• Türkçe
  • English
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
LAW 111 Anayasa Hukuku Zorunlu
LAW 121 Medeni Hukuk I Zorunlu
ECON 295 Ekonomiye Giriş I Zorunlu
MATH 183 Matematiksel Mantık Zorunlu
LAW 131 Hukuk Terminolojisi I Zorunlu
LAW 143 Hukuk Tarihi I Zorunlu
LAW 261 Amerikan Hukuku’na Giriş I Zorunlu
LAW 151 Genel Kamu Hukuku I Zorunlu
LAW 101 Hukuk Başlangıcı ve Metodolojisi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
LAW 122 Medeni Hukuk II (Aile Hukuku) Zorunlu
LAW 474 Amerikan Hukuku’na Giriş II Zorunlu
LAW 152 Genel Kamu Hukuku II Zorunlu
LAW 144 Hukuk Tarihi II Zorunlu
ECON 296 Ekonomiye Giriş II Zorunlu
LAW 132 Hukuk Terminolojisi II Zorunlu
LAW 112 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
LAW 231 İdare Hukuku I Zorunlu
LAW 483 Hukuki Metin Yazma I Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
LAW 235 Anglo-Sakson Sözleşmeler Hukuku Zorunlu
LAW 241 Ceza Hukuku Genel Hükümler I Zorunlu
LAW 211 Uluslararası Hukuk I Zorunlu
LAW 221 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Zorunlu
LAW 251 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
LAW 234 Anayasa Yargısı Zorunlu
LAW 146 Hukuki Metin Yazma II Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
LAW 236 Anglo-Sakson Hukukunda Haksız Fiiller Zorunlu
LAW 252 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Zorunlu
LAW 242 Ceza Hukuku Genel Hükümler II Zorunlu
LAW 232 İdare Hukuku II Zorunlu
LAW 212 Uluslararası Hukuk II Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
LAW 000 Seçmeli Ders Seçmeli
LAW 302 Özel Borç İlişkileri II Zorunlu
LAW 312 Ceza Hukuku Özel Hükümler II Zorunlu
LAW 322 Ticaret Hukuku II Zorunlu
LAW 332 Kanun Yolları ve Tahkim Zorunlu
LAW 342 Eşya Hukuku II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
LAW 441 Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu
LAW 358 ABD Şirketler Hukuku Zorunlu
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
LAW 321 Ticaret Hukuku I Zorunlu
LAW 331 Medeni Yargılama Hukuku Zorunlu
LAW 363 Avrupa Birliği Hukuku Zorunlu
LAW 341 Eşya Hukuku I Zorunlu
LAW 311 Ceza Hukuku Özel Hükümler I Zorunlu
LAW 301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I Zorunlu
LAW 351 İş Hukuku Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ELV Seçmeli Ders Seçmeli
LAW 402 Özel Hukuk Uygulamaları II Zorunlu
LAW 412 Ceza Muhakemesi Hukuku II Zorunlu
LAW 422 Rekabet Hukuku Zorunlu
LAW 432 Sigorta Hukuku Zorunlu
LAW 471 Uluslararası Ticari Tahkim Zorunlu
LAW 452 İflas ve Konkordato Hukuku Zorunlu
LAW 472 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku Zorunlu
LAW 434 Uluslararası Ticari İşlemler II Zorunlu
LAW 436 Ceza Hukuku Kliniği Zorunlu
LAW 462 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Zorunlu
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
LAW 421 Fikri Mülkiyet Hukuku Zorunlu
LAW 401 Özel Hukuk Uygulamaları I Zorunlu
LAW 423 Adli Tıp Zorunlu
LAW 433 Uluslararası Ticari İşlemler I Zorunlu
LAW 461 Milletlerarası Özel Hukuk (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku) Zorunlu
LAW 201 Miras Hukuku Zorunlu
LAW 451 İcra Hukuku Zorunlu
LAW 404 Deniz Ticareti Hukuku Zorunlu
LAW 411 Ceza Muhakemesi Hukuku I Zorunlu