• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 144
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Hukuk kavram ve kurallarının hangi koşullarda doğup, gelişip bugünkü şekillerini aldıklarını göstererek, öğrencilerin kuralları tüm yönleriyle algılamalarını ve objektif değerlendirmeler yapabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Ders iki ana bölümden oluşmaktadır. Roma Borçlar Hukuku ve Roma Eşya Hukuku. Borçlar Hukuku alanında sözleşmeler ve haksız fiiller, Eşya Hukuku alanında mülkiyet hakkı, zilyetlik ve sınırlı ayni haklar incelenmektedir. Hukukun temel kavramları tarihsel süreç içinde karşılaştırmalı olarak incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başaran öğrenci: 1) çağdaş hukuk kurallarının hangi nedenlere bağlı olarak var olduğunu algılar. 1,3,4,5,6,10 1, 2, 3 A
2) farklı hukuk kurallarını karşılaştırmalı olarak değerlendirir.

 

2,3,5,9,10 1, 2, 3 A
3) Kuralların değişimine katkıda bulunabilme becerilerini kazanır. 1,2,3,9,10,11 1, 2, 3 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Borç kavramı, unsurları, sınıflandırmalar / Borçların Kaynakları  
2 Sözleşme / Ayni Sözleşmeler /İsimsiz Sözleşmeler  
3 Sözlü Sözleşmeler / Yazılı Sözleşmeler  
4 Rızai Sözleşmeler / Pactumlar / Alım Satım Sözleşmesi  
5 Locatio Conductio / Şirket, Vekâlet Sözleşmeleri  
6 Sözleşme Benzerleri  
7 ARA SINAV  
8 Haksız Fiiller / Haksız Fiil Benzerleri  
9 Uygulamalar  
10 Borçların Ortadan Kalkış Nedenleri  
11 Mülkiyet Hakkı  
12 Zilyetlik  
13 Sınırlı Ayni Haklar  
14 Uygulamalar  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Roma Borçlar Hukuku-Türkan Rado, 2011

Roma Eşya Hukuku-Ziya Umur, 1985

Diğer Kaynaklar Roma Hukuku Uygulamaları- Diler Tamer, 2009

Encyclopedic Dictionary of Roman Law – A. Berger, 1953

Roma Hukuku Lügatı-Ziya Umur, 1985

Hukukta Latince/Teknik Terimler Özlü Sözler- Belgin Erdoğmuş, 2004

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek         X  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek   X        
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek     X      
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     X      
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       X    
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14  3 42
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     102
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.08
Dersin AKTS Kredisi     4