Paylaş

Yeni Konkordato Hukuku Sempozyumu, yaklaşık beş yüz kişiyi aşkın katılımcının katılımıyla İnan Kıraç Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumda ilk açılış konuşması Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk tarafından yapılırken, ikinci açılış konuşmasında Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar, 7101 sayılı Kanunla İcra İflas Kanunumuzda yapılan değişiklikler ve meclis gündeminde olan yeni değişiklik teklifleri hakkında açıklamalarda bulundu.

 

İki oturumda gerçekleşen Sempozyumda, ilk oturum konuşmacıları Prof. Dr. Selçuk Öztek “7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçeleri, Konkordato Talebi (İİK m.285-286)” konulu tebliğini, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar ise “Konkordato Başvurusu Yapabilecek Kişiler ve Başvuruda Aranan Belgeler” konulu tebliğlerinin sunumunu gerçekleştirdiler. İkinci oturumda ise Doç. Dr. Serdar Kale, “Geçici Mühlet, Kesin Mühlet ve Sonuçları” konulu tebliğini, Prof. Dr. Ali Cem Budak ise “Konkordatonun Tasdiki ve Hükümleri” konulu tebliğlerini sundular. Soru-cevap kısmında ise konkordato hukukunun en güncel sorunlarına uygulayıcı Hocalarımız tarafından cevaplar sunuldu.

 

Bu verimli toplantının düzenlenmesinde desteklerini sunan üniversitemize, sayın dekanımıza ve Prof. Dr. Ali Cem Budak hocamıza ve katılımları ile değerli konuklara ve dinleyicilere teşekkür ederiz.