• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 472
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
-Türk vergi hukukunun temel kurum ve kavramlarına giriş (teori) -Bu kavramların içtihata yansımalarını analiz (uygulama) -Bu kavramların ana ve ikincil mevzuatta işlenmesi (pozitif hukuk) -Kavramlar ve mevzuatın gerçek hayat olaylarına uygulanması (pratik çalışma / vaka metodu) -Vergisel normların ürettiği kamusal gelir istatistiklerine genel bakış (ampirik analiz) -Vergisel normların sosyal ve ekonomik etkilerine ilk bakış (kamu maliyesi)
Dersin İçeriği: 

İlk olarak, Türk vergi hukukunun genel hukuk düzeni içerisindeki yerine, taraflarına ve hukuki kaynaklarına genel bir giriş yapılmaktadır. İkinci fazda, vergi normlarının uygulanması ile bu uygulama sırasında İdare ile mükellef arasında ortaya çıkan ihtilafların vergi yargısı ve diğer hukuki çözüm yolları incelenmektedir. Son fazda, ilk iki fazda sağlanan temel üzerinde, özel vergi kanunları (Gelir, Kurumlar, KDV, vs.) ve uygulamaları ele alınmaktadır. Tüm fazlarda, işlenen teorik konu ile ilgili içtihat, güncel makale ve gerçek olaylara yer verilerek, teori ile pratik arasında denge kurulmasına özen gösterilmektedir.

Dikey Sekmeler