• Türkçe
  • English

4 Aralık 2019 Tarihinde YÜVET (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Veri Koruma Topluluğu) üyeleri tarafından KVKK’ya dair güncel sorunlar konulu öğrenci sempozyumu gerçekleştirildi.

3 oturumdan oluşan etkinliğin açılış konuşması Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk tarafından yapıldı.

  • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fethi Şua’nın oturum başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda sırasıyla Ahmet Demirtaş, Berna Kahraman ve Aysu Tanoğlu tebliğlerini sundular.
  • Arş. Gör. Eşref Barış Börekçi başkanlığında yürütülen 2. oturumda Mehmet Barkın Aslan, Sevim Bilge Duran ve Ebrar Büyükgüçlü sunumlarını gerçekleştirdiler.
  • Arş. Gör. Fatmagül Yazıcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen 3. ve son oturumda Atahan Özkul ve Mehmetcan Sayıntürk tebliğlerini sundular.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Veri Koruma Topluluğu üyeleri sunmuş oldukları tebliğlerde Veri Çağında Oy Hakkı, Cezai Soruşturmalar Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi, Alman Federal Veri Koruma Kanunu ile KVKK Kapsam Normu Bakımından Analiz, KVK Hukukunda Türk Ceza Hukukunun Yeri, Uygulama ve Teori Bakımından KVK Hukukunda Veri İhlali, Çocukların Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Rıza konularına yer verdiler.

Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi- Rektörlük Binası Üzeyir Garih salonunda gerçekleştirilen sempozyuma fakülte öğrencileri ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Henüz ilki gerçekleştirilen sempozyumun bir gelenek haline dönüşerek modern dünyanın hukuk nosyonunu takip etmeyi fakültenin ruhunun dinamizminde yaşatma amacı öğrenciler eliyle ilk kez 4 Aralık 2019 tarihinde vuku bulmuş oldu.

paylaş