Paylaş

8-9 Aralık 2018 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nce gerçekleştirilen "Avrupa ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlar" adlı uluslararası sempozyum yoğun ilgi ile karşılandı. Sempozyum Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk Bilir'in açılış konuşması ile başladı. Alanında uzman bir çok akademisyeni bir araya getiren etkinliğimizde, kişisel verilerin korunmasının farklı disiplinlerle bağlantısı işlenerek konuya daha yakından bakma fırsatı sağladı.