• Türkçe
  • English

7 Mart 2020 Tarihinde Yeditepe Üniversitesi GSF Konferans Salonu’nda “Uluslararası Göç Hukuku Sempozyumu” gerçekleştirildi. 

4 oturumdan oluşan etkinliğin açılış konuşması Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk tarafından yapıldı. 

  • Prof. Dr.  Diler Tamer’in başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda sırasıyla Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof.Dr. Sarah Progin ve Prof. Dr. Tesseltje de Lange tebliğlerini sundular. 

  • Prof. Dr. Oktay Uygun moderatörlüğünde yürütülen 2. oturumda Prof. Dr. Dirk Vanheule  ve Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sönmez Küçük sunumlarını gerçekleştirdiler. 

  • Prof. Dr. Ekrem Ali Akartürk başkanlığında gerçekleştirilen 3. oturumda Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Sibel Özel ve Dr. Öğr. Üyesi Ozan Turhan tebliğlerini sundular. 

  • Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 4. ve son oturumda Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt,  Prof. Dr. Bekhruz Khasmatualla ve Dr. Öğr. Üyesi R. Barış Erman sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Uluslararası Göç Hukuku Sempozyumu’nda Sığınma Hakkının Anayasal Niteliği, Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü, Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Göç, Akdeniz Üzerinden Yapılan Yasadışı Göçler ve Avrupa Birliği Arama Kurtarma Misyonu, Suriye İç Savaşı ve Mülteci Krizinin Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi, Avrupa Birliği’nde İşçi Göçünün Düzenlenmesi, Suriyeli Ailelerin Türkiye’de Doğan Çocukları için Doğum Belgelerine Erişim gibi konulara yer verildi. 

Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi-GSF Konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyuma fakülte öğrencileri, akademisyenler ve üniversite dışından katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi.  

Sempozyumun sonunda gerçekleştirilen soru-cevap kısmının ardından oturum başkanları tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

 

paylaş