Paylaş

Bilişim Hukuku Yandal Programı Esasları

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Bilişim Hukuku Yandal Programında aşağıdaki koşullar dahilinde Yandal yapabilirler.

Bilişim Hukuku Yandal Programı, üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir programa devam ederek yandal belgesi almaları için açılır.

Bilişim Hukuku Yandal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan fakültelerde yandal programına en geç yedinci yarıyıl başında başvurulabilir. Bir öğrencinin yandal programına kabul edilebilmesi için: Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması, Yandal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Burslu Yandal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır. Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Derslerin Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen asgari öğrenci sayısına ulaşmaması nedeniyle açılamadığı ve bu nedenle iki yarıyıl üst üste ders alınamaması halinde bu kural geçerli değildir.

Bilişim Hukuku Yandal programını başarılı olarak tamamlayabilmek için, öğrencinin anadal derslerine ek olarak Bilişim Hukuku Yandal programından en az 21 kredilik ders yükünü başarıyla tamamlamış olması ve bu derslerden en az 2.30 genel not ortalamasına sahip bulunması gerekir.

Bilişim Hukuku Yandal Programında açılacak olan derslerin her biri 3 kredidir. Bu derslerden Bilişim Hukukuna Giriş dersinin alınması ve bu dersten başarılı olunması, programın başarıyla bitirilmesi için zorunludur. Bilişim Hukukuna Giriş dersi her yarıyıl seçilebilecek, bunun dışındaki dersler arasında ise her yarıyıl iki ders öğrencinin seçimine sunulacaktır. Öğrencilerin bu seçimlik derslerin herhangi birinden başarısız olması durumunda, kredisini başka bir ders ile tamamlaması mümkündür. Ancak Bilişim Hukukuna Giriş dersinden başarısız olan öğrenciler bu dersi yeniden almak zorundadır ve kredilerini başka bir ders ile tamamlayamazlar.

Yandal sertifikası alabilmek için anadal genel not ortalamasının en az 2.30 olması gerekir.Yandal programına devam eden öğrenciye yandal sertifikası, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir. Anadal programını tamamlayan, yandal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yandal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir.

 

Ders Programı

Pazartesi 13.00 – 16.00

Bilişim Hukukuna Giriş – Doç. Dr. Murat Volkan Dülger

 

Salı 13.00 – 16.00

Kişisel Verilerin Korunması – Dr. Öğr. Üyesi Cihan Avcı Braun

 

Cuma 13.00 – 16.00

Bilişim Suçları – Dr. Öğr. Üyesi Onur Özcan