• Türkçe
  • English

Kıymetli öğrencilerimiz;

Sınav esnasında arzu edilmeyen olumsuzlukların önüne geçebilmek ve sınav güvenliğini sağlamak hususunda aşağıdaki kurallara uyulmasına azamî dikkat göstermeniz önem arz etmektedir.

Sınav esnasında üzerinizde veya yakınınızda, dersi veren öğretim üyesi tarafından sınavda kullanımınıza izin verilenler hariç olmak üzere; cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık ve sair elektronik cihazlar ile sair materyalin bulunması yasaktır. Bu çerçevede aşağıdaki seçeneklerden birini tercih etmeniz mümkündür:

  1. Sınav salonuna telefon ve sair elektronik cihazlar ile sınavda kullanımına müsaade edilmeyen materyali getirmemeyi tercih edebilirsiniz (Bu cihaz ve materyalleri evde, yurtta, aracınızda vb. bir yerde bırakabilirsiniz).
  2. Sınav salonuna telefon veya yukarıda belirtilen diğer cihazlar veya materyaller ile gelecek iseniz mutlaka yanınızda bir çanta bulunmasına özen gösteriniz. Cep telefonunuzu, diğer elektronik araçları ve sınavda kullanımı yasak olan sair tüm materyali bu çanta içine koyarak, sınav salonlarında çantalar için ayrılacak kısma bırakabilirsiniz.
  3. Eğer yukarıdaki seçenekleri tercih etmediyseniz, cep telefonunuz ve diğer elektronik cihazlar (mutlaka kapalı bir biçimde) ile sair materyali gözetmen masasına bırakabilirsiniz. Bu durumda lütfen yanınızda bir yapışkan kâğıt getirerek adınızı yazarak eşyalarınızın üzerine yapıştırınız.

Cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar (kapalı konumda olsalar dahi) ile diğer materyaller; üzerinizde, sıra üzerinde veya sınavda erişebileceğiniz bir yerde bulunmamalıdır.

Bilgilerinize sunar, sınavlarınızda başarılar dileriz.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı

paylaş