• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 462
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Kanunlar ihtilafı ve milletlerarası usul hukukuna ilişkin teorik konuların, milletlerarası antlaşmalar ve mevzuat kapsamında öğretilmesi; bu konulara ilişkin davalarda verilen mahkeme kararlarının incelenmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu ders iki temel konudan oluşmaktadır. Birincisi kanunlar ihtilafı ve ikincisi milletlerarası usul hukukudur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Dersler sırasında yapılan pratik çalışmalar, ara sınav ve final notları

1,3,5,6,9,11

1,2,3,4

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin temel kavramları ve tarihçesi  
2 Şahsın hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları  
3 Aile hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları  
4 Miras hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları  
5 Eşya hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları  
6 Borçlar hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları  
7 ARA SINAV  
8 Yargı dokunulmazlığı ve yabancılık unsuru taşıyan davalarda teminat  
9 Milletlerarası tebligat  
10 Milletlerarası istinabe  
11 Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi  
12 Yabancılık unsuru taşıyan davalarda ispat ve deliller  
13 Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi  
14 Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Nuray EKŞİ, Milletlerarası Özel Hukuk I Pratik Çalışma Kitabı, Beta Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul 2016.
Diğer Kaynaklar Nuray EKŞİ, Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, Beta Yayınevi, 11. Baskı, İstanbul 2017.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         x
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek         x
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         x
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       x  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       x  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak         x
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak x        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek x        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       x  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak       x  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3