma usullerinin öğrencilere öğretilmesi

 

1,4 1,2 A
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip hakkında bilgi verilmesi

 

1,4 1,2 A
Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip hakkında bilgi verilmesi

 

5,6,8 1,2,3 A
İhtiyati haciz usullerinin öğretilmesi

 

4,5,6,8,9 1,4 A
Kiralanan taşınmazların icra yoluyla tahliyesi hakkında bilgi verilmesi 2,6,8,9 1,4 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip  
2 Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi  
3 İlamlı icra  
4 İcranın geri bırakılması  
5 Konusu paradan başka bir şey olan ilamların icrası  
6 Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip  
7 ARA SINAV  
8 İhtiyati haciz  
9 İflas Hukukuna Giriş  
10 İflasın hukuki sonuçları  
11 İflasın tasfiyesi, İflas masasının idaresi  
12 Paraya çevirme ve satış , Aciz belgesi  
13 İptal davası, iflasın kapanması  
14 Konkordato ve yeniden yapılandırma  

Kaynaklar

Ders Kitabı İCRA VE İFLAS HUKUKU DERS KİTABI – (BAKİ KURU – RAMAZAN ARSLAN – EJDER YILMAZ )
Diğer Kaynaklar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         x  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       x    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     x      
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek     x      
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     x      
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   x        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak x          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek x          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak     x      
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak     x      
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     58
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,32
Dersin AKTS Kredisi     2