• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 411
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Ceza Muhakemesinde özellikle soruşturma aşamasının ilkeleri ve kurallarının, teori ile uygulamanın karşılaştırılması suretiyle açıklanması
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, ceza mahkemelerinin yetki ve görevleri, ceza hakiminin davaya bakmaması ve reddi, tefhim ve tebliğ, süreler ve eski hale iade, tanıklar, bilirkişi ve keşif, zabıt ve arama, tutuklama, yakalama ve salıverme, savunma, deliller, ceza muhakemesi tedbirleri gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ceza soruşturmasına hâkim ilkeleri öğrenir, 1,2,3,4,9,10,11 1,2,3 A
2) Delil kavramını, delillerin elde edilme, ileri sürülme ve değerlendirilme açıklar, 1,2,3,9,10,11 1,2,3,4 A
3) Ceza muhakemesi tedbirlerini, koşullarını ve uygulama usullerini  tespit eder, 1,2,3,4,9,10 1,2,3,4 A, C
4) Ceza soruşturmasına ilişkin bir problemi içeren bir olaya uygulanabilecek normları belirler, 1,2,3,4,9,10,11 1,2,3,4 A
5) Mevzuat ve uygulamada yer alan sorunları tartışarak çözüm yolları getirme becerilerini kazanır. 1,3,4,5,9,10,11 1,2,3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Ceza Muhakemesine Hakim Olan Temel İlkeler  
3 Soruşturma Evresinin Süjeleri I – İddia makamı  
4 Soruşturma Evresinin Süjeleri II – Savunma makamı  
5 Soruşturma Evresi İşlemleri I – Deliller  
6 Soruşturma Evresi İşlemleri II – Delil elde etme ve değerlendirme yöntemleri, hukuka aykırı deliller  
7 ARA SINAV  
8 İfade Alma, Sorgu  
9 Bilirkişilik, beden muayenesi, vücuttan örnek alma, moleküler genetik incelemeler  
10 Keşif, fizik kimliğin tespiti, yer gösterme  
11 Koruma Tedbirleri I – Yakalama ve Gözaltına Alma  
12 Koruma Tedbirleri II – Tutuklama ve Adli Kontrol  
13 Koruma Tedbirleri III – Arama ve El koyma  
14 Koruma Tedbirleri IV – Telekomünikasyonun Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Görevlendirme, Teknik Araçlarla İzleme  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Centel / Zafer; Ceza Muhakemesi Hukuku, 9.b., Seçkin, Ankara 2012
Diğer Kaynaklar Kunter / Yenisey / Nuhoğlu; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku

Ünver / Hakeri; Ceza Muhakemesi Hukuku

Özbek / Kanbur / Doğan / Bacaksız / Tepe; Ceza Muhakemesi Hukuku

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X      
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     102
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,08
Dersin AKTS Kredisi     4