• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 432
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Sigorta hukukunun pratik ve uygulamadaki sorunlarını ele almak
Dersin İçeriği: 

Bu derste, sigorta sözleşmesinin tanımı, kuruluşu, türleri, süresi, sigorta sözleşmesinin hükümleri, sigorta ettirenin borçları, sigortacının sigorta himayesi edimi ve bu edimin kapsamı, sona ermesi ve sorumluluk sigortalarının incelenmesi konu alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sigorta mevzuatı ve uygulamasında yaşanılan sıkıntılara analitik ve hukuki çözümler getirmek 1,3,4,5,6,10 1,2,3,4 A
 

Sigorta hukukunda uygulanan sözleşmelerin hükümlerini analiz edip, bu hükümleri hukuki neticeye bağlamak

2,3,5,10,11 1,2,3,4 A
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sigortacılık ve Sigorta Hukukunun Özellikleri  
2 Sigortacılık yapacak Şirketlerin yerine getireceği yasal şartlar  
3 Çalıştıkları süre içinde Denetim mekanizmasının yetkileri  
4 Sigorta sözleşmesinin tanımı, unsurları, yapılması, Poliçe  
5 Sigorta ettirenin prim ödeme borcu  
6 Sigorta ettirenin beyan yükümlülükleri  
7 ARA SINAV  
8 Sözleşme yapılırken sigorta ettirenin beyan yükümlülüğü  
9 Sözleşme süresi içinde sigorta ettirenin beyan yükümlülüğü  
10 Riziko gerçekleştiğinde sigorta ettirenin yükümlülükleri  
11 Sigorta sözleşmesinde sigortacının ediminin özellikleri  
12 “Riziko” unsurunun zarar, hayat ve sorumluluk sigortalarında açıklanması  
13 Zarar sigortalarında: Aşkın sigorta, menfaat değeri altında sigorta, çifte sigorta  
14 Sigortacının Kanuni Halefiyeti  

Kaynaklar

Ders Kitabı Hususi Sigorta Hukuku, Prof. Dr. Rayegan Kender
Diğer Kaynaklar Sigortacılık Mevzuatı

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak       x  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       x  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     x    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek     x    
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak   x      
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     x    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak     x    
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek   x      
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak     x    
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         x
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     58
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,32
Dersin AKTS Kredisi     2